Dette er fremtidens måte å følge opp pasienter

Atefe Tari. Foto: BERRE ASI helgens utgave av Aftenposten kunne vi lese om bruk av ny teknologi for fastleger som skal bruke aktivitet som medisin.

I fremtiden kan turen til fastlegen være litt annerledes enn hva den er i dag. Se for deg at du drar til fastlegen med kraftige rygg-og nakkesmerter og i stedet for å få utlevert en resept blir du blir møtt med spørsmål om når du sist gikk deg en tur eller tok en treningsøkt.

De helsemessige fordelene ved fysisk aktivitet er ubestridelige, og det er betydelige vitenskapelige holdepunkter for at inaktivitet er en viktig årsak til død og uførhet over hele verden. Regelmessig fysisk aktivitet er vist å være en veletablert forebyggende strategi mot minst 26 kroniske sykdommer. Hvis den andelen av den norske befolkningen som ikke oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet i dag hadde gått over til å gjøre det, ville den årlige velferdsgevinsten utgjøre cirka 239 milliarder kroner.

Dessverre vet vi at folk tror de er mer aktive enn hva de egentlig er, og at mange overdriver når de rapporterer aktivitetsnivå. Studier har vist at så få som 20-30% faktisk følger de gitte anbefalingene som er på minst 30 minutter aktivitet om dagen for voksne.

Exercise is Medicine (EIM) er et globalt helseinitiativ som jobber for å fremme aktivitet som medisin blant helsepersonell. Mona Kjeldsberg sitter i styret i EIM i tillegg til å være fastlege og forsker ved Universitetet i Oslo og Olympiatoppen. Hun understreker at aktivitet som medisin er aktuelt for alle sykdommer, med unntak av pasienter som er nyopererte, har uavklarte hjerteproblemer eller infeksjon med feber.

Nylig ga Gjensidigestiftelsen 4,7 millioner kroner i støtte til EIM for blant annet å utvikle oppfølgingssystemer for fysisk aktivitet som skal kunne fungere med legens elektroniske journal-og oppfølgingssystem. Dette vil kunne føre til at bruk av aktivitetsmåler kan bli et viktig verktøy for oppfølging av pasienter i fremtiden.

Et av prosjektene som EIM har fått støtte til, er utviklingen av en applikasjon som skal være kompatibel med alle journalsystemer. Leder for EIM Norge, Terje Halvorsen, beskriver det slik at pasienten kan legge inn informasjon om sin aktivitet enten på mobil, nettbrett, hjemme eller på legekontoret – og dermed får legen aktivitetstallene opp på sin skjerm. Det pasienten har lagt inn vil blinke henholdsvis rødt, gult og grønt i forhold til hvilke mål som er satt for pasienten.

Den Norske Legeforening er forkjempere for mer fysisk aktivitet, og positive til bruk av aktivitetsmålere. I følge lege og president i Den Norske Legeforening, Marit Hermansen, kan aktivitetsmålere for noen være et nyttig verktøy for mer bevegelse og bedre helse. Hun tror at målerne kan motivere pasienter til å strekke seg lenger ved å gi de et objektivt svar på hvor aktiv man er. Studier har vist at slike tiltak som er veldig konkrete for pasienten, som for eksempel bruk av skrittellere, kan føre til 20% økning i aktivitetsnivå.

Ved CERG har vi utviklet PAI som sier noe om hvor fysisk aktiv man trenger å være for å oppnå beskyttelse mot hjerte- og karsykdom. Dette har potensiale til å bli et nyttig verktøy for helsepersonell og pasienter å kontrollere og motivere til at man faktisk gjennomfører den mengde fysisk aktivitet som skal til. Les mer om PAI her.

Link til artikkelen i Aftenposten (for abonnenter).

Atefe Tari, stipendiat ved CERG

 

This entry was posted in PAI, På norsk and tagged , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s