Månedsbrev Generasjon 100 Oktober 2016

Månedens deltaker: liv-a-norum

Navn: Liv Astrid Norum

Alder: 80

Gruppe: Kontrollgruppe

Interesser: Sang. Jeg synger i kor, kirkekoret.

Jobbet med tidligere: Jeg jobbet i televerket, det som i dag er Telenor, i 40 år. Der hadde jeg mange forskjellige oppgaver.

Kjøtt/fisk: Begge.

Vin/øl: Begge, men ikke så mye.

Hvem ville du tatt med deg på en øde øy: Det er vanskelig å si.

Takk til Liv Astrid!

Forskning i Gen100

Det er en ganske rolig høst siden det ikke er testing i år, men da er det bedre tid til å jobbe med alt av data som er samlet inn fra våre deltakere.

Prosjektleder Dorthe skal på forskningsopphold på Sydney University i 7 mnd. Hun kommer til å skrive noen linjer hver måned med hva hun holder på med “down under”.

Hallgeir har en post hoc stilling på Generasjon 100. Han holder nå på med søknader og planlegging av to studier. Den ene omhandler frafall fra Generasjon 100, med mål om å finne ut hvilke faktorer som påvirker frafall og deltakelse i treningsstudier med lengre varighet. Den andre studien omhandler endringer i kondisjon, med mål om å finne faktorer som kan forklare både framgang og tilbakegang i kondisjon. I begge studiene ønsker han å bruke data som allerede er innsamlet underveis i Generasjon 100, i tillegg til at han ønsker å gjennomføre forskningsintervjuer med noen av deltakerne.

Stipendiat Silvana Bucher Sandbakk har vært på konferanse silvana-manedsbrewoktreduserti Oslo og presentert data fra Generasjon 100.

Hun har også publisert en studie som undersøkte hvordan fysisk aktivitet og kondisjon, kan motvirke de negative effektene av stillesittende atferd: Kan man sitte med god samvittighet

Det er stor interesser fra media, og NRK har vært å filmet fra en utetrening. De skal lage en serie om aldring, som starter opp i februar på NRK1. De skal ha ett program som handler om trening og hva man selv kan gjøre for å utsette aldring.

This slideshow requires JavaScript.

Nye folk på prosjektet

helene-spinning-redusert

Vi har fått fått med oss en ny spinninginstruktør; Helene Lillemæhlum som er 21 år. Hun kommer fra Hamar studerer nå bachelor i rettsvitenskap.

Fritidsinteresser: Trene, spesielt cheerleading.

I år har vi også med oss to masterstudenter som skal skrive masteroppgave på data fra Generasjon 100. De skal se på hva som kjennetegner de med god, middels og lav kondisjon. Sondre skal ta utgangspunkt i mennene, mens Are tar for seg damene.

sondrebilde

Sondre Haakonsen Arntsen (25), fra Oslo. Har bachelor i bevegelsesvitenskap på NTNU. Studerer nå «Exercise Physiology» ved NTNU, Øya.

Sondre: “Mitt inntrykk av Generasjon 100 gruppa må nesten være at jeg er imponert over hvor høyt fysisk nivå flere av deltagerne holder og hvor interessert deltagerne er i prosjektet. Det virker som at de har fått et eierskapsforhold i en positiv forstand til det.”

 

arebildeAre Sundan Trøan (25), fra Trondheim. Har bachelor i idrett, ernæring og helse på HIBV, Tønsberg. Studerer nå «Exercise Physiology» ved NTNU, Øya.

Are: “For meg virker Generasjon 100 som en svært spennende studie, som har en ekstremt høy nytteverdi med tanke på en frisk og sunn aldring. Deltagerne i studien imponerer meg stadig med deres engasjement og giv, som videre skaper motivasjon og glede i arbeidet med studien. Ikke minst, skaper deltagerne gode og positive tanker angående fremtiden, og bedrer forutsetningene for fremtidige aldrende generasjoner.”

This entry was posted in Generasjon 100, På norsk and tagged , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s