Føler du deg stressa? Enda en grunn til å holde deg i form

Bjarne Nes

Du har kanskje hørt at det å være stressa kan øke risikoen for hjertesykdom. Og på den andre siden, at det å være fysisk aktiv betydelig reduserer risikoen. Samtidig blir tidspress og en stressende hverdag gang på gang rangert blant de viktigste årsakene blant folk som ikke er fysisk aktive i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Nå kan nye funn fra svenske og sveitsiske forskere legges til lista over grunner til hvorfor du like fullt bør finne plass til noe trening dersom du opplever å ha en stressende hverdag. I en artikkel, nylig publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise, ønsket forskerne å undersøke hvorvidt kondisjonsnivået påvirker sammenhengen mellom opplevd stress og kjente risikofaktorer for hjerte-karsykdom slik som blodtrykk, overvekt, kolesterol og blodsukkerverdier.

Bjarne

I studien inkluderte de 100 menn og 100 kvinner som rapporterte sitt opplevde stressnivå i et spørreskjema og fikk målt kondisjonen på ergometersykkel. Ikke uventet fant de at de med lav kondisjon hadde betydelig større opphopning av risikofaktorer for hjertesykdom sammenlignet med de med høy kondisjon. Det interessante var derimot at denne forskjellen var mest tydelig blant de som rapporterte et høyt stressnivå. For eksempel blodtrykk, som man forventer at øker dersom man er stressa, var markant lavere hos de som hadde høy kondisjon sammenlignet med de som hadde lav kondisjon. Disse forskjellene var ikke like store blant de som rapporterte lavt stressnivå. Denne studien støtter dermed en gammel hypotese om at god kondisjon kan være en slags buffer mot de negative effektene stress har på hjertehelsen.

Bjarne Martens Nes, postdoktor ved CERG

This entry was posted in Exercise, På norsk and tagged by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s