CERG har blitt medlem EPINOR

trude_larsCERG har blitt medlem EPINOR, den nasjonale forskerskolen innen epidemiologi. Fem norske universiteter og tre forskningsinstitutter utgjør EPINOR konsortiet. EPINOR-nettverket består i dag av omtrent 150 PhD-studenter og deres tilknyttede forskningsmiljøer.

Målet med den nasjonale forskerskolen er å heve kvaliteten på epidemiologisk forskning og samle PhD-studenter innen epidemiologi både nasjonalt og internasjonalt. EPINORs vitenskapelige fokus er befolkningsbaserte studier og livsstilsrelaterte sykdommer, systemepidemiologi og miljøfaktorer relatert til helse.

epinor_logo

Vi er flere forskere i CERG som benytter epidemiologiske data der målet er å studere effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer, og å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker får og bevarer en god helse gjennom hele livsløpet. Visste du at de som er mest fysisk aktiv før et hjerteinfarkt har lavere risiko for å bli deprimert i etterkant av infarktet?  Eller at lavt fysisk aktivitetsnivå bidrar like mye som røyking til utdanningsforskjellene i hjertedød blant menn? Det har vår forsker, Linda Ernstsen, studert ved hjelp av epidemiologiske data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) . Bjarne Martens Nes, forsker ved CERG, har også benyttet data fra HUNT () i sitt arbeid med å utvikle en formel for hvordan du kan beregne kondisjonen ved hjelp av CERGS kondiskalkulator.

istock_000000731034xsmall

EPINOR vil være en arena hvor PhD-studentene får presentere og diskutere sin forskning, og knytte kontakter som kan åpne opp for nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid i fremtiden. Medlemmer tilbys blant annet nasjonale og internasjonale kurs, samt enklere tilgang på og støtte til forskningsopphold utenlands. EPINOR tilbyr også to årlige arrangementer; EPINOR sommerskole og EPINOR årsmøte som det forventes at PhD-studentene deltar på.

CERG ser frem til å delta aktivt i EPINOR de kommende årene.

Lars Elnan Garnvik og Trude Carlsen, Stipendiater ved CERG

This entry was posted in Exercise, På norsk and tagged by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s