Månedsbrev Generasjon 100 Januar 2017

Månedens deltaker:deltakere-071

Navn: Kirstina Gundersen

Alder: 74

Gruppe: Kontrollgruppa

Interesser: Liker å lese historikk, både bakover og framover. Også blir det mye nyheter og aviser.

Jobbet med tidligere: Jeg var ansatt i NSB og jobbet ved sikkerhetstjenestens sambandskontor.

Kjøtt/fisk: Fisk

Vin/øl: Begge

Hvem ville du tatt med deg på en øde øy: Barnebarn.

Hva ville du spurt helseministeren om? Jeg blir jo eldre, så jeg ville spurt om det fortsatt bygges ut helseinstitusjoner i forhold til befolkningsveksten de siste årene.

Takk til Kirstina!

Adresseendringer og telefonnummer

Vi setter stor pris på at dere gir beskjed om adresseendringer eller hvis dere har fått nytt telefonnummer. Siden vi starter opp med 5-årstesting til høsten ønsker vi å få tak i så mange som mulig og da er det fint om vi har oppdatert kontaktinformasjon. Dere kan oppgi ny adresse/telefonnummer på epost: generasjon100@medisin.ntnu.no eller telefon 72827343.

Innetreninger på Dragvoll

De frivillige treningene på Dragvoll på tirsdager har starta opp etter jul, og er som vanlig flyttet innendørs. Det er sirkeltreninger med forskjellige øvelser. Moderatgruppa har treninger klokka 10.00 og høyintensitetsgruppa har treninger 11.30.

Treninger i Granåsen

Utetreningene i Granåsen fortsetter ute som før med oppmøte ved Granåsenhytta. Treninga for høyintensitetsgruppa starter klokka 12.00, og treninga for moderatgruppa starter 13.30. Vi kommer til å samle inn pulsmålinger på de fleste treningene framover så det er fint om dere som har egen pulsklokke tar med denne. picture1-granasen picture2-granasen

Reisebrev fra Dorthe

Her i Australia har det nå vært en måned sommerferie. Det har betydd stengte dører på universitetet. Nå er imidlertid jobblivet i gang igjen. Denne uka kan det virke som det er norsk samling i Sydney. I går hadde vi et mini-seminar hvor HUNT-folk var sterkt representert. Både Steinar Krogstad og Vegard Rangul presenterte sin forskning fra HUNT. I tillegg er to andre norske professorer, og noen studenter her, så denne uka har det ikke vært uvanlig å høre norsk rundt kaffemaskinen. Vi holder på å planlegge oppstarten av en ny studie her, hvor de skal bruke utholdenhetstrening for første gang. Jeg og Ulrik har bidratt med vår kompetanse på det. Ellers har dagene gått med til artikkelskriving, søknader og gjennomlesning av masteroppgaver. I dag er det 41 grader her nede:) Vennlig hilsen Dorthe

This entry was posted in Exercise, Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s