Månedsbrev Generasjon100 Februar 2017

Ny doktorgradsavhandling godkjent

Nina Zisko har fått godkjent doktorgradsavhandlingen sin og skal disputere 8.mars kl. 12:15 i auditorium MTA, Medisinsk teknisk forskningssenter på Øya. Det er åpent for alle som ønsker å komme og høre på. Hele seansen vil foregå på engelsk.nina

I avhandlingen har hun blant annet brukt data fra aktivitetsmålerne våre Generasjon100 deltakere har gått med. Tilgjengelige metoder for måling av fysisk aktivitet blant eldre voksne er utviklet på unge og friske folk, og reflekterer derfor ikke fysisk aktivitet blant eldre voksne fullt ut. Hun har derfor vært med på å utvikle en metode for å måle fysisk aktivitet med relativ intensitet blant eldre voksne. Sammen med målinger av absolutt intensitet av fysisk aktivitet kan dette gi et mer helhetlig bilde av fysisk aktivitet i denne populasjonen.

Hun har også sett på hvordan relativ og absolutt intensitet i fysisk aktivitet assosierte med metabolsk syndrom i denne populasjonen. I tillegg har hun vært med på å utarbeide normative verdier for absolutt og relativ fysisk aktivitet, samt normative verdier for kondisjon, baset på data fra våre deltakere.

Gratulerer til Nina!

Reisebrev fra Dorthe

Da er det faktisk slik at vi er halvveis i vårt utenlandsopphold. Det blir mer og mer å gjøre for hver uke som går, og det er morsomt og lærerikt å bli involvert i studier her nede. Siste uke ble det holdt et seminar her, hvor jeg holdt foredrag om Generasjon 100. Det ble stilt mange gode spørsmål og jeg fikk fine innspill som jeg tar med meg videre i arbeidet med Gen 100. I tillegg hadde vi fin-fint besøk fra Trondheim denne uka. Inger-Lise Aamot som er post doc i CERG, og faglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin, var også på seminaret og holdt et foredrag om hjerterehabiliteringen i Trondheim. Som familie opplever vi at hverdagen flyter bedre. Barna trives på skole og barnehage nå, og forstår det meste som blir sagt. Med ønske om en fin og sporty mars måned, sender jeg varme hilsener hjem til Norge.
-Dorthe-

Bilder fra arkivet

Generasjon 100 er snart inne i sitt femte år. Vi har rotet litt i arkivet og funnet fram noen bilder fra de første årene.

 

This entry was posted in Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s