Trening som en alternativ behandling for kronisk søvnløshet

Insomnia er preget av problemer å falle i søvn eller opprettholde søvn, for tidlig oppvåkning og svekket funksjonsevne på dagtid som følge av for lite/dårlig søvn. Insomnia varierer fra 10% til 40%. Ulike medisiner brukes til å behandle søvnløshet, men bivirkninger er vanlige. Ikke-medikamentelle tiltak inkluderer søvnhygieniske råd (for eksempel regelmessig leggetid, begrenset alkohol- og koffeinbruk og økt dagslys-eksponering), kognitiv atferdsterapi og mosjon. British Journal of Sport Medicine publiserte nylig en systematisk gjennomgang av publiserte studier for å finne ut om en utholdenhetstrening eller styrketrening bedrer søvnkvalitet hos middelaldrende og eldre voksne med søvnproblemer.

insomnia

Gjennomgangen bekreftet at trening bedrer subjektiv søvnkvalitet. Størrelsen av virkningen av trening sammenlignet med hypnotiske farmakoterapi er vanskelig å måle. Imidlertid kan trening være et trygt og effektivt alternativ til slike medisiner. Dette er spesielt viktig da man kan unngå bivirkninger av beroligende medisiner. På grunn av den dokumenterte effekten av trening for å redusere insomnia, konkluderer studien med at trening derfor burde vurderes som et alternativ eller tilleggsbehandling for eldre voksne med dårlig søvnkvalitet.

Øivind Rognmo, Forsker ved CERG

This entry was posted in På norsk and tagged by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s