Verdens helsedag: depresjon – La oss snakke om trening!

I dag feires Verdens helsedag og årets tema er depresjon. Verdens helsedag arrangeres hvert år for å markere grunnleggelsen av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Målet med dagen i dag er å øke oppmerksomheten rundt, samt senke terskelen for å snakke om depresjon. Depresjon er en sykdom som kjennetegnes av både fysiske symptomer, som smerte og utmattelse, og av psykiske symptomer som vedvarende nedstemthet og tap av interesse for aktiviteter en til vanlig gleder seg over, som medfører nedsatt evne til å utføre dagligdagse oppgaver. Andre kjennetegn ved depresjon er f.eks. tap av energi, endring i appetitt og søvnmønster, angst, nedsatt konsentrasjon, rastløshet, en følelse av å være verdiløs, og tanker om selvskading eller selvmord. Depresjon påvirker både kvinner og menn, i alle aldre og nasjonaliteter. Særlig ungdommer og unge voksne, kvinner i fruktbar alder, og eldre (60+) er utsatt. Depresjon er en av de vanligste typene psykiske lidelser i Norge, og det er antatt at omtrent hver femte nordmann vil rammes av depresjon i løpet av livet.

Selv om det i større grad fokuseres på psykisk helse i dag, oppsøker færre enn halvparten av de med depresjon behandling. Manglende ressurser og/eller helsepersonell samt stigma assosiert med psykiske lidelser er de vanligste årsakene til at det ikke oppsøkes hjelp. Heldigvis finnes det flere forebyggings- og behandlingsmetoder for depresjon. De vanligste behandlingsmetodene i Norge i dag er samtaleterapi og antidepressive medisiner. Sistnevnte er ofte forbundet med uheldige bivirkninger og det har i økende grad blitt fokus på ikke-medikamentell forebygging og behandling av depresjon. Mye peker mot at regelmessig fysisk aktivitet kan bidra til å øke selvfølelsen, samt bidra til økt sosial kontakt (som i sin tur kan forebygge fremtidige depresjoner og behandle nåværende depresjon. I fjor ble det publisert to interessante artikler som understrekte trening og det å være i god fysisk form som viktige og effektive strategier for å forebygge og behandle depresjon. De fant en betydningsfull kobling mellom depresjon, trening og fysisk form. Det er også vist at de som er fysisk aktive er bedre beskyttet mot depresjon etter å ha opplevd et hjerteinfarkt, sammenlignet med inaktive som opplever det samme.

Verdens helseorganisasjon har ikke navngitt årets helsedag «Depression – Let’s talk» uten grunn. Det er svært viktig at psykiske lidelser tas på alvor, at det er rom og åpenhet for å prate om depresjon, på lik linje med fysiske lidelser. Dette vil bidra til at flere kommer seg i behandling og kan fungere normalt i hverdagen. Vi oppfordrer til: Snakk om depresjon.

 Ekaterina Zotcheva og Trude Carlsen

This entry was posted in Exercise, På norsk and tagged by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s