CERG stipendiater på EPINORs sommerskole

Denne uka deltok Ekaterina, Lars og jeg på EPINOR sin årlige sommerskole her i Trondheim. To spennende dager med fokus på tema innenfor epidemiologi (læren om sykdommers forekomst og årsaker) og sosiale aktiviteter.

Les mer: CERG har blitt medlem i EPINOR

Professor Lars Johan Vatten ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) kickstartet programmet med en interessant forelesning om viktigheten med gode mentorer og fortalte om sine mentorer gjennom egen karriere, og hvordan de har inspirert arbeidet hans. Vi har våre styrker og svakheter og budskapet til Vatten var å finne mentorer som utfyller svakhetene og utfordrer styrkene våre.

Professor Tom Ivar Lund Nilsen, også tilknyttet ISM, fortsatte med et innlegg om hvordan vi bør respondere på tilbakemeldinger fra fagfellevurderinger på egne innsendte vitenskapelige artikler. Fagfellevurdering vil si at den artikkelen skal leses, vurderes og godkjennes av andre forskere, innen samme fagfelt, før den publiseres. Å publisere er en møysommelig prosess som ofte krever flere runder med fagfellevurderinger. Lund Nilsen kom med råd og viste eksempler fra eget arbeid.

Resten av det akademiske programmet besto av forelesninger av professor Lund Nilsen og professor Johan Håkon Bjørngaard, også fra ISM, og gruppearbeid om sentrale metodiske tema innenfor epidemiologien.

Sosiale aktiviteter var også i fokus. Vi dro til Trondheim Arena og konkurrerte i en meget uhøytidelig 3-kamp. Øvelsene var blacklight kanonball, wipeout og lazer tag. Anbefales! Makan til engasjement og masse moro. Så bar det videre på Café Løkka for et godt måltid.

Vi gleder oss til EPINORs sommerskole i 2018.

Riktig god sommer.

Trude Carlsen, Stipendiat ved CERG

This entry was posted in Exercise, På norsk and tagged by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s