Månedsbrev Generasjon 100 Juni 2017

Masterstudenter

I år har det vært tre studenter som har skrevet masteroppgave på Generasjon 100. Sondre Haakonson Arntsen og Are Sundan Trøan har tatt master i treningsfysiologi. De har sett på opphopning av risikofaktorer for hjertekarsykdommer i forhold til ulike måter å uttrykke kondisjon på. De har brukt kondisjonsmålinger baseline samt data fra spørreskjema våre deltakere har utfylt.

Simen Brennvik har tatt master i bevegelsesvitenskap. Han skrevet om effekten av høy- og moderat intensitets trening på rask og foretrukket gangfart, samt dual-task gangfart på eldre voksne. Målet var å undersøke effekten av ulik aerobisk trening på forskjellige ganghastighetet. I tillegg så studien på om kjønn og beinstyrke ved baseline hadde en påvirkning på gangfarten. Han har brukt data fra gangtesten på baseline og 3-års testen, samt beinstyrke fra baseline.

Gratulerer til alle tre!

Publikasjon

Dorthe er tilbake til Trondheim etter 7 måneder i Australia. Hun har nå i juni fått publisert en studie som presenterer forventet fysisk kapasitet blant eldre kvinner og menn, basert på målinger fra våre deltakere ved baseline. Hun fant at eldre kvinner og menn med hjerte- og kar sykdommer har henholdsvis 15 og 20 % lavere oksygenopptak enn friske i samme alder. Et annet funn i studien var at pulsen sank 12 og 16% saktere hos kvinner og menn med hjertekarsykdommer etter maksimal anstrengelse sammenlignet med friske.

Oppstart av 5årstest

Det er snart fem år siden vi har startet opp prosjektet, og fra midten av august starter vi med innkalling til 5-års testen. I september kommer vi til å ha et informasjonsmøte om 5-årstestingen og om veien videre.

Sommerferie på treningene

Det er sommerferie for de organiserte treningene i juli. Etter sommeren starter alle treningene opp igjen fra 15. august. Hvis det er noen som mangler spinning plan fra høsten av kan dere kontakte oss på mail: generasjon100@medisin.ntnu.no eller telefon 72 82 73 43. Noen bilder fra avslutninga på utetreningene:

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

 

This entry was posted in Exercise, Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s