Månedsbrev Generasjon 100 September 2017

Doktorgradavhandling godkjent

Silvana Bucher Sandbakk har fått doktorgraden sinSilvana Bucher Sandbakk Foto: BERRE AS i klinisk medisin godkjent og skal disputere torsdag 12. september kl 12.15 og Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS), auditorium MTA på Øya. Det er åpent for alle som ønsker å komme og høre på. Hele seansen vil foregå på engelsk.

I avhandlingen har hun brukt data fra Generasjon 100. Hun har presentert normative verdier for kondisjon og undersøkt hvordan det å ha god kondisjon påvirker risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer som er assosiert med stillesittende adferd, overvekt og fedme.

Den første studien presenterer målt kondisjon hos 1537 kvinner og menn i alderen 70-77 år. I tillegg diskuteres forskjeller hos kvinner og menn i fysiologisk respons under testing av kondisjon, samt hos undergrupper av pasienter med hjerte- og karsykdom. I den andre og tredje studien presenterer en invers sammenheng mellom god kondisjon og risikofaktorer for hjerte og karsykdom som er uavhengig av stillesittende tid, fysisk aktivitet, BMI og kroppssammensetning. Å ha god kondisjon beskytter fra den ugunstife effekten av langvarig stillesittende tid på risikofaktorer for hjerte og karsykdom selv hos deltakere som ikke oppfyller gjeldende anbefalinger for fysisk aktivitet. Dårlig kondisjon og overvekt eller fedme er assosiert med høyere sannsynlighet for risikofaktorer for hjerte og karsykdommer.

Resultatene av denne anhandlingen gir viktig informasjon om kondisjon som klinikere kan bruke til å tolke data fra fysiske tester hos eldre og våre data viser fordelene ved å ha god kondisjon for hjerte- og karhelse.

Gratulerer til Silvana!

Seminar og konferanse

Line og Hallgeir presenterte Generasjon 100 på tre fagseminar for Norges Fysioterapeutforbund, region Sør-Øst, i henholdsvis Kristiansand, Tønsberg og Lillehammer. Generasjon 100 var hovedtemaet på samlingene og vi fikk presentere studien i fire timer på hvert sted. Det var stor interesse for prosjektet og de fikk mange spørsmål om både undersøkelser, treninger og forskningsresultater fra Generasjon 100.

Line og Hallgeir deltok også på European Geriatric Medicine Society (EUGMS 2017) i Nice, Frankrike, 20-22. september. Konferansen samlet 1350 deltakere fra 48 land og det ble presentert forskning fra mange fagretninger innen eldremedisin. Forebygging var konferansens hovedtema, og det gikk igjen uavhengig av fagretning. Line presenterte sin forskning på treningsdagbøker i Generasjon 100 med en poster og en 3 minutters muntlig presentasjon. Hallgeir hadde en 8 minutters muntlig presentasjon om frafall fra Generasjon 100. På kveldene rakk de litt sightseeing og var blant annet en tur innom Monaco.

Årets studenter

I år er det hele 10 studenter som skal skrive sin masteroppgave eller hovedoppgave på Generasjon 100.

Emma Marie Lovisa Ingeström, fra Stockholm. Hun tar nå master i Fysiologi på NTNU,  har bachelor i Biologi/Fysiologi fra Linköpings universitet. Hun skal se på effekten av trenings-intensitet og -varighet på blodtrykk, samt hvordan blodtrykksmedisin påvirker treningsresponsen.

Kristine Holte, fra Gjøvik. Hun tar master i Klinisk helsevitenskap retning fedme og helse, og har en bachelor i bevegelsesvitenskap. Hun skal se om 5 år med utholdenhetstrening har en effekt på kroppssammensetning hos elder.

Malene Hjorteland, fra Vats i Rogaland. Hun er 5.års medisinstudent ved NTNU og skal undersøke effekten av langvarig trening med høy og moderat intensitet på dynamisk lungefunksjon og diffusjonskapasitet hos eldre personer.

Lise Margareth Stebekk, fra Vegårshei. Hun er også medisinstudent på 5. året ved NTNU. Har tidligere gått Idrett, fysisk aktivitet og helse ved Høgskulen på Vestlandet.
Tema for oppgaven hennes er effekten av trening på kognitiv funksjon i Generasjon 100.

Henrik Sægrov, fra Sandnes. Han tok bachelor i Idrett, friluftsliv og kroppsøving ved Universitetet i Stavanger, og holder nå på med masterutdanning i Idrettsvitenskap ved NTNU. Han skal undersøke om det er en sammenheng mellom sosiale faktorer og Vo2max og endring i kondisjon.

Unni Ekeberg Horten, fra Tynset. Har tatt bachelor i Sykepleie fra HiST. Hun tar nå master i Aktivitet og bevegelse ved NTNU. Unni skal skrive om endring i kondisjon og kognitiv funksjon hos eldre.

Siri Bjerkan, fra Inderøy. Hun tar master i Helsevitenskap, og har tidligere en bachelor i Folkehelse og årsstudium i drett. Hun skal skrive om fysisk aktivitet som beskyttende faktor for kognitiv svekkelse.

I tillegg er det to masterstudenter som skal bruke data fra Generasjon100, men som i hovedsak skal bidra med datainnsamling på Levanger for HUNT-Fitness studien. Vesa-Matti Tallgren, fra Finland. Han har en bachelor i fysioterapi, går nå master i treningsfysiologi. Atallah Almasri, fra Jordan. Han har idrettsfaglig bakgrunn og har jobbet som PT og lærer. De skal se på forandringer og korrelasjoner i BMI, kondisjon og kardiovaskulære risikofaktorer.

Noen av våre deltakere har siden oppstarten vært med på en substudie i Generasjon100 med MR-scanning og kognitive tester; I denne substudien skal Anette Arild bidra i år. Hun kommer fra Slependen i Bærum, og går forskerlinja på medisinstudiet til NTNU. Tema for oppgaven hennes er; Aldring av hjernen, basert på MR-bilder tatt av noen utvalgte deltakere i G100-studien. Hun kommer til å se på endringer i hvit substans i hjernen og se om det er noen sammenheng mellom disse endringene og kognitive og kliniske data fra Generasjon 100-studien.

Referat informasjonsmøte

Torsdag 28.september hadde vi informasjonsmøte for våre deltakere med informasjon om 5-årstesting og hva som skjer i og rundt studien.For å se presentasjonen klikk her.

Vi har fortsatt med 1267 deltakere av de 1567 som var med i fra starten. Det er vi veldig fornøyd med og vi setter stor pris på alle dere som fortsatt er med!

Vi ønsker å forlenge studien i 3 år til. Det vi si at vi ønsker å fortsette å tilby trening til de som er i treningsgruppene, og for de i kontrollgruppa ønsker vi at dere fortsetter å følge dagens anbefalinger om aktivitet fra helsemyndighetene. Hvert år framover kommer vi til å sende spørreskjema i posten, og etter 3 år håper vi å kunne kalle dere inn til en ny helseundersøkelse igjen. Dere bestemmer selv hva dere vi være med på. Alt er frivillig.

I året som gått har Generasjon 100 har det siste året blitt presentert på forskjellige seminar og konferanser rund omkring i Norge, og også internasjonalt. Vi har også hatt besøk av NRK som hadde et program om Generasjon 100 i dokumentarserien Evig ung.

Vi har publisert flere artikler som ligger på hjemmesiden vår under “Vitenskapelige publikasjoner”.

Dorthe har vært på studietur i Australia for å høste nye erfaringer og ny kunnskap. Nina Zisko har disputert og er dermed ferdig med sin doktorgrad. Silvana Bucher Sandbakk skal disputere om to uker og blir da ferdig med sin doktorgrad. Line Skarsem Reitlo skal disputere neste år.

Hallgeir hadde foredrag om sin studie om hva som kjennetegner de som har hatt frafall i studien, og Line hadde foredrag for treningsgruppene om hvordan treningsgruppene hadde trent det første året av studien.

Alle som er med å bidrar i 5-årstestingen i Generasjon 100 ble presentert. Disse finner dere også i dette månedsbrevet og månedsbrevet fra august.

Vi har såvidt startet med 5års testing og noen av våre deltakere har allerede vær inne. Det eneste som er nytt i år er at vi ønsker å samle inn urinprøver til en tilleggstudie som går på nyrefunksjon og trening. Dette får dere mer informasjon om når dere blir oppringt av oss.

Takk til alle som kom på møtet og alle andre av våre deltakere! Uten dere hadde verdens største treningsstudie på eldre ikke vært mulig!

 

 

 

This entry was posted in Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s