Eldre med god kondisjon kan sitte mye uten å ha økt hjerte- og karrisiko

Silvana Bucher Sandbakk disputerte i går, og resultatene fra doktorgraden hennes understreker hvor viktig det er for eldre å ha god kondisjon dersom de ønsker lavest mulig risiko for hjerte- og karsykdom. Studiene til Silvana benytter data om 70–77-åringer fra Trondheim som har fått målt kondisjonen og sjekket helsa si gjennom Generasjon 100-studien vår.

Nederst i saken kan du se bilder fra disputasen til Silvana.

Til sammen 1537 eldre kvinner og menn ble med da vi startet Generasjon 100 for fem år siden. Vi har dermed samlet det klart største datamaterialet i hele verden som kan si noe om forventet fysisk kapasitet blant eldre. Vi har for eksempel funnet ut at eldre kvinner og menn med hjerte- og karsykdom har betydelig lavere maksimalt oksygenopptak enn friske eldre.

God kondisjon kan beskytte stillesittere

En annen av artiklene i doktorgraden tyder på at det å ha et høyt oksygenopptak i forhold til andre eldre kan veie opp for de negative konsekvensene stillesitting har for hjerte- og karhelsa. Både dårlig kondisjon og mye stillesitting hver for seg var koblet til økt sannsynlighet for opphopning av risikofaktorer hos både kvinner og menn. De som hadde god kondis, men satt mye stille, hadde likevel ikke større opphopning av risikofaktorer enn de som både hadde god kondis og satt lite stille. Det gjaldt selv blant deltakerne som ikke oppfylte helsemyndighetenes aktivitetsanbefalinger.

Eldre med høy hjerte- og karrisiko ble identifisert på bakgrunn av at de hadde minst tre av risikofaktorene høyt blodtrykk, høyt blodsukker, høyt midjemål, høye triglyseridnivåer i blodet og lave nivåer av HDL-kolesterol. Antall timer med stillesitting ble registrert ved hjelp av aktivitetsmålere, mens oksygenopptaket ble målt med en utmattende test på tredemølle.

Denne studien kan du også lese mer om på Hjertebloggen til UNIKARD.

Dårlig kondis og fedme er en ekstra dårlig kombinasjon

Den siste studien i doktorgraden til Silvana viser at eldre som både har lavt oksygenopptak og ugunstig kroppssammensetning har ekstra høy risiko for hjerte- og karsykdom. Sannsynligheten for å ha opphopning av flere risikofaktorer var seks ganger så høy blant de som hadde dårlig kondisjon og en BMI tilsvarende overvekt eller fedme, sammenlignet med hos slankere eldre med bedre kondis. Også menn og kvinner med dårlig fysisk form og høy fettprosent eller fedme basert på grenseverdiene for høyt midjemål hadde femdoblet sannsynlighet for å ha høy hjerte- og karrisiko. Sammenhengene kunne ikke forklares av at eldre med dårlig kondisjon og fedme røyket mer eller drakk mer alkohol, ettersom vi har justert analysene for disse faktorene.

Det fysiske aktivitetsnivået deltakerne selv oppgav påvirket heller ikke analysene: Også blant eldre med dårlig fysisk form og fedme som selv rapporterte å trene i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger var den økte hjerte- og karrisikoen like omfattende. Det å være slank oppveiet dessuten ikke alle de negative konsekvensene av dårlig kondisjon, og spreke eldre med fedme hadde heller ikke like lav risiko som spreke eldre uten fedme.

Her er noen av bildene vi tok før, under og etter Silvanas prøveforelesning og disputas i går (klikk på bildene for å se en større versjon):

Optimistisk Silvana klar for prøveforelesning.

Velkommen til prøveforelesning!

Tema for prøveforelesningen var “Effect of aging and sedentary lifestyle on cardiovascular fitness and function”.

Silvana gjennomførte en strålende prøveforelesning!

Hovedveileder Ulrik Wisløff følger med sammen med Elisabeth Vesterbekkmo, som også er stipendiat i CERG.

Også Silvanas ektemann Øyvind og foreldrene hennes var til stede.

Silvana fikk ros av opponentene for en svært god prøveforelesning.

Hun svarte også godt for seg på spørsmålene fra opponentene.

Etter prøveforelesningen kunne Silvana puste lettet ut sammen med veileder Dorthe Stensvold.

Trine Moholdt ledet disputasen, som hadde tittelen “Fitness and Health in Older Adults. High Cardiorespiratory Fitness as a Mediator of the Cardiovascular Risk Associated with Sedentariness and Adiposity”.

Siste innspurt: Disputasforedraget.

Førsteopponent Mark Haykowsky spør ut Silvana om noen sentrale elementer i doktorgraden.

Ferdig! Sammen med mamma…

… og pappa.

Fornøyd ektemann og veileder.

Vel gjennomført disputas, og etter hvert klar for disputasmiddag og -fest.

Fra venstre: Tredjeopponent Maria Pinho, andreopponent Sandy Jack, Silvana Bucher Sandbakk, førsteopponent Mark Haykowsky og veileder Dorthe Stensvold.

This entry was posted in disputas, Forskning, Generasjon 100, Kondisjon, På norsk, Stillesitting by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

1 thought on “Eldre med god kondisjon kan sitte mye uten å ha økt hjerte- og karrisiko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s