Månedsbrev Generasjon 100 Oktober 2017

 Silvana har disputert

Dr. Silvana Bucher Sandbakk disputerte 12. oktober og er dermed ferdig med sin doktorgrad! Dette er den tredje doktorgradshavhandlingen som bruker data fra Generasjon 100. Du kan lese mer om hva hun har skrevet på cerg-bloggen og se flere bilder fra den store dagen.

 

 

 

 

 

Gratulerer så mye til Silvana!

God morgen Trøndelag

Samme dag som Silvana disputerte var Dorthe og deltaker Stein Birger Halvorsen på radio og snakket om Gen 100, Sendingen kan du høre her, under delen “Stillesitting er farlig for deg”. Dorthe forteller litt om studien og forskningen, og Stein Birger snakker litt om hvordan det er å være deltaker i prosjektet.

Ny studie på gang Hallgeir Viken. Foto: Berre AS

Hallgeir forbereder en intervjustudie der noen deltakere vil få forespørsel om å stille til et intervju, for blant annet å dele sine erfaringer med det å ha deltatt i Generasjon 100. Intervjuene er planlagt gjennomført i november-desember, og han tar kontakt på telefon med nærmere informasjon til aktuelle deltakere.

Spinninginstruktør og masterstudent

Ingrid Okkenhaug, fra Verdal, har i tre år bidratt i Generasjon100. Hun er instruktør på noen av spinningtimene, og har tidligere vært med på ute og innetreningene på Dragvoll. Hun har en bachelor i Samfunns- og idrettsvitenskap og i år skal hun skrive masteroppgaven sin i Idrettsvitenskap på Generasjon 100. I oppgaven skal hun se på deltakernes egne oppfatninger av det å telta i prosjektet og av å være fysisk aktiv.

This entry was posted in Exercise, Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s