Månedsbrev Generasjon100 Januar 2018

Innetreninger på Dragvoll

Etter nyttår startet vi igjen opp med innetreningene på Dragvoll idrettsbygg i stedet for utendørstreningene i Estenstadmarka på tirsdager. Det kommer til å fortsette fram til 15. mai før vi igjen trekker utendørs igjen. Moderatgruppa starter klokka 10.00 og Høyintensitetsgruppa starter klokka 11.30. Vel møtt!

Utetreninger Granåsen

Etter at Martin dro har vi lett etter en god erstatter. Vi er nå glade for å si at det blir masterstudent Kristine Holte som ar over.

På seminar

Før jul arrangerte forskningsgruppa vår et seminar; Exercise in Medicine.  På slutten av den første dagen var det poster session, der blant annet Silvana presenterte sin forskning.

Nye studenter

Vi har fått med oss nye masterstudenter i Generasjon100; Mikkel og Carolin. Mikkel kommer fra Danmark, og er fysioterapeut. Carolin kommer fra Tyskland og har bachelor i idrettsvitenskap. Begge går nå første året på Master i treningsfysiologi ved NTNU. I masteroppgaven skal Mikkel undersøke hvordan trening reduserer risikoen for hjerte-karsykdom, og hvilken metode som er best. Carolin skal undersøke effekten av kondisjonstrening på risikofaktorer for metabolisk syndrom, i tillegg skal hun se på forandringer i kondisjon. Begge to kommer til å bidra med datainnsamlinga fram til sommeren.

 

 

 

 

This entry was posted in Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s