Månedsbrev Generasjon100 Februar 2018

Presentasjon

Dorthe har vært på Suhmhuset for Kunnskapsbyen og holdt foredrag med tittelen: Generasjon 100 – hvordan trene for å få en aktiv og sunn aldring? Det kan dere lese mer om her.

Leger som bidrar inn i prosjektet

Vi har i år hatt hovedsakelig to leger som har bidratt inn i testingen av hjertepasienter under kondisjonstesten. Jon Magne som kommer fra Inderøy. I bagasjen har han med seg både medisinstudiet ved NTNU og en bachelor i Idrettsbiologi fra Norges Idrettshøgskole.Han er PhD-stipendiat på CERG, og i avhandlingen sin bruker data fra kondisprosjektet i HUNT3 og HUNT4 til å forske på sammenhengen mellom kondisjon og hjertehelse.

Knut Asbjørn kommer fra Stranda på Sunnmøre. Han har tatt legeutdanningen i Oslo.
Han er stipendiat og lege ved nyreavdelinga. Han forsker på kardiorenalt syndrom og trening. Han deltar også i en del andre studier; Hjemmetrim ved hjertesvikt, Dyreforsøk Optimex og Rabdomyolyse ved trening.

 

 

 

 

 

This entry was posted in Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s