Eldre med god kondisjon kan sitte mye uten å ha økt hjerte- og karrisiko

Silvana Bucher Sandbakk disputerte i går, og resultatene fra doktorgraden hennes understreker hvor viktig det er for eldre å ha god kondisjon dersom de ønsker lavest mulig risiko for hjerte- og karsykdom. Studiene til Silvana benytter data om 70–77-åringer fra Trondheim som har fått målt kondisjonen og sjekket helsa si gjennom Generasjon 100-studien vår.

Continue reading

Fysisk aktivitet og trening blant eldre – Generasjon 100-studien

IMG_4463 De fleste land i verden vil fram mot år 2050 oppleve en demografisk endring, der andelen eldre personer vil øke sterkt. Denne demografiske endringen er forventet å øke helserelaterte kostnader, både fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og for den enkelte. Fysisk aktivitet har vist seg å være en nøkkelfaktor for forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer, men det er mindre forskning på fysisk aktivitet blant eldre enn i resten av befolkningen. I tillegg så finnes det få langvarige, randomiserte treningsstudier med friske eldre. Randomisert betyr at deltakerne trekkes tilfeldig til treningsgruppe eller kontrollgruppe, og en randomisert kontrollert studie er gullstandarden innen klinisk forskning.

Continue reading

Begrenser venene kondisjon hos friske og hjerte-kar pasienter?

Disputas Ingeborg Megård LeinanBlodårene våre blir mindre elastiske når vi bli eldre og når vi får hjertesykdom. Stive blodårer kan gi høyt blodtrykk og er en risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdom. Dette er godt studert i arterier, mens den venøse delen av blådåresystemet vårt er lite undersøkt. Vi vet at friske personer med normal kondisjon har god elastisitet i vener i beina, mens personer med hjertesvikt og redusert kondisjon har mindre elastiske vener. Det er uklart om elastisitet i vener har betydning for kondisjon, og om blodvolum påvirker elastisiteten i venene hos friske og pasienter med hjertesykdom.

Målet med doktorgraden er å undersøke hvordan alder, kondisjon, koronar hjertesykdom og blodvolum påvirker blodårefunksjon i venen i armene. I tillegg ønsket vi å undersøke om seks uker med trening med moderat og høy intensitet ville forbedre blodårenes elastisitet.

Continue reading

Besøk fra Nasjonalforeningen

I hadde vi hyggelig besøk av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. De støtter flere av våre forskningsprosjekter, blant annet doktorgradsprosjektet til Jose Bianco Moreira som disputerer i dag. Han er allerede i gang med sitt postdoktorprosjekt som også er støttet av Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Bianco jobber med å finne mekanismene for hvorfor trening er god medisin. Kanskje kan hans forskning en gang bidra til å lage medisiner som kan etterligne effekten av trening for pasienter som er sengeliggende, eller sitter i rullestol?

Les også: The exercise pill, are we ready for it?

Gjestene våre fra Nasjonalforeingen fikk en oppdatering av forskningsaltiviteten vår og en omvisning i våre laboratorier. Vi takker for et hyggelig og givende besøk!

Katrine Hordnes Slagsvold disputerer

Katrine Hordnes Slagsvold, Foto: Headspinn/UNIKARDVår dyktige stipendiat Katrine Hordnes Slagsvold disputerer i morgen 12. desember med sin grad i klinisk medisin.

En av artiklene hennes handlet om at det å stenge av blodtilførselen til en arm eller annen stor muskel i forkant av en hjerteoperasjon, kan være med å beskytte hjertet under operasjonen.

–  Under hjertekirurgi må vi stoppe blodtilførselen til hjertet for å kunne operere på det. Etter en viss tid uten at friskt blod, vil hjertet redusere evnen til å produsere energi fordi det ikke får oksygen. Når vi stenger av blodtilførselen til en annen stor muskel, for eksempel en arm eller et ben, forbereder kroppen seg til en kommende utfordring ved å mobilisere forsvarssystemet sitt, sa hun i forbindelse med en bloggpost hos oss og en sak i Dagens Medisin om artikkelen.

Les hele bloggposten her!

Avhandlingen hennes heter “Myocardial Physiology in Individuals Undergoing Heart Surgery

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeid:

Professor Martin Halle, Technische Universitaet Muenchen

Professor Theis Tønnesen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Førsteamanuensis Rune Mo, NTNU

Prøveforelesningen hennes “Exercise in heart disease: novel approaches“, finner sted fredag 12. desember 2014 kl. 10:15 i Seminarrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital:

Disputas finner sted fredag 12. desember 2014 kl. 12:15 i Seminarrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital.

Som førsteopponent er oppnevnt professor Martin Halle og som andreopponent er oppnevnt professor Theis Tønnesen.

Kandidatens veiledere har vært professor Alexander Wahba, professor Ulrik Wisløff og forsker Øyvind Rognmo, alle NTNU.

Professor Olav Sellevold vil lede disputasen.

 Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG