Trening gir nye krefter, men kan det også bidra til å kurere kreft?

Foto: iStockI en interessant studie som nylig ble publisert, undersøkte de av kondisjonstrening på brystkreftsvulster i mus for å se om det hadde direkte effekt på svulsten. Bakgrunnen for dette er at kreftsvulster kan bli resistente ovenfor behandling på grunn av nedsatt blodsirkulasjon. Dette er problematisk da blodet er vårt transportsystem. For å si det på en annen måte så kan blodårene betraktes som togskinner i denne sammen heng, og når toget (blodet) ikke kommer fram til stasjonen for å avlevere medisinen, så bedres ikke svulsten.

Continue reading

Trening mot kreft

Trening med deltakere i forskningsprosjektet Generasjon 100. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNUForskere har lenge vært opptatt av sammenhengen mellom fysisk form og hjertehelse, men effektene ser ut til å gå langt utover dette.  En nylig publisert studie viser at middelaldrene menn som er i god form har mye lavere risiko for å få enkelte typer kreft enn de som er i dårlig form. Studien som er publisert i Jama Oncology viser at de mennene med høyest kondisjon hadde 55 prosent lavere risiko for å få lungekreft og 44 prosent lavere risiko for å få colorectal kreft (tykktarms og endetarmskreft) sammenlignet med de menn med lav kondisjon.

Continue reading

Movember – bevegelse er bra for prostata!

DMF sitt Movemberlag 2014.Nå er det tid for å la bartene gro for å øke bevisstheten om menns helse, blant annet prostatakreft. Rundt omkring på alle arbeidsplasser gror bartene godt under nesene på menn i alle aldre og endrer bokstavelig talt menns ansikt. Barten er movemberbevegelsens symbol på den ekstra oppmerksomheten som må til for å fokusere på åpenhet rundt menns helse.

I Norge er prostatakreft den nest hyppigste dødsårsaken hos menn. Nesten 5000 menn får påvist prostatakreft hvert år. 90 % av dem lever fem år etter diagnosetidspunktet. Ulike typer behandling gir ulike typer bivirkninger. Urinlekkasje og impotens er de vanligste bivirkninger. Mange får også komplikasjoner med blant annet muskelsvinn av hormonbehandling.

Det Medisinske Fakultet ved NTNU har et eget movemberlag. Gå inn her for å se bartene!

Continue reading