Månedsbrev Generasjon100 Januar 2018

Innetreninger på Dragvoll

Etter nyttår startet vi igjen opp med innetreningene på Dragvoll idrettsbygg i stedet for utendørstreningene i Estenstadmarka på tirsdager. Det kommer til å fortsette fram til 15. mai før vi igjen trekker utendørs igjen. Moderatgruppa starter klokka 10.00 og Høyintensitetsgruppa starter klokka 11.30. Vel møtt!

Continue reading

Månedsbrev Generasjon100 November 2017

Generasjon 100 i media

Dorthe og deltakerambassadør Stein Birger Halvorsen har igjen vært på radio under Frokostradio-sendinga til Viggo E. Valle på NRK P1+ 8.november. Han lurte på om trening kan forlenge livet. Intervjuet hører dere her.

Treninger i desember

Alle våre organiserte treninger fortsetter ut uke 51. Siste utetreninger på Dragvoll er 19. Desember. Siste spinning før jul er onsdag 20. desember. Siste utetrening i Granåsen er 21. desember. I Granåsen starter siste trening klokka 12.00 for begge treningsgruppene.

 

Ny instruktør på utetreningen i Granåsen framover

Martin Wohlwend som har vært instruktøren på utetreningene i Granåsen de siste årene har fått innvilget et utenlands opphold i Sveits i forbindelse med sin doktorgrad. I hans fravær kommer masterstudent Kristin Espolin Johnson og skal være instruktør. Hun kommer fra Elverum og er første års masterstudent i Fysiologi oppå Gløshaugen, NTNU. Hun har tidligere en bachelorgrad i biologi med fysiolog som retning og har også hatt idrettslære. Hun skal skrive sin masteroppgave med data fra Generasjon 100 neste år, og skal se på hva som påvirker og hjertekarhelse hos eldre. Kristin har drevet aktivt med svømming siden hun var liten, og sitter nå som nestleder i NTNUI svømming. Hun kommer også til å hjelpe til med 5-års testingen fra februar.

 

Pensjonistforbundet

Dorthe var på Stjørdal 30.November for å holde et innlegg om trening og aldring på Pensjonistkonferanse som pensjonistforbundet og pensjonistforeningen i Trøndelag arrangerte. Det var stor interesse for Generasjon 100, og det var morsomt å kunne vise film om hva vi holder på med i studien.

 

 

Månedsbrev Generasjon 100 Oktober 2017

 Silvana har disputert

Dr. Silvana Bucher Sandbakk disputerte 12. oktober og er dermed ferdig med sin doktorgrad! Dette er den tredje doktorgradshavhandlingen som bruker data fra Generasjon 100. Du kan lese mer om hva hun har skrevet på cerg-bloggen og se flere bilder fra den store dagen.

 

 

 

 

 

Gratulerer så mye til Silvana! Continue reading

Eldre med god kondisjon kan sitte mye uten å ha økt hjerte- og karrisiko

Silvana Bucher Sandbakk disputerte i går, og resultatene fra doktorgraden hennes understreker hvor viktig det er for eldre å ha god kondisjon dersom de ønsker lavest mulig risiko for hjerte- og karsykdom. Studiene til Silvana benytter data om 70–77-åringer fra Trondheim som har fått målt kondisjonen og sjekket helsa si gjennom Generasjon 100-studien vår.

Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 September 2017

Doktorgradavhandling godkjent

Silvana Bucher Sandbakk har fått doktorgraden sinSilvana Bucher Sandbakk Foto: BERRE AS i klinisk medisin godkjent og skal disputere torsdag 12. september kl 12.15 og Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS), auditorium MTA på Øya. Det er åpent for alle som ønsker å komme og høre på. Hele seansen vil foregå på engelsk.

I avhandlingen har hun brukt data fra Generasjon 100. Hun har presentert normative verdier for kondisjon og undersøkt hvordan det å ha god kondisjon påvirker risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer som er assosiert med stillesittende adferd, overvekt og fedme.

Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 august 2017

Femårstestinga er i gang!

Tenk at det er fem år siden vi startet Generasjon 100! Tusen takk til dere som fortsatt er med, deres bidrag er enormt viktig. Interessen er stor både fra inn- og utland, og studien har så langt resultert i tre doktorgrader, 16 masteroppgaver og 9 vitenskapelige publikasjoner! Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 Juni 2017

Masterstudenter

I år har det vært tre studenter som har skrevet masteroppgave på Generasjon 100. Sondre Haakonson Arntsen og Are Sundan Trøan har tatt master i treningsfysiologi. De har sett på opphopning av risikofaktorer for hjertekarsykdommer i forhold til ulike måter å uttrykke kondisjon på. De har brukt kondisjonsmålinger baseline samt data fra spørreskjema våre deltakere har utfylt.

Simen Brennvik har tatt master i bevegelsesvitenskap. Han skrevet om effekten av høy- og moderat intensitets trening på rask og foretrukket gangfart, samt dual-task gangfart på eldre voksne. Målet var å undersøke effekten av ulik aerobisk trening på forskjellige ganghastighetet. I tillegg så studien på om kjønn og beinstyrke ved baseline hadde en påvirkning på gangfarten. Han har brukt data fra gangtesten på baseline og 3-års testen, samt beinstyrke fra baseline.

Gratulerer til alle tre!

Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 Mai 2017

Publisering

Nina Zisko og hennes medforfattere har fått publisert en artikkel nå i mai. Denne artikkelen var en del av doktorgradsavhandlingen, og her har hun brukt data fra aktivitetsmålerne og sett på hvordan relativ og absolutt intensitet i fysisk aktivitet assosierte med metabolsk syndrom i denne populasjonen. Continue reading