Månedsbrev Generasjon 100 Mai 2017

Publisering

Nina Zisko og hennes medforfattere har fått publisert en artikkel nå i mai. Denne artikkelen var en del av doktorgradsavhandlingen, og her har hun brukt data fra aktivitetsmålerne og sett på hvordan relativ og absolutt intensitet i fysisk aktivitet assosierte med metabolsk syndrom i denne populasjonen. Continue reading

Bouldering-have you tried it yet?

Everyone agrees that if something is fun, it is easier to do. Also, everyone knows that being active is good for your health. However, there is still a high prevalence of physical inactivity worldwide. Common reasons for not being physically active include the lack of time, or motivation and energy to exercise. Also, many assume that physical activity should be in form of gym-workouts or organized exercises, and leading to exhaustion. Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 April 2017

Spinning

Det har pågått oppussing i spinningsalen den siste tiden. Dette har ført til at timene har vært i aerobicsalen i stedet. Oppussingen har beklageligvis har tatt lengre tid enn planlagt og dette har dessverre ført til noen utfordringer i forbindelse med gjennomføring av timene. Oppussingen skal nå være ferdig og vi håper ting går tilbake til normalen.

I uke 20 (16. og 17.mai) er det ikke spinning, men utetreningene går som vanlig denne uka.

Continue reading

“Fitness” foods unfit for waistline?

We have all tried to control our body weight at some time or another. We do so by watching what and how much we eat and by regulating our activity level, thus addressing both sides of the energy balance equation.  To adhere to this lifestyle, we may seek out foods that fit with our goals. Continue reading

Er fitnessmat upassende for midjemålet?

Vi har alle prøvd å kontrollere kroppsvekten vår ved et eller annet tidspunkt. Vi gjør det gjennom å passe på hvor mye vi spiser, samt å regulere aktivitetsnivået, slik at vi påvirker begge sidene av energibalanseligningen. For å holde oss til denne livsstilen, ser vi kanskje etter mat som passer med målene våre. Continue reading

Trening under svangerskapet: de fleste kvinner kan gjøre mer enn de tror!

I likhet med tidlig i småbarnsperioden, er graviditeten en periode karakterisert av et hav av motstridende råd fra, både fra familie og venner, men også helsepersonell og media. Råd angående fysisk aktivitet kan være spesielt forvirrende. Continue reading

Exercise in pregnancy: most women can do more than they think!

Similar to early parenting, pregnancy is a period characterized by an ocean of contradicting advice from family, friends, as well as health professionals and media.
Particularly confusing is the information regarding physical activity. Continue reading

Tabata hit at CERG

Tabata training is a very popular high intensity training protocol consisting of 20 seconds of all out effort, followed up by 10 second rest for a total of 4 minutes.  Tabata training shares the name with it’s inventor, Dr. Izumi Tabata, whom we had the pleasure of hosting at CERG today.

From left: Silvana Bucher sandbakk, Ulrik Wisløff, Izumi Tabata and Øivind Rognmo

The concept of Tabata training was first entertained in 1984 in Norway, where Dr. Tabata was studying physiology along with Mr. Irisawa, a coach of the Japanese speed skating team.  The Tabata training protocol was first invented by Mr. Irisawa and was subsequently tested in the lab and established by Dr. Tabata. This protocol has been shown to deliver impressive improvements in fitness.

Tabata training is very simple to implement.  One can do it with a single movement (such as burpies), varying movements, or while running on a treadmill or cycling. Whichever way one chooses to exercise, the Tabata workout provides an effective full body anaerobic and anaerobic workout.  However, the Tabata-style workouts are very intense and their appropriateness should be assessed on individual basis.

Nina Zisko, Researcher at CERG