World Health Day: Depression-Let’s talk exercise!

This year the topic for the World Health Day  is depression. World Health Day is arranged by the World Health Organization (WHO) every year and this year the goal is to increase  and to lower the threshold for people to talk about it. Depression is characterized by both physical symptoms like pain and fatigue, and psychological symptoms like persistent sad mood and loss of interest in doing tasks one normally enjoys, which leads to decreased ability to perform everyday tasks. Other depressive symptoms are loss of energy, change in appetite and sleep patterns, anxiety, reduced concentration, feelings of being worthless and suicidal thoughts. Depression affects men and women of all ages and nationalities. Adolescents and young adults, women of childbearing age (particularly following childbirth) and adults over 60 years of age are of particular interest in this year’s WHO campaign. Depression is one of the most common mental health diseases in Norway, and it is estimated that 20% of the Norwegian population will experience a depressive episode during life.

Although there is increasing emphasis on mental health today, less than half of those suffering from depression seek treatment. Lack of resources and/or medical personnel, and stigma associated with mental disorders are the most common reasons why depressed individuals do not seek help. There are several methods of prevention and treatment for depression. The most common treatments in Norway today are psychological counselling and antidepressants. The latter treatment is often associated with unfortunate side effects and efforts to find more suitable non-drug methods of treatment and prevention have intensified. Accumulating evidence indicates that regular physical activity can contribute to improve one’s self-esteem and increase positive social interaction, which in turn can prevent future depressive episodes and treat current depression. Last year, two interesting articles were published underlining the importance of exercise and fitness as essential and effective strategies for preventing and treating depression. They found a meaningful link between depression, exercise, and fitness. It has also been shown that those who are physically active are at lower risk of developing depression after having experienced a heart attack, when compared to the physically inactive who have experienced the same.

There is a reason why the WHO has named this year’s World Health Day “Depression – Let’s talk” day. It is crucial that mental illness be taken seriously, and to make room for openly talking about depression, on a par with physical illness. This will contribute to more people getting treatment and being able to function normally in their everyday lives.

Ekaterina Zotcheva and Trude Carlsen

Verdens helsedag: depresjon – La oss snakke om trening!

I dag feires Verdens helsedag og årets tema er depresjon. Verdens helsedag arrangeres hvert år for å markere grunnleggelsen av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Målet med dagen i dag er å øke oppmerksomheten rundt, samt senke terskelen for å snakke om depresjon. Depresjon er en sykdom som kjennetegnes av både fysiske symptomer, som smerte og utmattelse, og av psykiske symptomer som vedvarende nedstemthet og tap av interesse for aktiviteter en til vanlig gleder seg over, som medfører nedsatt evne til å utføre dagligdagse oppgaver. Andre kjennetegn ved depresjon er f.eks. tap av energi, endring i appetitt og søvnmønster, angst, nedsatt konsentrasjon, rastløshet, en følelse av å være verdiløs, og tanker om selvskading eller selvmord. Depresjon påvirker både kvinner og menn, i alle aldre og nasjonaliteter. Særlig ungdommer og unge voksne, kvinner i fruktbar alder, og eldre (60+) er utsatt. Depresjon er en av de vanligste typene psykiske lidelser i Norge, og det er antatt at omtrent hver femte nordmann vil rammes av depresjon i løpet av livet. Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 Mars 2017

Disputas

Dr. Nina Ziscko disputerte 8.mars og er dermed ferdig med sin doktorgrad! Dette er den andre doktorgradsavhandlinger som bruker data fra Generasjon 100. Du kan høre henne fortelle om det hun har skrevet og lese mer her.

Gratulerer så mye til Nina!

HUNT seminar

Fredag 17. mars var flere av oss som jobber med Generasjon 100 på seminar ved HUNT forskningssenter på Levanger. Temaet for dagen var forskning på eldrehelse og en av hoveddelene var presentasjon av den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). Det som er nytt i denne runden av HUNT er en storsatsning på de over 70 år, og det er tydelig at forskning på eldrehelse blir mer og mer viktig. Flere eksperter på ulike fagområder presenterte hvilke undersøkelser som skal gjøres og hva de håper å få ut av forskningen på aldersgruppen 70+. Det var artig og inspirerende for oss å se at mange av undersøkelsene som skal gjøres er de samme som vi allerede holder på med i Generasjon 100!

Generasjon100 på NRK

NRK har laget en ny dokumentarserie som heter “Evig ung”, der blant annet Generasjon 100 var med i episoden som gikk 30. mars. Serien går på torsdager klokka 19:45 og ligger også ute på nett på NRK sine sider.

Påskeferie

I stille uke i påska, 11.-13. april, er det ingen organiserte treninger, men vi starter opp som vanlig første uka etter påske igjen og holder på fram til sommeren.

Reisebrev

Hei Trondheim
Lite nytt å rapportere fra Sydney. Her jobbes det med oppstart av nytt prosjekt, søknader og artikkelskriving. Tiden flyr av gårde, og vi begynner å se slutten på vårt utenlandseventyr. Vi har noe nytt og spennende på gang når det gjelder Generasjon 100… Følg med!

Med ønske om en god og aktiv påske, hilsen fra Dorthe

Sitting too much: Try some PAI

When we are in a reclined position (e.g. sitting or lying down) and our energy expenditure does not exceed 1.5 metabolic equivalents of task (METs; 1 MET = 3.5 ml/kg/min), we are said to be sedentary. On average, we spend 50–60% of our day sedentary and as we get older we tend to become even more sedentary. Continue reading

World’s healthiest hearts found in Bolivia: What can we learn from that?

Recent research published in the Lancet has identified world’s healthiest hearts in Tsimane, indigenous people of Bolivia. Tsimenes, live in huts, with no running water or electricity and without all the conveniences of the modern society. And yet, they do not appear to  develop heart disease, even as they age.

Continue reading

Exercise as an alternative treatment for chronic insomnia

Insomnia is characterized by difficulty initiating or maintaining sleep, waking-up too early and daytime function impairment. Its prevalence ranges from 10% to 40%, and various medications are used to treat insomnia. However, side effects are common. Non-pharmacological interventions with some efficacy may be useful, and include sleep hygiene advice (e.g., set a regular bedtime, limit alcohol and caffeine, and increase daylight exposure), cognitive–behavioral therapy and exercise. The British Journal of Sport Medicine recently published a systematic review aimed to determine whether aerobic- or resistance-training program improves sleep quality in middle-aged and older adults with sleep problems.

insomnia

The review confirmed that exercise improves subjective sleep quality. The magnitude of the effect compared with that of hypnotic pharmacotherapy is difficult to gauge. However, tailored exercise may be a safe and effective alternative to such medications. This is particularly important given the side-effect profiles of hypnotic and sedative medications in older adults. With documented efficacy, one should consider exercise as an alternative or adjunctive treatment for older adults with poor sleep quality.

Øivind Rognmo, researcher with CERG

Trening som en alternativ behandling for kronisk søvnløshet

Insomnia er preget av problemer å falle i søvn eller opprettholde søvn, for tidlig oppvåkning og svekket funksjonsevne på dagtid som følge av for lite/dårlig søvn. Insomnia varierer fra 10% til 40%. Ulike medisiner brukes til å behandle søvnløshet, men bivirkninger er vanlige. Ikke-medikamentelle tiltak inkluderer søvnhygieniske råd (for eksempel regelmessig leggetid, begrenset alkohol- og koffeinbruk og økt dagslys-eksponering), kognitiv atferdsterapi og mosjon. British Journal of Sport Medicine publiserte nylig en systematisk gjennomgang av publiserte studier for å finne ut om en utholdenhetstrening eller styrketrening bedrer søvnkvalitet hos middelaldrende og eldre voksne med søvnproblemer.

insomnia

Gjennomgangen bekreftet at trening bedrer subjektiv søvnkvalitet. Størrelsen av virkningen av trening sammenlignet med hypnotiske farmakoterapi er vanskelig å måle. Imidlertid kan trening være et trygt og effektivt alternativ til slike medisiner. Dette er spesielt viktig da man kan unngå bivirkninger av beroligende medisiner. På grunn av den dokumenterte effekten av trening for å redusere insomnia, konkluderer studien med at trening derfor burde vurderes som et alternativ eller tilleggsbehandling for eldre voksne med dårlig søvnkvalitet.

Øivind Rognmo, Forsker ved CERG