Rosa oktober – bør trening være en del av behandlingstilbudet for brystkreftpasienter?

lyngNaturen kan være på sitt aller vakreste nå i oktober, og for mange er dette en flott tid med fjellturer, jakt og annen utendørsaktivitet. Oktober er også den måneden vi vier litt ekstra oppmerksomhet til brystkreftsaken via Rosa sløyfe-aksjon, i regi av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. Selv om mange rammes, er prognosene gode og de aller fleste blir friske. Likevel er det mange kvinner som lever med uhelbredelig brystkreft, og takket være avansert behandling kan de leve mange år med diagnosen. Fysisk aktivitet og strukturert trening er blitt en del av behandlingstilbudet, og det pågår studier som nå forsøker å finne ut av hvordan trening kan påvirke sykdomsutvikling, livskvalitet og prognose. Vi vet at fysisk aktivitet virker forebyggende på en del kreftdiagnoser, men det er ikke kjent om trening etter diagnose påvirker kreftoverlevelse eller hvor godt en tåler kreftbehandlingen.

Continue reading

Trening og rosa måned

iStock_000013767498XSmallOktober er rosa måned! Og hvis noen mot formodning ikke har fått med seg hva dette innebærer, kan vi for ordens skyld opplyse om at dette er en internasjonal folkebevegelse med fokus på brystkreft, med en rosa sløyfe som viktigste symbol. Rosa Sløyfe-aksjonen har sitt opphav i USA på 1990-tallet, og oktober hvert år settes fokus på brystkreft og forskning på dette. Målet er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt støtte brystkreftforskning.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner og rammer 3000 hvert år. Heldigvis er behandlingen effektiv og prognosene gode – i følge Kreftregisteret er 90 % av de rammede i live 5 år etter brystkreftdiagnosen. Du kan lese mer om brystkreft og hvordan du undersøker deg selv på aksjonens norske nettside (drives av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen).

Vi som jobber med trening er selvfølgelig opptatt av om det finnes noen link mellom fysisk aktivitet og brystkreft. Freidenreich (2011) har utført en metaanalyse over epidemiologiske studier om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risiko for å utvikle brystkreft. Det viste seg at på tvers av studiene var det gjennomsnittlig 25 % risikoreduksjon blant de mest aktive, sammenlignet med de minst aktive. Tendensen var sterkest for de som var jevnt aktive gjennom hele livet, men også for dem som begynte å trene etter overgangsalderen. Det så også ut som det å være fysisk aktiv i større grad beskyttet kvinner etter overgangsalderen enn før. Mulige forklaringer til at trening beskytter mot brystkreft kan i følge forfatteren være at trening også beskytter mot en rekke faktorer som kan være forbundet med brystkreft, for eksempel overvekt, insulinresistens og kronisk inflammasjon. I tillegg har man funnet at trening reduserer nivået av kjønnshormoner, som henger sammen med utviklingen av brystkreft.

woman runner training for marathonI følge det amerikanske National Cancer Institute viser de fleste studier som er gjort om temaet, at selv om man jevnt over finner at fysisk aktive kvinner har en redusert risiko for å utvikle brystkreft i forhold til mindre aktive, varierer det veldig fra studie til studie hvor stor denne effekten er. Likevel ses det en gjennomgående tendens til at kvinner med normalvekt har aller størst beskyttende effekt av trening. Det ser også ut som at risikoen avtar etter hvert som mengden og intenseten øker.

Men hvor mye trening er egentlig nok? En amerikansk studie fra 2008 viste at eldre kvinner (etter overgangsalderen) som trente en time om dagen sju ganger i uken, reduserte risikoen for å utvikle sykdommen med 16 %. Videre har en rekke studier funnet at trening med høy intensitet har en sterkere beskyttende effekt sammenlignet med trening med lavere intensitet.

Vi kunne ikke vært mer enig – følger du våre anbefalinger om regelmessig fysisk aktivitet med høy intensitet, kan du beskytte deg selv mot brystkreft. Vi benytter derfor anledningen til å oppfordre alle medsøstre til å komme seg i gang med – eller fortsette – treningen i den rosa måneden!

Maria Henningsen, kommunikasjonsansvarlig i CERG.