Begrenser venene kondisjon hos friske og hjerte-kar pasienter?

Disputas Ingeborg Megård LeinanBlodårene våre blir mindre elastiske når vi bli eldre og når vi får hjertesykdom. Stive blodårer kan gi høyt blodtrykk og er en risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdom. Dette er godt studert i arterier, mens den venøse delen av blådåresystemet vårt er lite undersøkt. Vi vet at friske personer med normal kondisjon har god elastisitet i vener i beina, mens personer med hjertesvikt og redusert kondisjon har mindre elastiske vener. Det er uklart om elastisitet i vener har betydning for kondisjon, og om blodvolum påvirker elastisiteten i venene hos friske og pasienter med hjertesykdom.

Målet med doktorgraden er å undersøke hvordan alder, kondisjon, koronar hjertesykdom og blodvolum påvirker blodårefunksjon i venen i armene. I tillegg ønsket vi å undersøke om seks uker med trening med moderat og høy intensitet ville forbedre blodårenes elastisitet.

Continue reading

Katrine Hordnes Slagsvold disputerer

Katrine Hordnes Slagsvold, Foto: Headspinn/UNIKARDVår dyktige stipendiat Katrine Hordnes Slagsvold disputerer i morgen 12. desember med sin grad i klinisk medisin.

En av artiklene hennes handlet om at det å stenge av blodtilførselen til en arm eller annen stor muskel i forkant av en hjerteoperasjon, kan være med å beskytte hjertet under operasjonen.

–  Under hjertekirurgi må vi stoppe blodtilførselen til hjertet for å kunne operere på det. Etter en viss tid uten at friskt blod, vil hjertet redusere evnen til å produsere energi fordi det ikke får oksygen. Når vi stenger av blodtilførselen til en annen stor muskel, for eksempel en arm eller et ben, forbereder kroppen seg til en kommende utfordring ved å mobilisere forsvarssystemet sitt, sa hun i forbindelse med en bloggpost hos oss og en sak i Dagens Medisin om artikkelen.

Les hele bloggposten her!

Avhandlingen hennes heter “Myocardial Physiology in Individuals Undergoing Heart Surgery

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeid:

Professor Martin Halle, Technische Universitaet Muenchen

Professor Theis Tønnesen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Førsteamanuensis Rune Mo, NTNU

Prøveforelesningen hennes “Exercise in heart disease: novel approaches“, finner sted fredag 12. desember 2014 kl. 10:15 i Seminarrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital:

Disputas finner sted fredag 12. desember 2014 kl. 12:15 i Seminarrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital.

Som førsteopponent er oppnevnt professor Martin Halle og som andreopponent er oppnevnt professor Theis Tønnesen.

Kandidatens veiledere har vært professor Alexander Wahba, professor Ulrik Wisløff og forsker Øyvind Rognmo, alle NTNU.

Professor Olav Sellevold vil lede disputasen.

 Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

Disputas 5.des – hjemmebasert versus veiledet trening for hjertesyke

I en bloggpost fra tidligere i år skrev stipendiat i CERG, Inger-Lise Aamot, om sin egen studie om rehabilitering etter hjertesykdom. Studien ble publisert i European Journal of Preventive Cardiology ogviste at intervalltrening i en klinisk sammenheng er både gjennomførbart og effektivt med tanke på å øke oksygenopptak. 90 pasienter trente etter intervallprinsippet, enten på sykehus eller hjemme. Intensiteten ble styrt ved hjelp av pulsklokker. Resultatene viste at frafallet var beskjedent og knyttet til ortopediske eller medisinske årsaker (83 av 90 fullførte 12 uker med intervalltrening 2 ganger i uka), alle pasientene trente på ønsket intensitet (gjennomsnittlig 90 % av maksimal hjertefrekvens) og oksygenopptaket økte med 10 % (tilsvarende 3,5 ml/kg/min) for hele gruppa sett under ett. Konklusjonen ble at intervalltrening er effektiv, vel tolerert og gjennomførbar i en klinisk sammenheng til stabile hjertepasienter.

19

Hjertepasient på tredemølle på treningslaben vår.

Hjemmetrening kan være et godt alternativ dersom man ikke ønsker eller har mulighet til å delta i et rehabiliteringsprogram på sykehus, men dette forutsetter oppfølging av kompetent helsepersonell og motivasjon for å trene. Faktisk fant Aamot at ved testing etter ett år hadde de som trente hjemme i den første treningsperioden på 12 uker, i større grad opprettholdt en aktiv livsstil enn de som hadde trent i klinikken.

Inger-Lise Aamot disputerer med avhandlingen Feasibility of high-intensity interval training in cardiac rehabilitation torsdag 5.desember. Praktiske detaljer rundt disputasen finner du her.