Golf – en undervurdert helsekilde

Forrige uke presenterte vi svømming som et alternativ til løping som utholdenhetsidrett. Men det er selvfølgelig bare en av utallige idretter som gir treningsglede og bedre helse. Denne uken setter vi fokus på golf, som faktisk er Norges tredje største idrett med 112.000 medlemmer. Denne sporten er langt mer enn å rusle rundt på en bane og finjustere slagene sine – visste du at golf også har mange positive effekter for helsen? En svensk studie av 300 000 golfere viste at å spille golf øker levetiden med 5 år, uansett hvilket kjønn, alder eller sosial gruppe du kommer fra.  Størst var effekten blant dem med lavest inntekt og utdannelse. Andre studier forklarer dette oppsiktsvekkende funnet med at golf to til tre ganger i uken fra midten av mai til midten av september senker det totale kolesterolnivået, øker HDL (det gode kolesterolet), reduserer LDL (det dårlige kolesterolet), forbedrer kondisjonen, reduserer vekten, midjemålet og fettmassen.

GolferGolf er riktignok en idrett med lav til moderat intensitet, avhengig av hvilket fysisk utgangspunkt spilleren har. Men flere undersøkelser har faktisk vist at golf er mer anstrengende enn man skulle tro – en golfspiller befinner seg på et høyt intensitetsnivå i 60 minutter under en 18 hulls runde. I løpet av runden går dessuten golfspillere i gjennomsnitt 11 kilometer (16 000 skritt), og en golfrunde tar 4,5 timer. Gjennomsnittlig puls blir da 110 hjerteslag per minutt, og man forbrenner ca. 2500 kcal (menn) eller 1500 kcal (kvinner).

Det totale aktivitetsnivået i befolkningen er lavt og vi blir mindre og mindre aktive. Kun 20 % av de voksne og halvparten av 15-åringene oppfyller anbefalingene til fysisk aktivitet på henholdsvis 30 og 60 minutter daglig. Å gå er den vanligste fysiske aktiviteten vi bedriver. Energiforbruket er 3 ganger så stort når man spiller golf og går med bag, sammenliknet med å gå en vanlig tur. Du vil dermed oppfylle myndighetenes anbefaling til fysisk aktivitet ved å gå to 9-hullsrunder golf i uken!

Med dette kan vi si at golf bidrar til å redusere risikoen for hjerte- og kar sykdom, som er den vanligste dødsårsaken i Norge.  Levealderen generelt øker, men usunt kosthold, fysisk inaktivitet og overvekt/fedme kan bremse den positive utviklingen.

I følge en nylig publisert rapport fra Høgskolen i Telemark, ”Golfens helseregnskap”, sparer hver ny golfspiller som starter med golf ved 30-års alder og holder på til 85 års alder samfunnet for 1,6 millioner. Netto helseverdi av de som spiller golf i Norge blir dermed hele 175 milliarder! Golf får imidlertid ikke like stor økonomisk støtte som andre idretter på tross av denne samfunnsmessige betydningen helsemessig og økonomisk. Antallet medlemmer har blitt redusert med 10 % siden 2009. Mange tror at denne idretten er forbeholdt rike pensjonister og overklassen, men golf kan utføres av absolutt alle, uansett vekt, kjønn og alder eller tidligere idrettsbakgrunn. Risikoen for skader er liten, og kombinasjonen av presisjon og fysisk aktivitet gir en ekstra twist som du ikke finner i mer «mekaniske» idretter, som løping. Som sagt har det altså vist seg at den største helsegevinsten ser vi hos de inaktive som blir litt aktive. Men husk: Aller størst gevinst får du om du bærer golfbagen og velger en kupert bane!

Med dette slår vi et slag for golf som helsebringende idrett, og sier som den kjente golfspilleren Ben Hogan: “As you walk down the fairway of life you must smell the roses, for you only get to play one round”.

Charlotte Björk Ingul, forsker ved CERG/UNIKARD og ivrig golfspiller på fritiden