Kroppens panikkalder – kan det være farlig å trene?

ansatt019Er det farlig å trene? To ferske artikler belyser sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse.

Syk – eller bare i dårlig form?

Mange av oss lurer i blant på om det kan være noe galt med kroppen (det er faktisk ganske normalt). På et eller annet tidspunkt kjennes det som den ikke fungerer som før. Du blir andpusten og sliten i trapper og motbakker som du vanligvis knapt registrerte. Mangler jeg mosjon – eller er jeg i ferd med å bli syk?

Continue reading

Enkle spørsmål kan forutsi helserisiko

Bjarne NesDenne våren ble de første resultatene fra en stor britisk helseundersøkelse og informasjonsdatabase, UK Biobank, publisert i tidsskriftet The Lancet. UK Biobank består av over 655 ulike måledata på faktorer relatert til helse fra omtrent en halv million briter i alderen 40 til 70 år. Et av målene til studien er rett og slett å rangere all informasjonen, som spenner fra antall hvite blodceller, om man er venstre- eller høyrehendt til hvor mange biler husholdningen disponerer, i forhold til hvordan de statistisk henger sammen med risikoen for tidlig død av ulike sykdommer innen en 5-års periode. Videre utviklet forskerne en enkel risikoscore basert på noen av de viktigste variablene de fant.

Continue reading

Spreke pensjonister til tusen

Vi har tidligere skrevet om Generasjon 100, treningsstudien for eldre som pågår ved vårt senter. I dette prosjektet studerer vi den helsemessige tilstanden hos Trondheims innbyggere i alderen 70-75 år, og undersøker hvilke effekter fysisk trening har på sykelighet og dødelighet, gjennom en treningsperiode på tre år. Denne uken passerte vi deltaker nummer 1000 i en gruppe eldre som har fått sjekket maksimalt oksygenopptak, kroppssammensetning, blodtrykk, hvilepuls, lungefunksjon, gripestyrke, beinstyrke og gangfunksjon. I tillegg kartlegges aktivitetsnivå, livsstil, kosthold og mental helse ved hjelp av spørreskjemaer. Studien er den største og lengste randomiserte studien som ser på effekten av kondisjonstrening på endringer i sykelighet og dødelighet, og vil bidra med kunnskap om framtidige løsninger for bedre helse til eldre.

Senior Couple RefreshmentOmtrent 500 av forsøkspersonene er i gang med systematisk trening to ganger i uka: 250 av disse gjennomfører høy-intensiv trening med 4 x 4 minutters intervaller på 85-95 % av maksimal hjertefrekvens, mens 250 forsøkspersoner trener 50-60 min kontinuerlig arbeid på en intensitet rundt 60-70 % av maksimal hjertefrekvens. Det er ennå for tidlig å konkludere om disse treningsmetodene har mer effekt på maksimalt oksygenopptak og risikofaktorer forbundet med hjerte- og karsykdom, i forhold til deltakerne i kontrollgruppen som følger dagens anbefalinger om fysisk aktivitet fra Helsedepartementet. Vi som tester og trener forsøkspersonene synes imidlertid at vi allerede nå ser positive effekter og økt motivasjon. Mange har framhevet muligheten til å undersøke hvordan den fysiske og helsemessige tilstanden faktisk er, og den motivasjonen det gir til å forbedre sin helse. Nye grenser har blitt sprengt under rask gange eller løp til utmatting under testing av maksimalt oksygenopptak eller under intervalltreningene. Dette trodde mange ikke var mulig etter fylte 70 år. En viktig motivasjonsfaktor har også vært muligheten til å trene i grupper med dyktige instruktører. Det blir spennende å se om de objektive data er like positive: Er de eldre i stand til å gjennomføre samme type trening som yngre befolkningsgrupper, og får de den samme treningseffekten? Hvor mye kan systematisk trening redusere deltagernes fysiske alder, og kan vi med nye anbefalinger redusere kjente risikofaktorer forbundet med aldring?

Målsetningen vår er å minst doble antallet forsøkspersoner i løpet av vinteren, så vi håper flest mulig vil takke ja til tilbudet om å delta. Er du mellom 70 og 75 år, bosatt i Trondheim og klarer å gå en spasertur på egenhånd er du kvalifisert til å delta og vil bli kontaktet av oss. Vel møtt til motiverende testing og trening!

Skrevet av Silvana Bucher Sandbakk, stipendiat ved CERG.