Hvordan være aktiv i en travel hverdag?

CERG på Geeky treningsøkt med Girl Geek Dinners TrondheimRead this post in English here! Det er ingen tvil om det faktum at fysisk aktivitet er bra for deg. Til tross for overbevisende bevis for at fysisk aktivitet og trening er gunstig for helsen, er fysisk inaktivitet i dag den fjerde ledende risikofaktor for global dødelighet.

Helseorganisasjoner rundt om i verden gjør en felles innsats for å oppmuntre befolkningen til å begynne å trene og trene mer, mens mindre oppmerksomhet har blitt viet til hva vi gjør resten av dagen. Stillesiting viser seg å være en selvstendig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer, type2diabetes og flere typer kreft. Som omtalt i en tidligere bloggpost, fant en britisk forskergruppe ut at mer enn syv timer stillesitting om dagen  gir økt en risiko for å utvikle hjerte-og karsykdommer på147 prosent, og en økning i risikoen for å utvikle diabetes med 112 prosent, og selv de deltakerne som trente regelmessig hadde en 49 prosent forhøyet økt risiko for å dø tidlig. Continue reading

Kampen mot fedme – er forbud mot reklame veien å gå?

Idag melder VG og flere andre medier at Helsedirektoratet i en høringsuttalelse foreslår å forby reklame for usunn mat og drikke, som et ledd i kampen mot overvekt og fedme blant barn. Som vi tidligere har vist til her på bloggen, har vi de siste årene sett en alarmerende økning i overvekt i denne gruppen, og det er ingen tvil om at det er nødvendig med forebyggende og helsefremmende tiltak. Men er reklameforbud veien å gå?

Pouring a glass of colaCERG-forsker Arnt Erik Tjønna har jobbet mye med barnefedme og har stor innsikt i temaet. Han er for så vidt positiv til forslaget, men er mer usikker på om det vil ha ønsket effekt. Hvorfor ikke heller øke andelen fysisk aktivitet i skolen? Idag er Norge langt nede på lista over andel fysisk aktivitet i skolen blant OECD-land. Helsedirektoratet ønsker å fremme økt satsning på dette i sin helse- og omsorgsplan for 2011-2015, men vage anbefalinger og formuleringer som “bør” i stedet for “skal” gjør at skolene enkelt kan vri seg unna. Dersom det hadde blitt lovpålagt med en time fysisk aktivitet daglig for alle skoleelever, ville vi kunne sett langt bedre effekt enn et reklameforbud, mener Arnt Erik.

Hva mener dere? Vil reklameforbud hjelpe eller finnes det andre måter å få ned sukkerforbruket på?