Katrine Hordnes Slagsvold disputerer

Katrine Hordnes Slagsvold, Foto: Headspinn/UNIKARDVår dyktige stipendiat Katrine Hordnes Slagsvold disputerer i morgen 12. desember med sin grad i klinisk medisin.

En av artiklene hennes handlet om at det å stenge av blodtilførselen til en arm eller annen stor muskel i forkant av en hjerteoperasjon, kan være med å beskytte hjertet under operasjonen.

–  Under hjertekirurgi må vi stoppe blodtilførselen til hjertet for å kunne operere på det. Etter en viss tid uten at friskt blod, vil hjertet redusere evnen til å produsere energi fordi det ikke får oksygen. Når vi stenger av blodtilførselen til en annen stor muskel, for eksempel en arm eller et ben, forbereder kroppen seg til en kommende utfordring ved å mobilisere forsvarssystemet sitt, sa hun i forbindelse med en bloggpost hos oss og en sak i Dagens Medisin om artikkelen.

Les hele bloggposten her!

Avhandlingen hennes heter “Myocardial Physiology in Individuals Undergoing Heart Surgery

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeid:

Professor Martin Halle, Technische Universitaet Muenchen

Professor Theis Tønnesen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Førsteamanuensis Rune Mo, NTNU

Prøveforelesningen hennes “Exercise in heart disease: novel approaches“, finner sted fredag 12. desember 2014 kl. 10:15 i Seminarrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital:

Disputas finner sted fredag 12. desember 2014 kl. 12:15 i Seminarrom BS31, Bevegelsessenteret, St. Olavs hospital.

Som førsteopponent er oppnevnt professor Martin Halle og som andreopponent er oppnevnt professor Theis Tønnesen.

Kandidatens veiledere har vært professor Alexander Wahba, professor Ulrik Wisløff og forsker Øyvind Rognmo, alle NTNU.

Professor Olav Sellevold vil lede disputasen.

 Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG