Hva er optimal intensitet, mengde og type trening?

Foto: iStock“Optimal intensitet, mengde og type trening for optimal effekt?” Det var tema for paneldebatt under NIH sin årlige Fitness convention som ble arrangert 14.-16. november. Vår forsker Dorthe Stensvold satt i panelet sammen med  Anne Mette Rustaden, Jostein Hallén, Knut Jæger Hansen og Sigmund ApoldAasen.

Blant deltakerne på konferansen var det mange som jobbet med trening blant annet som instruktører og personlige trenere, i tillegg til andre som er interessert i trening.

“Vi var vel alle enige om høyintensitetstrening gir større helsegevinst enn trening av mer moderat karakter”, sier Stensvold i etterkant av debatten.

Continue reading

Litt er bedre enn ingenting – Trening for travle diabetikere

Det er ikke så lett for alle å få tid til trening i en hverdag der jobb og familie krever sitt. Blant personer med livsstilsdiabetes (diabetes type 2) viser studier at svært få trener så mye som myndighetene anbefaler, og så mange som to av tre er ikke fysisk aktive på jevnlig basis i det hele tatt. Innen 2030 regner ekspertene med at det vil finnes over 500 millioner mennesker med type 2-diabetes i verden, og fysisk inaktivitet er en del av forklaringa på den kraftige økninga de siste tiårene.

Les mer om hjerteforskning på Unikard sine nettsider!

Photo: iStock

Photo: iStock

I min masteroppgave så jeg på om det er mulig å redusere treningsmengden betraktelig, men likevel oppnå brukbare resultater for diabetikere som i utgangspunktet trener lite. Myndighetene anbefaler moderat aktivitet minimum 150 minutter hver uke, mens de to treningsgruppene som deltok i studien min gjennomførte henholdsvis 75 og 30 minutter trening hver uke.

Les også: Personer med mye magefett spiser godteri sjeldnere enn andre

Blant de deltakerne som hadde høyest langtidsblodsukker ved starten av studien, uavhengig av hvilken gruppe de deltok i, så vi en reduksjon i langtidsblodsukkeret.

Hvordan kan det ha seg at lite trening kan være effektivt? Cluet er høy intensitet. Hos de som trente minst bestod deler av treninga av full spurt i bratt motbakke. Målet var å bli fullstendig utmattet etter 20 sekunders sprint, for så å ta noen minutter pause og deretter gi bånn gass én gang til.

Alle har 30 ledige minutter i løpet av ei uke. Alle klarer å presse seg maksimalt i 20 sekunder. Norge er fullt av bakker. Du trenger bare én. Finn fram joggeskoene og finn din bakke. Varm opp rolig i noen minutter før du starter i bånn av bakken og spurter det du er kar om i 20 sekunder. Gå rolig ned igjen, få pusten tilbake – og gi jernet én gang til. Så enkelt kan det gjøres! Kanskje kan 10 minutters trening noen ganger hver uke være nok for akkurat deg?

Anders Revdal, kommunikasjonsansvarlig i Unikard

CERG-forskere i Skottland – International Congress on Electrocardiology

7. – 10. august deltok Kari Jørgensen, Tomas Stølen, Allen Kelly og undertegnede på «40th International Congress on Electrocardiology» ved universitet i Glasgow, Skottland. Som tittelen forteller har denne kongressen blitt arrangert i 40 år og har som mål å stimulere til økt innsikt i fagfeltet elektrokardiologi. Elektrokardiologi er læren om elektriske fenomener i hjertet, og er blant annet viktig i studier av hjertesvikt og arytmi (hjerteflimmer). Vi fikk grundig innføring i nye forskningsresultater, og Tomas og Allen deltok i den årlige «Young Investigator Competition» hvor de fikk presentert sammendrag av sine siste resultater.

Allen2Allen fortalte om sine resultater fra et studie gjort på kalsiumstrømmer i kaninhjerter hvor han har sett nærmere på reguleringen av de elektriske signalene i det intakte hjertet når hjertet svekkes. I et friskt, normalt hjerte vil synkroniserte kalsiumutslipp og opptak gå i sykliske pulser og bestemmer hvor raskt hjertet slår. I tilfeller av hjertesykdom derimot, hvor hjertecellene har blitt skadet, vil reguleringen av disse kalsiumutslippene bli svekket. I slike tilfeller vil hjertet kunne få spontane hjerteslag, kalt arytmier. Allens resultater gir oss mer informasjon om hvordan ukontrollerte kalsiumutslipp i det intakte hjertet påvirker den elektriske aktiviteten og arytmier. Når man har oppnådd en større forståelse for hva som påvirker reguleringen av elektriske fenomener i hjertet, vil man i større grad kunne utvikle strategier for behandling av hjertesykdom.

Tomas3Tomas presenterte data fra studier av rotter med hjertesvikt. Disse rottene har blitt trent under både moderat og høyintensitets intervaller, og Tomas og hans team har funnet at rotter med hjertesvikt er mottakelige for arytmi og har en redusert cellefunksjon i hjertet. Høyintensitetstrening har vist seg å normalisere cellefunksjonen hos hjertesvikt-rottene, og de fikk også en økt beskyttelse mot arytmi. Moderat intensitetstrening ga også en forbedring i hjertefunksjon, men ikke så tydelig som hos de høyintensitetstrente rottene.  

Både Allen og Tomas fikk gode tilbakemeldinger på kvaliteten og betydningen av sine arbeider fra forskningsmiljøet. Allen stakk av med førstepremie og Tomas andreplass i konkurransen! Konferansearrangørene stilte ikke bare med faglig sterke og seriøse foredragsholdere, vi fikk også ta del i spennende sosiale aktiviteter – slik som for eksempel en tur til Edinburgh og den årlige «Royal Edinburgh Military Tattoo». Det var en fantastisk opplevelse!

Karin Solvang-Garten, senioringeniør ved CERG.