Hvorfor trenger vi informasjon om de som ikke deltar i forskning?

Trude Carlsen FargeStore befolkningsstudier er viktige for vår forståelse av helse og sykdom. Funnene har stor betydning for forskningsmiljøer og politikere baserer ofte beslutninger på disse resultatene. Det er imidlertid ikke mulig å studere hele befolkningen. Derfor blir et utvalg mennesker valgt til å representere en større befolkning. Men hvem er egentlig de som velger å delta i forskningsprosjekter sammenlignet med befolkningen de skal representere? Og hvem er de som ikke velger å delta?

Continue reading

Kan revolusjonere måling av treningseffekt – CERG forskning er blitt ny treningsapp

Ulrik WisløffI dag, 6. januar, lanseres appen Mio PAI under teknologimessen CES i Las Vegas. Appen er basert på vår forskning her på CERG.

– Dette bygger på solid helseforskning. Vi har utviklet en algoritme, PAI – personlig aktivitets-intelligens, som baserer seg på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, sier CERG leder professor Ulrik Wisløff til Adresseavisen om den nye appen.

Wisløff mener appen kan revolusjonere måling av treningseffekt.

– PAI-scoren tilpasser seg den enkelte brukerens livsstil og lager skreddersydde mål som er realistisk å nå. Så lenge pulsen kommer opp i en viss sone for en viss periode, vil brukeren oppnå maksimal helseeffekt, sier Wisløff til avisa.

Continue reading

Increased fitness protected against the risk of sitting still

Javaid NaumanThere is now plenty of evidence that prolonged sitting increases diseases such as heart disease and diabetes. Some office workers who also sit when commuting can sit for up to 13 hours/day, and data shows that sitting kills more people than smoking.

In an analysis of 26,483 (14,209 women) healthy Norwegians, more than 7 hours of sitting/day increased the risk for heart disease by 35% with every additional hour of increasing the risk by 5%. The study was recently published in Medicine and Science in Sports and Exercise (MSSE).

Continue reading

Hvordan får vi folk aktive og kan trening påvirke utviklingen av Alzheimer? Milliontildeling til CERG

Intervalltrening ute med deltakerne i forskningsprosjektet Generasjon 100I går ble det klart at vi i K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG) får midler til to viktige prosjekter gjennom Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Forsker Bjarne Nes får millionstøtte over fem år til flere prosjekt, og Atefe Tari får midler til et doktorgradsprosjekt på sammenhengen mellom trening og Alzheimer.

– At vi fikk midler til å gjennomføre disse prosjektene var en veldig gledelig nyhet å få. Forskningshverdagen er nå en gang sånn at man bruker veldig mye tid på å planlegge spenstige prosjekter som gjerne strekker seg langt fram i tid, mens realiteten er at midlene man har tilgjengelig ikke er i nærheten av å dekke behovet. Det var derfor viktig både for meg selv og gruppa at vi får finansiering til å gjennomføre det vi har tenkt, sier Bjarne Nes.

Continue reading

When counting sheep doesn’t work

insomniaTime has passed midnight. You are laying in bed, relaxed and calm, but you can not sleep. After a while, you start turning around, trying hard not to think of that you have to get up in 5 hours… 4 hours.. 3,5.. Sleep problems is actually not uncommon – as much as on of three Norwegians have now and then this problems in some way. One of them is insomnia, including problems falling asleep, nightly awakenings and sleepiness during the day. Insomnia has been found to be associated with an increased risk of coronary heart disease, but the underlying mechanisms for this association are largely unknown. However, it seems like physical condition may be a key factor. A recently published NTNU study aimed to investigate different insomnia symptoms in relation to physical condition, defined by VO2peak, in a group of 3,489 healthy men and women living in Nord-Trøndelag.

VO2peak was determined using a treadmill test, were the participants walked/ran until exhaustion. Participants reported how often they experienced sleep problems (difficulties falling asleep at night, repeated awakenings during the night, early awakenings without being able to go back to sleep, and daytime sleepiness) during the last three months. Physical activity level, resting heart rate, weight, height and blood pressure, lifestyle factors, chronic pain, anxiety and depression were also recorded from clinical examinations and questionnaires.

Insomnia was relatively common among the participants with 8% reporting problems falling asleep and waking up early, and as much as 16% reporting frequent awakenings. The interesting part is that participants reporting insomnia symptoms had a slightly lower VO2peak than participants without such symptoms. This trend was apparent for all the insomnia symptoms except for early awakenings. Also, an increasing number of insomnia symptoms were associated with decreasing VO2peak.

Linn B. Strand

Linn B. Strand

In this study, insomnia and VO2peak were measured at the same point in time, thus it was not possible to determine the direction of the relationship. Individuals with insomnia may have been less likely to engage in physical activity, but it is also possible that a sedentary lifestyle could have lead to poorer quality of sleep. However, the authors accounted for physical activity level in their analysis and the reported association was largely independent of this. The participants also had to be healthy to be eligible to take the test and the findings may not reflect the association that would be seen in a less healthy population.Insomnia is a common and treatable condition, and increased focus on adverse health effects could be helpful in the prevention of cardiovascular disease. Future studies with a prospective design are needed to confirm the findings and to establish the direction of the relation of insomnia with VO2peak. However, there is no doubt that exercise promotes energy and well-being – and, hopefully, better sleep.

Linn Beate Strand, researcher at Institute of Community Medicine, NTNU.