Slik forebygger du skader under trening

At deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er helsefremmende og forebygger risiko for hjerte- og karsykdom er det liten tvil om. Men innenfor enkelte idretter er det samtidig høy forekomst av skader. I følge tall fra Senter for idrettsskadeforsking utgjør idrettsskader om lag 17 % av alle personskader i Norge, og de to idrettene med høyest forekomst er fotball og håndball (med henholdsvis 33 % og 12 %). Rupturer i fremre korsbånd er den mest hyppige og alvorlige form for skade, og krever langvarig rehabilitering.

Hovedutfordringen er å forebygge idrettskader. I tillegg til god kartlegging av risikofaktorer, forekomst og mekanismer er tilpasset trening et viktig tiltak. Deltakelse innen idrett krever at man må være ”trent nok for å trene”.  Men hvilke typer trening har forebyggende effekt på skader?

Auuu....

Auuu….

La oss bruke fotball som et eksempel. I et systematisk review publisert i Sports Medicine i 2013 evaluerte man randomiserte kontrollerte kliniske studier med forekomst av fotballrelaterte skader som primært endepunkt. Studiene evaluerte treningsintervensjoner bestående av styrke, koordinasjon og fleksibilitet for utøvende fotballspillere. Resultatene fra studiene viste motsigende funn, der noen fant signifikant skadereduksjon fra spesifikk trening, mens andre fant ingen effekt. Mulige årsaker til motsigende funn kan være relatert til varierende kvalitet og størrelse på studiene, forskjellige treningsmetoder, intensitet, frekvens og varighet på treningen i de forskjellige studiene og ikke minst hvorvidt treningen følges opp. Ikke noe entydig svar der, altså.

Å få gjennomført forebyggende trening innenfor en idrett kan dessuten være avhengig av trenerapparatet. I en studie publisert i Brithish Journal of Sports Medicine, konkluderte forfatterne med at suksessfaktoren for at fotballspillere gjennomfører forebyggende trening var avhengig av at trenere får opplæring i FIFA 11+ før sesongstart. Dette er et skadeforebyggende program designet av FIFA’s Medical Assessment and Research Centre, med spesielt fokus på god oppvarming før fotballtrening. Systematisk gjennomføring av programmet viste seg å være like effektivt som direkte oppfølging av fysioterapeut.

Senter for idrettsskadeforskning har utviklet nettsidene SKADEFRI, der man finner informasjon om idrettsskader og øvelsesprogram for å forebygge de mest vanlige og alvorlige skadene innenfor ulike idretter. Det er imidlertid mye som gjenstår – for å kunne bestemme hvorvidt skadeforebyggende trening virker, og hvordan man best skal legge opp denne, trenger man flere studier av høy kvalitet som tester ut hvilke øvelser fungerer best, og hvordan man legger opp disse med tanke på intensitet, repetisjoner, og så videre, i et generisk treningsprogram.

Skrevet av Berit Brurok, tidligere stipendiat ved CERG.