Pris til forsker Jose Bianco Moreira

Jose Bianco Moreira won best poster in his session during 14th Annual CHFR SymposiumGratulerer så mye til vår forsker Jose Bianco Moreira som fikk tildelt prisen for beste poster i sin seksjon under den konferansen for forskning på hjertesvikt, “14th Annual CHFR Symposium” i Oslo i forrige uke. Konferansen arrangeres av Center for Heart Failure Research.

Moreira stilte i seksjonen “Cardiac function during heart failure and exercise training” med posteren “Exercise reveals potential therapeutic targets in heart failure”.

Prisen ble begrunnet med at Moreira presenterte sine data på en klar måte og svarte godt på spørsmålene som ble stilt.

Doktorgradsstipendiat Silvana Bucher Sandbakk hadde også posterpresentasjon på samme sesjon som Moreira, og leverte også en god presentasjon. Hun stilte med posteren “High age-specific cardiorespiratory fitness attenuates the adverse effect of sedentary time on cardiovascular risk factor clustering in older adults: the generation 100 study”.

Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

CERG-forskere i Skottland – International Congress on Electrocardiology

7. – 10. august deltok Kari Jørgensen, Tomas Stølen, Allen Kelly og undertegnede på «40th International Congress on Electrocardiology» ved universitet i Glasgow, Skottland. Som tittelen forteller har denne kongressen blitt arrangert i 40 år og har som mål å stimulere til økt innsikt i fagfeltet elektrokardiologi. Elektrokardiologi er læren om elektriske fenomener i hjertet, og er blant annet viktig i studier av hjertesvikt og arytmi (hjerteflimmer). Vi fikk grundig innføring i nye forskningsresultater, og Tomas og Allen deltok i den årlige «Young Investigator Competition» hvor de fikk presentert sammendrag av sine siste resultater.

Allen2Allen fortalte om sine resultater fra et studie gjort på kalsiumstrømmer i kaninhjerter hvor han har sett nærmere på reguleringen av de elektriske signalene i det intakte hjertet når hjertet svekkes. I et friskt, normalt hjerte vil synkroniserte kalsiumutslipp og opptak gå i sykliske pulser og bestemmer hvor raskt hjertet slår. I tilfeller av hjertesykdom derimot, hvor hjertecellene har blitt skadet, vil reguleringen av disse kalsiumutslippene bli svekket. I slike tilfeller vil hjertet kunne få spontane hjerteslag, kalt arytmier. Allens resultater gir oss mer informasjon om hvordan ukontrollerte kalsiumutslipp i det intakte hjertet påvirker den elektriske aktiviteten og arytmier. Når man har oppnådd en større forståelse for hva som påvirker reguleringen av elektriske fenomener i hjertet, vil man i større grad kunne utvikle strategier for behandling av hjertesykdom.

Tomas3Tomas presenterte data fra studier av rotter med hjertesvikt. Disse rottene har blitt trent under både moderat og høyintensitets intervaller, og Tomas og hans team har funnet at rotter med hjertesvikt er mottakelige for arytmi og har en redusert cellefunksjon i hjertet. Høyintensitetstrening har vist seg å normalisere cellefunksjonen hos hjertesvikt-rottene, og de fikk også en økt beskyttelse mot arytmi. Moderat intensitetstrening ga også en forbedring i hjertefunksjon, men ikke så tydelig som hos de høyintensitetstrente rottene.  

Både Allen og Tomas fikk gode tilbakemeldinger på kvaliteten og betydningen av sine arbeider fra forskningsmiljøet. Allen stakk av med førstepremie og Tomas andreplass i konkurransen! Konferansearrangørene stilte ikke bare med faglig sterke og seriøse foredragsholdere, vi fikk også ta del i spennende sosiale aktiviteter – slik som for eksempel en tur til Edinburgh og den årlige «Royal Edinburgh Military Tattoo». Det var en fantastisk opplevelse!

Karin Solvang-Garten, senioringeniør ved CERG.