CERGs Movember treningsprogram

Ulrik WisløffMovember er her og tiden er igjen inne for å sette fokus på prostatakreft og mannehelse. Trening både forebygger kreft og bør ha en viktig plass i både i behandlingen og rehabiliteringen av kreftsykdom. I år kan man derfor delta på en ny måte gjennom kampanjen Move som oppfordrer folk til å være aktive. Kom igang med treningen med vårt 4-ukers Movember-program som du finner lenger ned i dette innlegget!

Bli også med å kåre Norges sprekeste fylke her!

Find the Movember fitness program in English here!

Continue reading

Trening gir nye krefter, men kan det også bidra til å kurere kreft?

Foto: iStockI en interessant studie som nylig ble publisert, undersøkte de av kondisjonstrening på brystkreftsvulster i mus for å se om det hadde direkte effekt på svulsten. Bakgrunnen for dette er at kreftsvulster kan bli resistente ovenfor behandling på grunn av nedsatt blodsirkulasjon. Dette er problematisk da blodet er vårt transportsystem. For å si det på en annen måte så kan blodårene betraktes som togskinner i denne sammen heng, og når toget (blodet) ikke kommer fram til stasjonen for å avlevere medisinen, så bedres ikke svulsten.

Continue reading

Trening mot kreft

Trening med deltakere i forskningsprosjektet Generasjon 100. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNUForskere har lenge vært opptatt av sammenhengen mellom fysisk form og hjertehelse, men effektene ser ut til å gå langt utover dette.  En nylig publisert studie viser at middelaldrene menn som er i god form har mye lavere risiko for å få enkelte typer kreft enn de som er i dårlig form. Studien som er publisert i Jama Oncology viser at de mennene med høyest kondisjon hadde 55 prosent lavere risiko for å få lungekreft og 44 prosent lavere risiko for å få colorectal kreft (tykktarms og endetarmskreft) sammenlignet med de menn med lav kondisjon.

Continue reading

Fra hjertesyk til ironman

Heart transplant Iron ManI forrige uke disputerte vår utmerkede stipendiat Jose Bianco Moreira med sin doktorgrad i molekylær medisin. I den forbindelse arrangerte vi et seminar hvor Biancos opponenter (eksterne forskere som har vurdert doktorgraden) fortalte om sin forskning.

En av forskerne som foreleste var Professor Mark Haykowsky fra Universitetet i Alberta, Canada. Haykowsky presenterte oppsiktsvekkende resultater fra pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon, som viste at enkelte til og med kan bli så friske at de kan delta på maraton og Iron Man.

Continue reading

Movember – bevegelse er bra for prostata!

DMF sitt Movemberlag 2014.Nå er det tid for å la bartene gro for å øke bevisstheten om menns helse, blant annet prostatakreft. Rundt omkring på alle arbeidsplasser gror bartene godt under nesene på menn i alle aldre og endrer bokstavelig talt menns ansikt. Barten er movemberbevegelsens symbol på den ekstra oppmerksomheten som må til for å fokusere på åpenhet rundt menns helse.

I Norge er prostatakreft den nest hyppigste dødsårsaken hos menn. Nesten 5000 menn får påvist prostatakreft hvert år. 90 % av dem lever fem år etter diagnosetidspunktet. Ulike typer behandling gir ulike typer bivirkninger. Urinlekkasje og impotens er de vanligste bivirkninger. Mange får også komplikasjoner med blant annet muskelsvinn av hormonbehandling.

Det Medisinske Fakultet ved NTNU har et eget movemberlag. Gå inn her for å se bartene!

Continue reading

Rosa oktober – bør trening være en del av behandlingstilbudet for brystkreftpasienter?

lyngNaturen kan være på sitt aller vakreste nå i oktober, og for mange er dette en flott tid med fjellturer, jakt og annen utendørsaktivitet. Oktober er også den måneden vi vier litt ekstra oppmerksomhet til brystkreftsaken via Rosa sløyfe-aksjon, i regi av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. Selv om mange rammes, er prognosene gode og de aller fleste blir friske. Likevel er det mange kvinner som lever med uhelbredelig brystkreft, og takket være avansert behandling kan de leve mange år med diagnosen. Fysisk aktivitet og strukturert trening er blitt en del av behandlingstilbudet, og det pågår studier som nå forsøker å finne ut av hvordan trening kan påvirke sykdomsutvikling, livskvalitet og prognose. Vi vet at fysisk aktivitet virker forebyggende på en del kreftdiagnoser, men det er ikke kjent om trening etter diagnose påvirker kreftoverlevelse eller hvor godt en tåler kreftbehandlingen.

Continue reading

Gir trening bedre opplevelse av kreftbehandling?

Tidligere i høst skrev forskning.no om trening som et middel i behandling av pasienter operert for lungekreft. Forskere ved Norges idrettshøgskole ser at lungekreftpasienter er motiverte og opplever en økt livskvalitet når de deltar på tilrettelagte treningsopplegg med kombinert høyintensitetstrening og tung styrketrening. Både innenfor det medisinske fagmiljøet og ellers i samfunnet er det stort fokus på økt aktivitet i hverdagen for å begrense overvekt og andre livsstilsykdommer. Det antas at så mye som 25 prosent krefttilfellene kan knyttes til inaktivitet og overvekt.

løpebåndDessverre er det slik at trening alene ikke er nok til å forhindre at flere og flere av oss rammes av kreft. Arvelige og miljørelaterte faktorer spiller også en stor rolle. Vitenskapelige studier viser imidlertid at fysisk aktivitet kan være med på utsette tidspunktet for når man rammes av enkelte former kreft og i tillegg kan trening være med på å gjøre kreftbehandling lettere å oppleve.Danske forskere har undersøkt effekten av organisert trening i kreftpasienters opplevelse av cellegiftbehandling.Cellegift gir ofte forlenget overlevelse og en bedre kontroll av sykdomsforløpet, men medfører alvorlige bivirkninger som kvalme, smerte, søvnløshet og utmattelse. Pasientene i studien fikk spesiell oppfølging i høyintensitet- og styrketrening, i tillegg til avslapnings- og kroppsbevissthetstrening. Etter seks uker så man en forbedring i vitalitet, fysisk og mental helse. Flere undersøkelser har dessuten vist at trening er positivt for den mentale helsen hos kreft-overlevere.

Trening er altså ikke bare en forebyggende faktor mot kreftsykdom, men kan også gjøre opplevelsen av behandling litt lettere. For kreft-overlevere vil trening gi bedre fysikk og hjerte-lunge funksjon, og forskere ønsker også å undersøke hvorvidt trening kan være en faktor i forebygging av tilbakefall av sykdommen.

Skrevet av Atefe Tari og Karin Solvang-Garten, avdelingsingeniører ved CERG.