Kvinnedagen og kvinnehjerter

8.mars er den internasjonale kvinnedagen, og vi benytter anledningen til å sette fokus på kvinner og hjertehelse. Hjerte- og karsykdom er fortsatt den vanligste dødsårsaken blant kvinner, og på selveste kvinnedagen er det på sin plass å belyse dette, selv om vi har skrevet om dette på bloggen tidligere. Siden hjerteforskning historisk sett har vært dominert av hvite, middelaldrende menn som forskningspersoner, har det vokst frem en forståelse av symptomer som i nyere tid har vist seg å ikke være representativt for hvordan kvinner opplever for eksempel et hjerteinfarkt. Mistolking og bagatellisering av symptomer kan i verste fall få alvorlige konsekvenser, men de siste årene har det vært økt fokus på å styrke kunnskapen om kvinnehjertet. I en gjennomgang av 27 studier om kjønnsforskjeller i symptomer på hjerteinfarkt ble det funnet at kvinner hadde lavere odds enn menn for å rapportere det hittil mest kjente symptomet på hjerteinfarkt, nemlig smerter i brystet. I stedet ble det markant oftere rapportert mer diffuse symptomer hos kvinner, som tretthet, nakkesmerter, besvimelse, kvalme, svimmelhet, smerter i høyre arm og i kjeven.

Kari HUNT2På bakgrunn av ny kunnskap er det kjørt flere informasjonskampanjer rettet mot kvinner. Blant annet hadde American Heart Association and National Heart, Lung, and Blood Institute en nasjonal kampanje gående i 2001-2002, med målsetningen å øke kvinners bevissthet rundt symptomer på hjertesykdom. Kampanjen var rettet mot kvinner i alderen 40-60 år. I 2010 kom så en studie som sammenlignet tid fra symptomdebut til en oppsøkte lege før og etter den nasjonale kampanjen, i et utvalg på ca. 125 000 pasienter. Før kampanjen tok det lengre tid før kvinner oppsøkte lege enn menn (3.0 vs 2.8 timer) – og denne forskjellen var dessverre uendret også etter kampanjen. I teorien virker ikke dette som noe særlig tidsforskjell å snakke om, men i en akutt situasjon som hjerteinfarkt vet vi at selv minutter kan telle.

Likevel er det ingen grunn til å gi opp kampanjene, selv om de kanskje ikke har umiddelbar effekt. Over tid og når budskapet blir gjentatt nok ganger, er håpet at kvinner skal bli mer bevisst sin egen helse – og tenke like mye på seg selv som alle de har rundt seg. Dette er hovedbudskapet i Hjertelig Hilsen-kampanjen fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (se videosnutt).

En perfekt måte å ta vare på hjertet sitt er selvfølgelig også å trene. En usunn og inaktiv livsstil kan føre til overvekt, høyt blodtrykk, hyperglykemi og andre risikofaktorer for hjertesykdom. Forskning viser at trening faktisk kan halvere kvinners risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom og dessuten reduserer risikoen for et infarkt nummer to hos dem som allerede har gjennomgått det første. Som vi tidligere har vist ved CERG, har hjerteinfarktpasienter dessuten bedre effekt av å tråkke litt på under trening enn å ta trene med moderat intensitet, og at det ikke er forbundet med høyere risiko. Vi oppfordrer derfor alle kvinner til å hedre seg selv ved å være fysisk aktiv både i dag og i fremtiden.

Maria Henningsen, CERG