Kurs i klinisk tolking av kardiopulmonær testing

robot-hjerteKurs i klinisk tolking av kardiopulmonær testing, Cardiopulm, arrangeres for første gang i ved St.Olavs Hospital/NTNU torsda 14. og fredag 15. Januar 2016. Kurset er tilpasset leger, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettsfysiologer og andre som jobber med testing og trening av pasienter og friske mennesker.

Kurset er en fin mulighet til nettverksbygging innenfor fagfeltet, og gir også godkjenning til flere spesialiteter innen hjerte, lunge og fysikalskmedisin. Blant neste års kurs høydepunkter kan vi nevne to foredrag av Marco Guazzi som er en av forfatterne bak veiledningen til klinisk tolking av test verdier (CPET) publisert av Europeisk og Amerikansk hjerte-kar foreninger. Han er ekspert på tolking av CPET og hjerte-kar helse, og vil holde foredrag om “CPET and the heart” og “Tolkning av høye ekvivalenter».

Her kan dere finne program for kurset!

Her er link til påmelding!

Velkommen til kurs 🙂

Enjoy the cold – kurs i kalde omgivelser

7. – 15. mars 2013 arrangeres Enjoy the cold – et kurs for tilpasning til arbeid i kalde omgivelser, i Ny-Ålesund på Svalbard. Gjennom forelesninger og praktiske øvelser vil kursdeltakere få innblikk i viktige teamer ved arbeid i arktiske strøk.

Mer informasjon finner du her. Påmelding skjer via kursets hjemmeside.