Gjelder 220 – alder fremdeles?

Man som sjekker pulsen med pulsklokke. Foto: iStockVi har fått inn spørsmål fra en leser om utregning av makspuls:
 Spørsmål:

Jeg jobber i bedriftshelsetjenseste og vi tester o2 opptak indirekte med Åstrandstest. I de senere år er vi blitt mer oppmerksomme på maxpuls. Vi ser at det er store individuelle variasjoner på spesielt når folk blir eldre. 220 minus alder skal kunne brukes på 80% av befolkningen men jeg mener det er mange fler enn 20 % som avviker fra “normalen”. En del av de vi tester vet sin maxpuls og jeg ser jo at en estimert maxpuls gir feil resultat om personen ligger 20-30 slag over sin estimerte maxpuls. Eller motsatt vei.
Er det gjort noen nye studier på det med maxpuls? Eller gjelder 220 -alder regelen ennå

Takknemlig for svar.

Hilsen Irene Stålesen

Continue reading

Er makspulskalkulatoren vår til å stole på?

Personal bestDet diskuteres ivrig på sosiale medier for tiden om hvorvidt CERGs makspulskalkulator er representativ for alle, og om den er en god metode for å finne makspuls. Vi vil derfor presisere at en slik formel vil aldri bli helt nøyaktig, heller ikke vår, siden det er store individuelle variasjoner. Da vi utabeidet den prøvde vi å legge inn flere andre variabler som kjønn, kroppsstørrelse, aktivitetsnivå, og så videre – uten at det bedret nøyaktigheten. Det ser altså ut makspulsen i stor grad er genetisk bestemt utover at den faller med alder. Grunnen til at vi anbefaler denne formelen fremfor f.eks 220-alder (hvis man ikke har mulighet til å teste direkte) er at vi fant at de gamle formlene underestimerte makspulsen jevnt over med alt for mye, spesielt for de på 35+. Dersom du måler makspulsen selv og får nøyaktig det samme som hvis du bruker formelen betyr det derfor bare at du ligger nøyaktig på gjennomsnittet for din alder blant nesten 5000 Nord-trøndere som testet dette direkte på tredemølle.

For de som vil vite mer kan hele artikkelen leses her. Du kan også lese mer om makspuls og prøve kalkulatoren på våre nettsider.