Trening er bra for helsa – men kva med dei som ikkje kan trene?

Trene korte eller lange intervaller?Me veit i dag at det å vere fysisk aktiv er ein av dei avgjerande livsstilsendringane ein kan gjere for å styrke hjertet og bedra den generelle helsa. Den einaste og kanskje verkeleg store utfordringa er å gjere det. Dørstokkmila er vel ikkje heilt ukjent for mange, og fleire føler seg nok fanga av tidsklemma i ein hektisk kvardag. Tidlegare rapportar frå vår forskningsgruppe har vist at berre eit intervalldrag på 4 minutt tre gonger i veka gir betydelig betring i uthald eg redusert blodtrykk. Å få til ei slik økt nokre dagar i veka er noko ein skulle tru at dei aller fleste får tid til. Likevel, sjølv om det høyrest enkelt ut så er det nok dessverre ein kjennsgjerning at sjølv vanlige friske folk ikkje får til dette.

For omtrent ein månad sidan publiserte CERG ein blog som stilte spørsmålet: ” Er me klare for treningspillen?

Continue reading