CERG’s Movember Fitness program

Ulrik WisløffMovember is here and it’s time to focus on prostate cancer and male health. Exercise both prevent cancer and play an important role in both treatment and rehabilitation of cancer. This year Movember has made the campaign Move that encourages people to be active. Get active with our 4 -week Movember program!

Participate in Norways fittest county here!

 

Continue reading

CERGs Movember treningsprogram

Ulrik WisløffMovember er her og tiden er igjen inne for å sette fokus på prostatakreft og mannehelse. Trening både forebygger kreft og bør ha en viktig plass i både i behandlingen og rehabiliteringen av kreftsykdom. I år kan man derfor delta på en ny måte gjennom kampanjen Move som oppfordrer folk til å være aktive. Kom igang med treningen med vårt 4-ukers Movember-program som du finner lenger ned i dette innlegget!

Bli også med å kåre Norges sprekeste fylke her!

Find the Movember fitness program in English here!

Continue reading

Movember – bevegelse er bra for prostata!

DMF sitt Movemberlag 2014.Nå er det tid for å la bartene gro for å øke bevisstheten om menns helse, blant annet prostatakreft. Rundt omkring på alle arbeidsplasser gror bartene godt under nesene på menn i alle aldre og endrer bokstavelig talt menns ansikt. Barten er movemberbevegelsens symbol på den ekstra oppmerksomheten som må til for å fokusere på åpenhet rundt menns helse.

I Norge er prostatakreft den nest hyppigste dødsårsaken hos menn. Nesten 5000 menn får påvist prostatakreft hvert år. 90 % av dem lever fem år etter diagnosetidspunktet. Ulike typer behandling gir ulike typer bivirkninger. Urinlekkasje og impotens er de vanligste bivirkninger. Mange får også komplikasjoner med blant annet muskelsvinn av hormonbehandling.

Det Medisinske Fakultet ved NTNU har et eget movemberlag. Gå inn her for å se bartene!

Continue reading

Og der..! var det Movember igjen

Etter en rosa måned med fokus på brystkreft, som oftest rammer kvinner, er vi nå kommet til 1.november, som betyr at vi retter blikket mot menns helse. I år som tidligere, arrangeres Movember-aksjonen, der Kreftforeningen er en viktig faglig aktør. Menn i alle aldre oppfordres herved til å la barten gro! Dette kan du lese mer om på Medisinsk fakultet ved NTNU sin blogg. (Det ryktes at vår dekanus planlegger en anseelig mustasje og vi venter spent på resultatet..)

Vi er som alltid opptatt av å sette aktuelle saker i sammenheng med trening, og i dag resirkulerer vi derfor et blogginnlegg om prostatakreft og trening fra bloggen i fjor:

Prostatakreft er en av de mest hyppige kreftformene hos menn, og mange lever symptomfritt med sykdommen. Det finnes både saktevoksende kreftformer og mer aggressiv hurtigvoksende prostatakreft.

iStock_000011162087XSmallForskere har i flere runder undersøkt om trening kan bidra til å redusere risikoen for prostatakreft, ettersom alder og familiehistorie hittil har vært de viktigste kjente risikofaktorene. Hvis man klarer å finne atferdsendringer som reduserer risiko vil det være lettere å drive forebyggende arbeid. Grunnen til at det var naturlig å undersøke om trening kunne virke forebyggende var at det er kjent at fysisk aktivitet kan nedregulere både kjønnshormoner, insulin og muligens diverse insulinlignende veksthormoner i blodet. Disse hormonene er nødvendige for at prostataceller kan dele seg, og ettersom kjennetegnet til kreft er uhemmet vekst var det ikke utenkelig at hormonendringen fra trening kunne virke krefthemmende.

Usikkerhet i starten
En reviewartikkel av Oliveria og Lee fra 1997 tok for seg 17 studier av trening og prostatakreft, men kunne ikke bekrefte at trening reduserte risikoen. Et flertall av studiene konkluderte at trening muligens kunne redusere kreftrisikoen, mens andre ikke klarte å finne noen effekt. Noen få fant til og med at fysisk aktivitet kanskje kunne øke risikoen for prostatakreft. Forfatterne konkluderte at fremtidige studier også måtte ta hensyn til hva slags fysisk aktivitet det var snakk om, og hvor regelmessig folk bedrev den.

I 2005 viste forskere fra den amerikanske kreftforeningen (American Cancer Society) at selv om trening sannsynligvis ikke reduserte den totale risikoen for prostatakreft, kunne det redusere risikoen for aggressiv prostatakreft. Selv om det er godt nytt, tok heller ikke denne undersøkelsen høyde for hva slags fysisk aktivitet mennene bedrev – selv blant de med høyest aktivitetsnivå var det for det meste turgåing som gjaldt.

Treningsintensitetens rolle
Av spesiell interesse for de av oss som er opptatt av treningsintensitet, kan man også nevne en studie fra University College of London Medical School fra 2001. Etter å ha korrigert for alder, røyking, kroppsmasseindeks, alkoholinntak og sosiale forskjeller fant de at den totale risikoen for alle typer kreft var redusert ved trening, men bare hvis den var av middels eller høy intensitet. Regelmessig trening var helt nødvendig for risikoreduksjonen for de krefttypene det gjaldt, og det var en klar dose-responssammenheng mellom treningsmengde og reduksjon av risikoen for prostatakreft.

Altså ser det ut til at det lønner seg å drive med regelmessig høyintensitetstrening for å redusere risikoen for både prostatakreft generelt, og spesielt den aggressive kreftformen. Og det må man kunne regne som gode nyheter!

God movember – og lykke til med både trening og bartevekst!