The only cardiovascular disease that is still increasing – can exercise help patients with diastolic heart failure?

Anne Marie Ormbostad BerreThere are several large ongoing project in CERG and OptimEx is one of them. OptimEx is a large multicentre project financed by the European Union and researchers, engineers and technicians from several countries and institutions are involved. I am working with OptimEx as a PhD student and therefore I will give the readers of our blog a short version of what OptimEx is all about and why it is invested so much in the project.

As we already know, lifestyle diseases are a huge and increasing burden on the healthcare system. One of the lifestyle diseases that are continuing to grow is heart failure with preserved ejection fraction named HFpEF. HFpEF is one of two types of heart failure affecting more than 7 million Europeans and accounting for 50% of all heart failure cases.

Continue reading

Lagret for fremtiden

BlodprøverVed å lagre blodprøver i en biobank, kan arbeidet vi gjør i dag også bli nyttig i fremtiden foreksempel når nye analysemetoder blir utviklet. I vårt største forskningsprosjekt, Generasjon 100, har vi hittil lagret 60 000 små rør med blod som i fremtiden vil bidra til å svare på spørsmål om aldring og helse. I EU-prosjektet OptimEx skal vi samle blod fra pasienter med diastolisk hjertesvikt både fra Norge og flere Europeiske land. I det internasjonale prosjektet MET-EX samler vi blod fra deltakere med metabolsk syndrom fra flere kontinenter.

Continue reading

CERG researchers going abroad for another International Conference!!!

robot-hjerteEarlier this fall CERG researchers went to San Francisco, California-USA, to attend the “High Blood Pressure Research” (HBPR) 2014 scientific sessions, sponsored by the American Heart Association’s Council on Hypertension and Council on Kidney in Cardiovascular Disease.

For those who never heard about American Heart Association, it is a non-profit organization in the United States that fosters appropriate cardiac care in an effort to reduce disability and deaths caused by cardiovascular disease and stroke. More precisely, the HBPR 2014 scientific sessions were a four-day scientific program with more than 500 presentations focusing on recent advances in basic and clinical high blood pressure research, and the participation of experts in the fields of hypertension and its relationship to heart and kidney diseases, stroke, obesity, and genetics.

Why CERG have been attending this type of meeting?

Continue reading

The importance of good collaboration

10570587_10152150622371968_675789575_nIn the middle of July, I travelled to the city of Antwerp in Belgium for our project OptimEx. OptimEx is a multicenter study focusing on exercise as medicine for diastolic heart failure. OptimEx is a collaboration between CERG at NTNU, Technische Universität München, Antwerp University Hospital, Universität Leipzig and University of Graz.

In this project several measurements will be done on our patients, among some; blood sampling, VO2 max testing, ultrasound of the heart, and vascular function measurements of the arteries. Since this will be an international study it is important that everything is standardized and that every center collects and processes the data in the exact same way. Only then will we be able when analyzing our data to compare the results from the different centers and know that the results we find are actual, and not due to variation in the data collection. This is crucial in research and an important part in planning the project.

Continue reading

Forebygging av hjerte- og karsykdom i Europa

EACPR – «the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation» har som hovedoppgave og stimulerer til fremragende forskning, praksis, utdanning og politikk innen forebygging og rehabilitering av hjerte- og karsykdom i Europa. Forskere fra CERG er representert i en arbeidsgruppe for «Exercise and Basic Science». Dette har resultert i to store og viktige Europeiske studier som undersøker effekten av trening på hjertefunksjon hos pasienter med systolisk hjertesvikt (Smartex-HF study), og dyr og mennesker med diastolisk hjertesvikt (Optimex study).

hjerterytme_iStockphoto

EACPR er en del av «the European Society of Cardiology» (ESC). I hver av ESC sine 48 medlemsland er det utnevnt nasjonale koordinatorer som arbeider med forebygging av hjerte- og karsykdom. I Norge har Norsk cardiologisk selskap utnevnt lege Anders W Hovland som koordinator for forebyggende arbeid innen hjerte- og karsykdom.

De nasjonale koordinatorene arbeider med å tilrettelegge, godkjenne, tilpasse, oversette og utgi de europeiske retningslinjene innen forebygging av hjerte- og karsykdom. De har ansvar for å koordinere utviklingen av forebyggende verktøy på nasjonalt nivå, samarbeide med landets helse-representanter, bygge nasjonale tverrfaglige allianser og samarbeide med relevante nasjonale foreninger innen forebygging av hjerte- og karsykdom, samt være den direkte kontakt for EACPR nasjonalt.

Europeiske land har ulik strategi innen forebygging av hjerte- og karsykdom. For å bedre kunnskap og utveksle ideer mellom medlemsland i ESC har «the prevention and implementation committee» i EACPR startet et prosjekt som heter «Country of the Month». Det overordnede målet med prosjektet er å legge til rette for forebygging av hjerte- og karsykdom ved å tilby web-basert informasjon om forebygging blant ESC sine medlemsland, samt å inspirere både nasjonale koordinatorer og andre som arbeider med forebyggende kardiologi. Annenhver måned presentere to av medlemslandene en oversikt over status for forebygging og rehabilitering av hjerte- og karsykdom i sitt land.

Foreløpig har fire land presentert sin profil med status for hjerte- og karhelse. Dette er Israel, Tyrkia, Tyskland og Island. Ta deg tid til å lese oppsummeringen fra de ulike landene, det er både forskjeller og likheter mellom hvert lands historie, strategi og satsning på hjerte- og karhelse – og sett med «Norske øyne» er dette svært lærerikt.

Trine Karlsen, Post Doc