Dette er fremtidens måte å følge opp pasienter

Atefe Tari. Foto: BERRE ASI helgens utgave av Aftenposten kunne vi lese om bruk av ny teknologi for fastleger som skal bruke aktivitet som medisin.

I fremtiden kan turen til fastlegen være litt annerledes enn hva den er i dag. Se for deg at du drar til fastlegen med kraftige rygg-og nakkesmerter og i stedet for å få utlevert en resept blir du blir møtt med spørsmål om når du sist gikk deg en tur eller tok en treningsøkt.

De helsemessige fordelene ved fysisk aktivitet er ubestridelige, og det er betydelige vitenskapelige holdepunkter for at inaktivitet er en viktig årsak til død og uførhet over hele verden. Regelmessig fysisk aktivitet er vist å være en veletablert forebyggende strategi mot minst 26 kroniske sykdommer. Hvis den andelen av den norske befolkningen som ikke oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet i dag hadde gått over til å gjøre det, ville den årlige velferdsgevinsten utgjøre cirka 239 milliarder kroner.

Dessverre vet vi at folk tror de er mer aktive enn hva de egentlig er, og at mange overdriver når de rapporterer aktivitetsnivå. Studier har vist at så få som 20-30% faktisk følger de gitte anbefalingene som er på minst 30 minutter aktivitet om dagen for voksne.

Exercise is Medicine (EIM) er et globalt helseinitiativ som jobber for å fremme aktivitet som medisin blant helsepersonell. Mona Kjeldsberg sitter i styret i EIM i tillegg til å være fastlege og forsker ved Universitetet i Oslo og Olympiatoppen. Hun understreker at aktivitet som medisin er aktuelt for alle sykdommer, med unntak av pasienter som er nyopererte, har uavklarte hjerteproblemer eller infeksjon med feber.

Nylig ga Gjensidigestiftelsen 4,7 millioner kroner i støtte til EIM for blant annet å utvikle oppfølgingssystemer for fysisk aktivitet som skal kunne fungere med legens elektroniske journal-og oppfølgingssystem. Dette vil kunne føre til at bruk av aktivitetsmåler kan bli et viktig verktøy for oppfølging av pasienter i fremtiden.

Et av prosjektene som EIM har fått støtte til, er utviklingen av en applikasjon som skal være kompatibel med alle journalsystemer. Leder for EIM Norge, Terje Halvorsen, beskriver det slik at pasienten kan legge inn informasjon om sin aktivitet enten på mobil, nettbrett, hjemme eller på legekontoret – og dermed får legen aktivitetstallene opp på sin skjerm. Det pasienten har lagt inn vil blinke henholdsvis rødt, gult og grønt i forhold til hvilke mål som er satt for pasienten.

Den Norske Legeforening er forkjempere for mer fysisk aktivitet, og positive til bruk av aktivitetsmålere. I følge lege og president i Den Norske Legeforening, Marit Hermansen, kan aktivitetsmålere for noen være et nyttig verktøy for mer bevegelse og bedre helse. Hun tror at målerne kan motivere pasienter til å strekke seg lenger ved å gi de et objektivt svar på hvor aktiv man er. Studier har vist at slike tiltak som er veldig konkrete for pasienten, som for eksempel bruk av skrittellere, kan føre til 20% økning i aktivitetsnivå.

Ved CERG har vi utviklet PAI som sier noe om hvor fysisk aktiv man trenger å være for å oppnå beskyttelse mot hjerte- og karsykdom. Dette har potensiale til å bli et nyttig verktøy for helsepersonell og pasienter å kontrollere og motivere til at man faktisk gjennomfører den mengde fysisk aktivitet som skal til. Les mer om PAI her.

Link til artikkelen i Aftenposten (for abonnenter).

Atefe Tari, stipendiat ved CERG

 

The future of patient follow-up

Atefe Tari. Foto: BERRE ASIn this weekend’s Aftenposten (Norwegian newspaper), there was an article on the use of new technology for general practitioners in order to make use of exercise as medicine in their practice.

In the future, your trip to the general practitioner might be somewhat different from how it is today. Picture seeing your doctor with pains in your neck and back, and instead of getting a prescription, you are asked when you last went for a walk or did a training session.

Continue reading

How much exercise do you need to gain good health and a longer life? PAI was presented at the heart congress ESC

Javaid Nauman“Confused about how much exercise to take for a healthy heart? Norwegian researchers have come up with a useful app that allows you to personalise the amount of exercise needed to reduce your risk of death from heart attack and stroke”, The Irish Times writes about our reserach that lies behind the app PAI (Personal activity intelligence).

This weekend our senior researcher Javaid Nauman was invited to speak about this reserch in front of other researchers and the press at the large congress for heart research, ESC in Rome.

“Individuals do not know how much exercise they need to prevent cardiovascular disease”, Nauman said during the session.

Continue reading

Hvor mye må du trene for å få bedre helse og leve lenger?

Javaid NaumanVåre forskere har utviklet en algoritme basert på HUNT-data som hjelper folk til å finne ut akkurat hvor mye de må trene for å redusere risikoen for hjerte og karsykdommer.
Algoritmen er basert på data innhentet fra 39 298 trøndere, og systemet har fått navnet PAI (Personal Activity Intelligence).
– Du kan gjerne gå 10 000 skritt på en dag, uten å få en eneste PAI. For at treningen skal redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, må du ha en puls vesentlig høyere enn din hvilepuls. Derfor er vårt system unikt, sier professor Ulrik Wisløff, til VG om PAI.
Forskningsfunnene har vakt internasjonal interesse, og i helgen var seniorforsker ved CERG, Javaid Nauman, invitert til verdens største kongress for hjerteforskning, ESC, for å snakke til hjerteforskere og presse fra hele verden om forskningen bak algoritmen.

Continue reading

PAI – de fleste veier fører til Rom

Ulrik Wisløff

PAI – Ikke enda en sensasjonell ultimat treningsform for øket livslengde. Her fører de fleste veier fører til Rom!

At fysisk aktivitet er bra for helsa er udiskutabelt. Men hvor mye fysisk aktiv bør du være for å forebygge sykdom og tidlig død?

Vi i CERG har de siste ti årene prøvd å finne frem til et måltall som sier om en person faktisk har vært nok fysisk aktiv gjennom uka for å ha en god helse så lenge som mulig. Vi har vært opptatt av at fysisk aktivitet bør måles i form av endringer i hjertefrekvens. Dette er fordi det å måle antall skritt eller antall kilometer tilbakelagt ofte er unyansert (eksempelvis er det mye lettere å gå 10 000 skritt på flatt underlag sammenliknet med å gå oppover), og flere studier viser nå at det er ikke nødvendigvis er likhetstegn mellom å være fysisk aktiv eksempelvis 30 minutter per dag og det å oppnå en god helse. Hjertefrekvensmålinger er spesielt egnet til å si noe om fysisk aktivitetsnivå fordi uansett type aktivitet så vil hjertefrekvensen endres ut fra intensitet på arbeidet som gjennomføres (uavhengig om det er svømming, roing, skigåing, dansing, hagearbeid osv.).

Continue reading

Physical activity intelligence (PAI): All roads lead to Rome

Ulrik WisløffIt is now a well-established fact that physical activity is good for health. But how much physical activity should you do to prevent disease and delay early death?

We at CERG have recently devised physical activity intelligence (PAI), a single number used to meaningfully quantify your physical activity using the heart rate patters of your body. PAI is for everyone, young and old, fit and unfit. You amount PAI by doing any physical activity. The type of activity you chose to do depends on your own personal preference and could include anything from walking to work, cleaning, climbing stairs, dancing, exercising at high or moderate intensity, to playing with your children or grandchildren.

PAI is NOT an exercise prescription. It does NOT tell you how to exercise in a specific way, but measures the physical activity that you already do and adds it up over a course of a week. As long as you keep your weekly PAI score above 100, you are doing enough to protect yourself from disease and early death. While doing more than 100 PAI may burn additional calories, research shows us that it does not confer better protection from disease and early death.

Phd candidate Nina Zisko

Stipendiat ved CERG Nina Zisko

PAI is a tool which will tell you if you have done enough physical activity this week to keep healthy longer. It is also a reminder for those who struggle with inactivity to keep physically active. So what’s your PAI?

See how PAI works in this video made by The Wall Street Journal here!

Head of CERG, Ulrik Wisløff and PhD student Nina Zisko

PAI – Personal Activity Intelligence – introduced to the world

PAI Launch at CES 2016. Christian Gutvik, Ulrik Wisløff and Lasse BerreClose to 175 000 attendees, including 6000 journalists, visited to the worlds largest convention for consumer electronics, CES, last week in Las Vegas. Among them was head of CERG, professor Ulrik Wisløff, who together with Canadian wearable company Mio Global introduced PAI, Personal Activity Intelligence to the worlds technology press.
PAI is a result of research based on the HUNT study where more than 60 000 individuals has been monitored over a period of more than 20 years. The goal is to make PAI the new world standard of activity tracking. PAI is an individual metric that makes sense of measured heart rate data, and significantly reduces the risk of lifestyle related diseases.

Continue reading

Kan revolusjonere måling av treningseffekt – CERG forskning er blitt ny treningsapp

Ulrik WisløffI dag, 6. januar, lanseres appen Mio PAI under teknologimessen CES i Las Vegas. Appen er basert på vår forskning her på CERG.

– Dette bygger på solid helseforskning. Vi har utviklet en algoritme, PAI – personlig aktivitets-intelligens, som baserer seg på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, sier CERG leder professor Ulrik Wisløff til Adresseavisen om den nye appen.

Wisløff mener appen kan revolusjonere måling av treningseffekt.

– PAI-scoren tilpasser seg den enkelte brukerens livsstil og lager skreddersydde mål som er realistisk å nå. Så lenge pulsen kommer opp i en viss sone for en viss periode, vil brukeren oppnå maksimal helseeffekt, sier Wisløff til avisa.

Continue reading