God kondisjon reduserer risiko for hjerteflimmer

Two women running outdoorOvervekt, høyt blodtrykk, diabetes og søvnapne (pustestopp på natten) er alle tilstander som øker risikoen for å få atrieflimmer (hjerteflimmer). Ved å påvirke disse risikofaktorene i gunstig retning kan man redusere risikoen og bedre utsiktene ved de fleste hjerte-kar sykdommer, men vi har hatt lite kunnskap om hvorvidt dette har effekt ved atrieflimmer. I tillegg har det vært en del oppmerksomhet rundt at store mengder utholdenhetstrening over mange år øker risikoen for atrieflimmer.

Les også: Intervalltrening gir ikke hjerteflimmer

De siste par årene har det imidlertid kommet noen studier som belyser temaet bedre.

Continue reading

Er det skadelig å være “supermosjonist”?

UteDet spørsmålet fikk vår forsker Trine Karlsen og flere andre forskere ved NTNU og Norges idrettshøyskole av Dagbladet.

Noen assosiasjonsstudier viser at de som er inaktive eller lite aktive, og de som er svært aktive har høyest risiko for tidlig død. Andre viser at toppidrettsutøvere som trener svært mye hele livet, samt de med god kondisjon og stor muskelmasse lever lengst. Resultatene er altså motstridende.

Continue reading

Spennende fotballkamper øker risikoen for hjertetrøbbel – i TV-stolen

Shunsuke Nakamura taking a free kick, during Japan's world cup qualifier against Bahrain on June 22, 2008. Photo: neier. Picture shared under the licence CC BY-SA 3.0http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Med jevne mellomrom hører vi fra media om fotballspillere som pådrar seg hjertetrøbbel under fotballkamper, men bare det å se spennende kamper på TV kan kanskje vise seg å være en vel så stor «risikosport». Under VM i fotball som ble arrangert i Tyskland i 2006, studerte tyske forskere forekomsten av akutte hjertekomplikasjoner i München-området for å fastslå om forekomsten av slike hendelser ble økt på de dagene da det tyske laget spilte en av sine VM-kamper (Wilbert-Lampen og kolleger, N Engl J Med 2008 358: 475–483). Forekomst av hjerteinfarkt, rytmeforstyrrelser, hjertestans eller utslag av implanterte hjertestartere ble undersøkt.

Continue reading

Hvordan være aktiv i en travel hverdag?

CERG på Geeky treningsøkt med Girl Geek Dinners TrondheimRead this post in English here! Det er ingen tvil om det faktum at fysisk aktivitet er bra for deg. Til tross for overbevisende bevis for at fysisk aktivitet og trening er gunstig for helsen, er fysisk inaktivitet i dag den fjerde ledende risikofaktor for global dødelighet.

Helseorganisasjoner rundt om i verden gjør en felles innsats for å oppmuntre befolkningen til å begynne å trene og trene mer, mens mindre oppmerksomhet har blitt viet til hva vi gjør resten av dagen. Stillesiting viser seg å være en selvstendig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer, type2diabetes og flere typer kreft. Som omtalt i en tidligere bloggpost, fant en britisk forskergruppe ut at mer enn syv timer stillesitting om dagen  gir økt en risiko for å utvikle hjerte-og karsykdommer på147 prosent, og en økning i risikoen for å utvikle diabetes med 112 prosent, og selv de deltakerne som trente regelmessig hadde en 49 prosent forhøyet økt risiko for å dø tidlig. Continue reading

Finn kondisjonen din og se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom

oxygen uptakeRead this article in English her!

Vår populære kondiskalkulator er oppdatert, og nå kan dere også se risiko for å dø av hjerte- og karsykdom når dere kommer til resultatsida. Heldigvis gir trening umiddelbare positive effekter, så om dere får en høy risiko er det lett å redusere denne med trening. Endringen er omtalt i flere medier både nasjonalt og internasjonalt.

Mange studier har tidligere vist at kondisjonsnivået vårt, målt som maksimalt oksygenopptak (VO2max), er den enkeltfaktoren som best predikerer hjerte-/karsykdom og tidlig død. I forhold til lett tilgjengelige og målbare faktorer som blodtrykk, vekt, hvilepuls etc. har ikke testing av kondisjon hatt noen sentral plass i klinisk praksis. Noe av årsaken til dette kan være at prosedyrene for å måle VO2max direkte er ressurs- og kostnadskrevende. I en tidligere studie viste vi derimot at VO2max kan estimeres relativt nøyaktig ved bruk av enkle kliniske og selvrapporterte variabler slik som alder, kjønn, fysisk aktivitetsnivå, kroppssammensetning og hvilepuls.

Continue reading

Intervalltrening med høy intensitet reduserer risiko for hjerte- og karsykdom hos eldre og overvektige

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Read this post in English here!

Livsstilssykdom, med hjerte- og karsykdom i spissen, har blitt vår nye folkesykdom. Med en økende andel overvektige og eldre i befolkningen er det forventet at man vil se en økning i hjerte- og karsykdommer i årene som kommer. Inaktivitet er regnet som en av de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdom og det er vist at utholdenhetstrening forbedrer både kondisjon og blodårefunksjonen som begge er sterke indikatorer på kardiovaskulær mortalitet. Samtidig vet man lite om hvilken intensitet som gir best effekt på kardiovaskulære risikofaktorer hos overvektige og eldre, de to store risikogruppene for hjerte- og karsykdom.

Continue reading

Nytten av fysisk aktivitet er like stor som helsegevinsten av å ikke røyke

“Hvis interessen for treningsforskning var like stor som interessen for forskning på medisin de siste ti årene, ville holdningene til fysisk aktivitet vært annerledes. Vi tror trening i mange tilfeller har samme effekt som medikamentell behandling for lengre liv, men vi mangler studier som bekrefter dette”, sier vår professor i hjertemedisin og klinikksjef for Klinikk for Hjertemedisin ved St. Olavs Hospital Rune Wiseth til Adresseavisen i dag.

Dette skriver han også i lederartiklen i siste utgave av Tidsskrift for den norske legeforening som kom ut i dag.

Både Wiseth og leder av vårt store forskningsprosjekt  Generasjon 100 , Dorthe Stensvold, er intervjuet i Adresseavisen og Dagbladet i dag i forbindelse med en studie fra Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus hvor de har sett på sammenheng mellom fysisk aktivitet, røyking og tidlig død hos menn som har deltatt i Oslo-undersøkelsen.

Studien publiseres i dag i Tidsskrift for Den norske legeforening og viser at det alltid lønner seg å være fysisk aktiv, og at man trolig lever lenger jo mer fysisk aktiv man er.  Aktivitet med lett til høy intensitet i 30 minutter seks dager i uka øker sjansen for å bli 85 år med 60-70 prosent, viser studien.

I studien har Ingar Holme og Sigmund A. Anderssen har brukt data fra Oslo-undersøkelsen  hvor 5738 menn ble inkludert i 1972 og 73 og testet på nytt i 2000. De som fremdeles levde ble fulgt i 12 år til.

Les studien her!

Trening som medisin – ikke bare for hjertet og andre muskler

Photo: iStockRead this post in English here!

Her i Norge har vi fire vakre årstider. Vi er ferdig en av de fineste somrene i moderne tid, og nå banker høsten på døra. Etter endt sommer kommer også kaldere vær, og midre tid i sola. Økt forekomst av forkjølelse, feber og ulike luftveisinfeksjoner følger med. Noen sverger til vitaminer, honning og en rekke andre kosttilskudd og eksperimentelle metoder for å unngå disse ubehagelige, men vanligvis milde og ufarlige sykdommene. Men har du tatt din daglige dose trening som medisin?

Continue reading

CERG på Ekstremsportveko

Hvert år arrangeres Ekstremsportveko, en stor sport og musikkfestival, på Voss. I en hel uke samles nasjonale og internasjonale utøvere i ekstremsportgrener som fallskjermhopping, elvepadling, longboard, klatring og sykling til konkurranser, og utfordrer hverandre i sine elementer. Festivalen er årets høydepunkt for innbyggerne på Voss og engasjerer mange hundre frivillige som jobber under festivalen.

Ekstremsportveko har et fullspekket program med aktiviteter for store og små. Festivalen er nemlig ikke bare for ekstremsportutøvere og det yngre publikum. Tre dager under festivalen inviteres alle eldre over 60 år til å ta plass i «Ekstrem eldrebuss». Bussen kjører rundt på de ulike arenaene hvor de som er med får se på de ulike grenene. Jeg var så heldig å få være med bussen, til tross for at jeg enda ikke har passert 30. Jeg var nemlig en del av programmet til Eldrebussen denne dagen.

Sammen med professor Alf Brubakk, var vi invitert til å holde et foredrag om aldring som en risikosport. Først gikk turen til longboardarenaen. Vi linet oss opp langs veien og kom tett innpå utøverne, som på et langt rullebrett, rullet seg nedover en svinget vei i full fart. Ikke mye redsel å spore hos disse utøverne. Bussen sto parkert slik at de som ønsket å bli sittende i bussen, hadde full utsikt.

Les også: Generasjon 100 på Dagsrevyen!

Siste stopp på turen var Fleichers Hotell hvor Alf og jeg holdt foredrag. Først ble det servert kaffe og wienerbrød, såklart. Aldring som en risikosport var tema, men må vi aldres? Er aldring noe som skjer uansett? Kan vi påvirke aldringsprosessen? Hvilken rolle spiller arv og miljø? Vil trening gi eldre flere sunne og aktive leveår? Hvordan kan prosjektet Generasjon 100 bidra til å gi svar på dette? Dette er noen av spørsmålene vi belyste under seansen på Fleichers Hotell.

Les også: Aldri for sent å begynne å trene – eller?

Det var et ivrig publikum. Vi fikk spørsmål om det er farlig for eldre å ta seg ut. Flere fortalte at de gjentatte gangere blir bedt om å holde seg i ro og ikke gjøre for mye fysisk krevende arbeid. Det var positiv respons da vi ba de eldre om å tørre å bli andpusten og svett på ryggen når de driver fysisk aktivitet. Det ble også stilt spørsmål om vi ikke kunne komme til Voss og gjennomføre Generasjon 100 prosjektet der også.

Utrolig inspirerende å se engasjementet til de eldre og måten Ekstremsportveko inkluderer denne gruppa i festivalen. En flott og lærerik opplevelse. Vi håper å være på programmet også neste år!

Trude Carlsen, avdelingsingeniør ved CERG

Island har færrest røykere og Israel kartlegger leger – slik jobbes det for folkehelse i Europa

I løpet av det siste året har åtte nasjoner presentert sitt arbeid med folkehelse i prosjektet «Country of the month». Landene har presentert status innen forebyggende arbeid og veien videre for å løse nye utfordringer innen folkehelse i sitt land. Det er European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) som står bak prosjektet. Det er en av deres satsninger for å implementere retningslinjer for behandling og forebygging av hjerte- og karsykdom i Europa. Prosjektet, som ble presentert på EuroPrevent kongressen i Amsterdam i starten av mai, viser at land innen Europa er relativt like, men noen skiller seg ut på enkelte områder.

Forsker ved CERG, Trine Karlsen og ???

Forsker ved CERG, Trine Karlsen og Joep Perk foran posteren til prosjektet under EuroPRevent i Amsterdam.

Les også: Forebygging av hjerte- og karsykdom i Europa

I Israel har man for eksempel et system med sentral innrapportering av data fra helsevesenet med kvartalsvis statistikk. Hvis ett sykehus eller en enkel lege har feil utvikling av risikofaktorer som blodtrykk og kolesterol hos sine pasienter, vil de ble fulgt opp av myndighetene med beskjed om å gi bedre behandling.

COTM2

Karl Andersen presenterer resultater fra Island under konferansen EuroPRevent i Amsterdam.

Island viser seg å ha den laveste raten av røykere i Europa, der kun elleve prosent av befolkningen røyker fast. Med en suksessfull strategi for å minimere røyking i befolkningen mener Karl Andersen fra den Islandske hjerteforeningen at den nye store utfordringen er et dårlig kosthold og stort inntak av prosessert mat. I tillegg er han meget opptatt av hvordan vi kan promotere helse på en like attraktiv måte som usunne industrier, som tobakk og matindustrien, har fått til med sine produkter.

Les også: En fysisk aktiv befolkning – 7 investeringer som virker

Irland har en aktiv strategi for å øke andelen av befolkningen som er fysisk aktiv gjennom lavterskeltilbud som gå-ruter og gå-guider der folk bor. En av de største utfordringene i Irland i arbeidet for god folkehelse er knyttet til i hvor interessert den til en hver tid sittende helseministeren er i helseforebyggende arbeid og helsefremmende livsstil. Dette illustrerer at det er viktig å bidra med kunnskap om folkehelse og forebygging på et politisk nivå, slik at det ikke blir politikeres egeninteresse som styrer beslutninger om satsninger på bedre folkehelse.

Les også: Folkehelse 2.0

Tyskland er et eksempel på at forholdet mellom statlig ansvar for folkehelse og private forsikringsordninger ikke alltid gir det beste resultatet. Her dekker forsikringsselskaper behandling av hjerte-kar sykdom, mens staten har en stor inntekt fra skatt av sigarettsalg. Siden det vil gi lavere skatteinntekter eksisterer det ingen vilje for å starte en offentlig kampanje for røykeslutt i Tyskland, selv om man vet at det er et viktig tiltak for å redusere risiko for hjerte-kar sykdom i befolkningen.

På veien videre for å bedre folkehelsen har hjerteforeningen i Nederland startet et web-basert prosjekt, et kompass for forebygging, der man gjennom selv-screening blir gitt konkrete råd om hvilke tiltak man bør gjøre i sitt eget liv og hvilke tiltak man kan få støtte og rådgivning til å gjennomføre ved hjelp av andre. Web-registreringen fungerer som en interaktiv portal for informasjon men også som en database som lagrer helseopplysninger som kan benyttes til å se på endringer i befolkningen (forhåpentligvis forbedringer) over tid og se hvilke tiltak som fungerer. En av fordelene med programmet er tilgjengelighet gjennom tilgang til individuelle råd både på nett og gjennom interaksjon med fagpersoner.

Les også: Folk legger på seg over tid – anbefalingene om fysisk aktivitet er ikke nok til å hindre vektøkning

Prosjektet «Country of the month» vil fortsette å presentere den forebyggende profilen til 12 nye land i løpet av det neste året, og vil forsøke å legge opp til en diskusjon om hvordan man kan løse utfordringer innen dette arbeidet i de ulike landene.

Les mer om prosjektet her.

 Trine Karlsen, forsker ved CERG