Vinner av julekalenderens 7. luke

Bak julekalenderens 7.luke gjemte det seg et spørsmål om intensitet på trening har betydning for beskyttelse mot hjerte- og karsykdom. Som de fleste av dere visste, er svaret på det JA. Tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at de som trener med moderat intensitet, må trene et høyt antall timer for å oppnå samme beskyttelse som de som trener bare 30 minutter i uka med høy intensitet. Funnene bekreftes også av utenlandske studier.

Vinner 7.desember er Jon Kjær, gratulerer! Idag spør ingeniør Fredrik om risiko for hjerte- og kardød er lik summen av alle risikofaktorene vi har for hjerte- og kardød. Vet du?

Du kan svare på dagens spørsmål her!