Tour de Ski over for denne gang..

…dessverre uten at vi fikk se Marit Bjørgen krysse mållinja. Norges kanskje største TDS-håp ble kort tid før jul nødt til å melde avbud til konkurransen på grunn av hjerterytmeforstyrrelser som oppsto under trening. Hun er ikke den eneste toppidrettssutøveren som har blitt rammet av dette de siste årene, og man kan begynne å lure. Er det farlig for hjertet å trene hardt over lengre tid?

Hassel

Foto: Berre

Vi spør Erlend Hassel, lege og forsker ved St. Olavs/CERG:

– Det er ingen tvil om at fysisk trening generelt sett er godt for hjerte-helsa og utgjør en hjørnestein i både forebygging og behandling av hjertesykdom. I likhet med alle effektive medikamenter kan det virke som også fysisk aktivitet har potensial for bivirkninger dersom «dosen» blir for høy. Blant annet er det vist at middelaldrende og eldre aktive maratonløpere har økt forekomst av arr-forandringer i hjertet, noe som man tror blant annet kan gi opphav til ulike hjerterytmeforstyrrelser. Man har fra tidligere studier blant annet sett at den vanligste formen for hjerterytmeforstyrrelse, atrieflimmer eller forkammerflimmer, var hyppigere hos aldrende deltagere i Birkebeiner-rennet enn i normalbefolkningen. Selv om forekomsten av denne hjertesykdommen var høyere i denne gruppen, må en likevel understreke at den totale dødeligheten i denne gruppen var lavere enn i normalbefolkningen. Den forebyggende effekten av trening med tanke på hjerte- og karsykdom er dokumentert i ulike studier opp til omtrent 1 time daglig trening. Utover dette er effekten usikker, og dersom mengden blir stor nok er det sannsynlig at slik overdreven trening kan ha skadelig effekt på hjertet og karsystemet.