Exercise as medicine in acute lung injury?

Eivind Brønstad. Foto: BERRE ASThe Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a buildup of fluid in the lungs as a result of nonspecific inflammation of the lung tissue. This fluid prevents oxygen from reaching the bloodstream, resulting in organs and tissues to become deprived of oxygen. ARDS is commonly seen in people with critical illness or severe injuries. It is a condition associated with high death rate (20-50%) and a long-term hospital stay. Currently there is no well-documented treatment for ARDS.

Continue reading

Trening som medisin ved akutt lungeskade?

Eivind Brønstad. Foto: BERRE ASAkutt lungeskade kan ses sekundært til sykdom og skade både i og utenfor luftveiene. Det kliniske syndromet Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er en tilstand forbundet med høy dødelighet (20-50 %) og langvarige intensivopphold på sykehus. Syndromet skyldes en uspesifikk betennelsestilstand i lungevevet som hindrer gassutveksling og fører til varierende grad av oksygeneringssvikt. Utløsende årsaker er kritisk sykdom som større traumer, brannskade og alvorlige infeksjoner mm. Utover behandling av utløsende årsak og tiltak rettet mot bedring av respirasjonssvikten (oksygen og ventilasjonsstøtte), finnes det per i dag ingen godt dokumentert behandling.

Continue reading