Forskningsnytt fra CERG’s Hurtigruteseminar 2013

I forrige blogginnlegg om CERGs hurtigruteseminar fortalte vi om det sosiale opplegget på seminaret – men vi gjorde mye mer enn å henge fra bruer og padle kajakk! Den faglige biten var spekket av en rekke spennende innslag om siste nytt innenfor kardiologi og treningsfysiologi, og vi presenterer et lite utvalg fra foredragene av våre gjesteforelesere her:

MELKESYRE (LAKTAT) SOM SIGNALMOLEKYL

Linda Bergersen, professor og gruppeleder ved Brain and Muscle Energy Group ved Universitetet i Oslo fortalte om deres nyeste publikasjon, der de viste at det finnes en reseptor (GPR81) for laktat i hjernen. Denne reseptoren er lokalisert i alle deler av hjernen, men er spesielt uttrykt i hippocampus som er senter for hukommelse og læring. Tradisjonelt har laktat blitt sett på som et avfallsprodukt uten noen kjent funksjon i metabolismen i celler med tilstrekkelig oksygentilførsel. Funnet av reseptoren viser at laktat kan ha flere funksjoner enn tidligere antatt, blant annet som signalmolekyl for energimetabolisme i hjernen.

Linda Bergersen, Universitetet i Oslo

Linda Bergersen, Universitetet i Oslo

Det jobbes nå med kartlegging av funksjonen til denne reseptoren i hippocampus. Laktat sirkulerer i kroppen når vi er fysisk aktive, og kan nå vise seg å være sentral for den positive virkningen trening har på hjernen. I og med at fysisk aktivitet gir økt laktat konsentrasjon i blodet og dermed økt energimetabolisme, kan dette vise seg å være gunstig for hukommelse og læring.

FYSISK AKTIVITET OG HDL (det “gode” kolesterolet)

Volker Adams

Volker Adams, Leipzig

Volker Adams, professor ved Department of Cardiology, Universität Leipzig Heart Center, ga oss et innblikk i sin forskning om trening og effekten på HDL (high density lipoprotein).  HDL kalles det gode kolesterolet, og har blant annet som funksjon å frakte det dårlige kolesterolet fra blodårene til leveren, for så enten å bli skilt ut i tarmen eller tatt opp igjen. HDL øker dessuten produksjonen av nitrogenoksid (NO) som utvider blodårene og fører til redusert trykk og har dermed en beskyttende effekt mot hjerte- og karsykdommer.

Volker var en av forskerne som fant ut at HDL kan miste sin beskyttende effekt som resultat av oksidasjon. Den beste måten å forbedre den beskyttende effekten på er gjennom daglig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet reverserer fosforyleringen av HDL proteinet og kan dermed delvis gjenopprette proteinets funksjon.

Du kan lese hele artikkelen her.

THE AEROBIC HYPOTHESIS

Steven Britton, professor ved Department of Molecular and integrative Physiology, University of Michigan, introduserte oss for “The Aerobic Hypothesis”. Han har vært med på å utvikle en hypotese som sier noe om at kondisjon er en avgjørende faktor for sykdom og helse. Denne hypotesen har som mål å kunne koble sykdom og levetid med fysisk form.

Flere store studier gjort de siste tjue årene har vist at dårlig kondisjon er en større prediktor for sykelighet og dødelighet enn de mest vanlige risikofaktorene som høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt og røyking.

Seminar

Studier av dyremodeller har vist at rotter med dårlig kondisjon utviklet symptomer på metabolsk syndrom, som for eksempel økning i bukfett, blodtrykk og kolesterolnivå, samt insulinresistens. I tillegg responderte de med dårlig kondisjon på en fettrik diett med fortsatt økning i kroppsvekt og insulinresistens. Rotter med høy kondisjon fikk derimot ingen endring i noen av disse risikofaktorene til tross av en fettrik diett. Videre hadde dyr med dårlig kondisjon også redusert hjertefunksjon sammenlignet med gruppen med høy kondisjon. Livslengde var også markant forskjellig mellom gruppene, de med høy kondisjon levde i gjennomsnitt 28 % lengre enn de med lav kondisjon. I tillegg viste de at rottene med lav kondisjon hadde en større økning i maksimalt oksygenopptak etter høyintensitetstrening sammenlignet med trening av moderat intensitet. Trening med høy intensitet har dessuten vist å være mer effektiv for å redusere risikofaktorer for metabolsk syndrom.

Dette var bare litt av spennende forskning som ble presentert, og vi hadde stort faglig utbytte av disse dagene. Men – uten mat og drikke, duger forskerne ikke:


Atefe Tari og Guri Molden, avdelingsingeniører ved CERG.