Har norsk næringsmiddelindustri gitt en hel generasjon hjerteinfarkt?

robot-hjerteRead this blog post in English here!

Vi er nå på vei ut av den mest alvorlige epidemien i den vestlige verdens moderne historie – hjerteinfarktepidemien. På starten av 1900-tallet var hjertesykdom en relativt sjelden sykdom, men fra før andre verdenskrig og frem til 1970-tallet var det en mangedobling av dødsfall grunnet hjertesykdom. På 70-tallet døde hver fjerde norske mann av hjertesykdom før fylte 75 år. Etter 70-tallet har forekomsten gradvis avtatt og rundt år 2000 var forekomsten tilbake omtrent der den var før andre verdenskrig. Hva var det som forårsaket denne voldsomme epidemien og hvorfor har forekomsten gått så mye ned igjen de siste 30 årene?

Continue reading