Enkle spørsmål kan forutsi helserisiko

Bjarne NesDenne våren ble de første resultatene fra en stor britisk helseundersøkelse og informasjonsdatabase, UK Biobank, publisert i tidsskriftet The Lancet. UK Biobank består av over 655 ulike måledata på faktorer relatert til helse fra omtrent en halv million briter i alderen 40 til 70 år. Et av målene til studien er rett og slett å rangere all informasjonen, som spenner fra antall hvite blodceller, om man er venstre- eller høyrehendt til hvor mange biler husholdningen disponerer, i forhold til hvordan de statistisk henger sammen med risikoen for tidlig død av ulike sykdommer innen en 5-års periode. Videre utviklet forskerne en enkel risikoscore basert på noen av de viktigste variablene de fant.

Continue reading

Simple questions predicted health risk

Bjarne NesThis spring the first data from a large British health survey and information database, called the UK Biobank, was published in The Lancet. UK Biobank consist of more than 655 different measurements of demographics, health and lifestyle factors from about 500 000 middle-aged to elderly brits. The aim of the study was simply to rank all the information, spanning from number of white blood cells and preferred handedness to number of vehicles in your household, by their statistical association with risk of premature death from different diseases within 5 years. Then the researchers developed a prediction score based on the strongest predictors for each sex.

Continue reading