Spør en forsker: Har jeg for høy hvilepuls?

Foto: iStockSpørsmål fra leser om hvilepuls:

I forbindelse med forbedring av arbeidsmiljø på jobben fikk vi i vinter et tilbud om å finne ut hva som fikk oss til å stresse på jobben og i hverdagen.

Jobben engasjerte en ekstern bedrift til å måle hva vår hvilepuls, arbeidspuls og treningspuls. Testen var frivilling og man gikk med pulsmåler i tre døgn. Informasjonen man fikk var kun for den enkelte.

Jeg er 28 år, føler ikke at jeg stresser mye, og hadde en hvilepuls på 60, en puls på jobb som varierte mellom 80 og 100, og en treningspuls på 190 på maks.  Fire av mine medarbeidere delte sin personlige informasjon frivillig:

  • En kvinne, alder 36, trener moderat, hadde hvilepuls på 73.
  • En mann på 53, trener mye, hadde hvilepuls på 40.
  • En kvinne, alder 24, trener mye, hadde hvilepuls på 43.
  • En kvinne på 52, dårlig trent og røyker, hadde hvilepuls på 57.

Jeg har snakket med sykepleiere, googlet tidsskrifter og lest forskning, samt snakket med min egen lege som alle har informert at hvilepulsen er normal når den ligger på 60-80.  En sykepleier har også informert meg om at når man passerer rundt 50, så kan lavt blodtrykk sees i sammenheng med høy puls og at lav puls kan sees i sammenheng med høyt blodtrykk. Og at det vil være bedre i den alderen å ha et lavere blodtrykk med en høyere puls enn lav puls og høyt blodtrykk.

Når jeg så kom inn og skulle ha en gjennomgang med konsulenten informerte konsulenten fra den eksterne bedriften at snitthvilepulsen var på 50, og at jeg burde ha som mål å komme meg ned på en hvilepuls på 47 ila 4-5 måneder. Han informerte at de skriftene og den informasjonen jeg hadde lest på nettet ikke var riktig, samt at informasjonen legen hadde delt heller ikke stemte. Han mente også at jeg var mye stresset og bekymret, og at jeg hadde trent for hardt (for høy makspuls).

Jeg finner ingen forskning som backer opp det han informerte meg og mine andre noen og seksti medarbeidere om. Jeg føler at det er en risiko for at vi som bedrift har blitt feilinformert om hva som er normalt og ikke, og at flere medarbeidere nå legger mye arbeid ned i å forbedre sin hvilepuls uten grunn. Jeg lurer jo til og med selv på om jeg ikke lengre er frisk. Jeg ønsker derfor gjerne svar på følgende:

  • Hva er normal hvilepuls på kvinner og menn?
  • Vil det genmessig være store avvik mellom personer?
  • Hvordan henger hvilepuls og stress sammen?
  • Vil en veldig lav hvilepuls (under 50) på en utrent/lite aktiv person uansett ansees som bra? – Eller kan dette være indikasjoner på at man har høyt blodtrykk eller annen sykdom?

Jeg henvender meg til dere pga at det er dokumentert at HUNT undersøkelsen er den største undersøkelsen gjort på norsk befolkning, samt at dette er forskning jeg tror dere sitter med informasjon om både vedrørende Norge og internasjonalt.   Håper på rask og god tilbakemelding.

Fra forskningsopphold i Australia svarer proffesor og leder av CERG, Ulrik Wisløff:

Ulrik Wisløff - portrettbildeHvilepuls på 60 er så normalt som det kan bli. Vi hadde en studie på dette for noen år tilbake med Javaid Nauman som førsteforfatter (se omtale i Tidsskrift for Den norske legeforeningen).

På jobb så varierer jo pulsen ganske så mye ut fra om man sitter, står, skriver på pc osv. Selv har jeg hvilepuls på 50 og i løpet av dagen er den ofte over 80 uten at det er noe problem eller at jeg er stressa… det du skal følge med er hvilepuls når du virkelig er i hvile (ligger ned på sofaen for å måle den…). Da skal den ikke være over 85 slag/min – det er et faresignal.

I følge våre studier så bør man tilstrebe å holde hvilepulsen under 70 slag per minutt og det er jo ikke noe problem for deg. Det er klart den øker noe når du er stresset men det er jo helt normalt – bare du ikke er det hele dagen.

Når det gjelder makspulsen din så er det ikke mye du kan gjøre med den altså – den er medfødt og kan ikke endres, utover at den går ned med ett slag/min hvert andre år sånn ca. Den sier aboslutt ikke noe om hverken form eller om du er stressa – den er bare greit å vite om man ønsker å trene med pulsklokke – har du ikke tenkt det så trenger du heller ikke vite noe om makspulsen din.

At du skal ha som mål å få hvilepuls under 50 ser jeg ikke på som noe poeng i det hele tatt med mindre du har tenkt å bli toppidrettsutøver – jo mer du trener desto lavere blir den (til et visst punkt) fordi hjertet da pumper mer blod per slag og med det tilfredsstiller behovet for oksygen og næring musklene/organene dine trenger i hvile.

For lav hvilepuls (under 40) er heller ikke bra og det er forbundet med hjerteproblemer men der er du også langt unna. Jeg vil jo si at du faktisk har en perfekt hvilepuls og du kan ta det helt med ro – jeg har lest alt av hvilepulsstudier og det er ikke andre enn idrettsutøvere som vil ha en snittpuls (som gruppe) som er under 50 slag per minutt.

Du har altså lite å bekymre deg over når det gjelder din hvilepuls og makspuls – det er nok et firma som gir råd til dere som bør ha mer å bekymre seg over uten at jeg har tenkt å følge opp det eller legge meg borti hva dere bruker penger på.

Hvem som helst kan stille spørsmål til forskereDet medisinske fakultet ved NTNU på fakultetets blogg.

This entry was posted in Exercise by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s