About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Dette er fremtidens måte å følge opp pasienter

Atefe Tari. Foto: BERRE ASI helgens utgave av Aftenposten kunne vi lese om bruk av ny teknologi for fastleger som skal bruke aktivitet som medisin.

I fremtiden kan turen til fastlegen være litt annerledes enn hva den er i dag. Se for deg at du drar til fastlegen med kraftige rygg-og nakkesmerter og i stedet for å få utlevert en resept blir du blir møtt med spørsmål om når du sist gikk deg en tur eller tok en treningsøkt.

De helsemessige fordelene ved fysisk aktivitet er ubestridelige, og det er betydelige vitenskapelige holdepunkter for at inaktivitet er en viktig årsak til død og uførhet over hele verden. Regelmessig fysisk aktivitet er vist å være en veletablert forebyggende strategi mot minst 26 kroniske sykdommer. Hvis den andelen av den norske befolkningen som ikke oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet i dag hadde gått over til å gjøre det, ville den årlige velferdsgevinsten utgjøre cirka 239 milliarder kroner.

Dessverre vet vi at folk tror de er mer aktive enn hva de egentlig er, og at mange overdriver når de rapporterer aktivitetsnivå. Studier har vist at så få som 20-30% faktisk følger de gitte anbefalingene som er på minst 30 minutter aktivitet om dagen for voksne.

Exercise is Medicine (EIM) er et globalt helseinitiativ som jobber for å fremme aktivitet som medisin blant helsepersonell. Mona Kjeldsberg sitter i styret i EIM i tillegg til å være fastlege og forsker ved Universitetet i Oslo og Olympiatoppen. Hun understreker at aktivitet som medisin er aktuelt for alle sykdommer, med unntak av pasienter som er nyopererte, har uavklarte hjerteproblemer eller infeksjon med feber.

Nylig ga Gjensidigestiftelsen 4,7 millioner kroner i støtte til EIM for blant annet å utvikle oppfølgingssystemer for fysisk aktivitet som skal kunne fungere med legens elektroniske journal-og oppfølgingssystem. Dette vil kunne føre til at bruk av aktivitetsmåler kan bli et viktig verktøy for oppfølging av pasienter i fremtiden.

Et av prosjektene som EIM har fått støtte til, er utviklingen av en applikasjon som skal være kompatibel med alle journalsystemer. Leder for EIM Norge, Terje Halvorsen, beskriver det slik at pasienten kan legge inn informasjon om sin aktivitet enten på mobil, nettbrett, hjemme eller på legekontoret – og dermed får legen aktivitetstallene opp på sin skjerm. Det pasienten har lagt inn vil blinke henholdsvis rødt, gult og grønt i forhold til hvilke mål som er satt for pasienten.

Den Norske Legeforening er forkjempere for mer fysisk aktivitet, og positive til bruk av aktivitetsmålere. I følge lege og president i Den Norske Legeforening, Marit Hermansen, kan aktivitetsmålere for noen være et nyttig verktøy for mer bevegelse og bedre helse. Hun tror at målerne kan motivere pasienter til å strekke seg lenger ved å gi de et objektivt svar på hvor aktiv man er. Studier har vist at slike tiltak som er veldig konkrete for pasienten, som for eksempel bruk av skrittellere, kan føre til 20% økning i aktivitetsnivå.

Ved CERG har vi utviklet PAI som sier noe om hvor fysisk aktiv man trenger å være for å oppnå beskyttelse mot hjerte- og karsykdom. Dette har potensiale til å bli et nyttig verktøy for helsepersonell og pasienter å kontrollere og motivere til at man faktisk gjennomfører den mengde fysisk aktivitet som skal til. Les mer om PAI her.

Link til artikkelen i Aftenposten (for abonnenter).

Atefe Tari, stipendiat ved CERG

 

The future of patient follow-up

Atefe Tari. Foto: BERRE ASIn this weekend’s Aftenposten (Norwegian newspaper), there was an article on the use of new technology for general practitioners in order to make use of exercise as medicine in their practice.

In the future, your trip to the general practitioner might be somewhat different from how it is today. Picture seeing your doctor with pains in your neck and back, and instead of getting a prescription, you are asked when you last went for a walk or did a training session.

Continue reading

Kan man sitte med god samvittighet?

 

img_5512Inaktivitet er av mange utropt som den nye folkesykdommen, og tiltak for å få folk til å bevege seg mer og sitte mindre er mer aktuell enn noen gang. Det har de siste årene kommet mange initiativer som skal få oss til å bevege oss mer, blant annet smartklokker som forteller oss når vi har sittet for lenge, og automatisk lysslukking som skal få folk opp av stolen og slå på lyset igjen. De negative helseeffektene av for mye sittetid er etter hvert godt dokumentert og innebærer økt risiko for overvekt, hjerte og karsykdommer og tidlig død. En stor prospektiv studie fra Australia viste tydelig at lang sittetid økte risikoen for tidlig død, uavhengig av kjønn, alder, og kroppssammensetning. Det interessante var at lang sittetid og lavt aktivitetsnivå så ut til å økt risiko for tidlig død uavhengig av hverandre. Altså kunne man ikke kompensere for lang sittetid med bare være mer fysisk aktiv.

Continue reading

Bruk av beta-2 agonister (astmamedisin) – hva handler Sundby saken egentlig om?

Vegard Malmo. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNU

Dopingsakene til Johaug og Sundby har blitt belyst fra de fleste vinkler. Siste nytt er en uttalelse fra landslagssjef Løfshus om at utøvere ikke har gjennomgått anti-doping opplæring. I samme intervju uttaler han at sakene er veldig forskjellige. «For Martins del handlet det om en lovlig og nødvendig medisin som han har brukt i mange år. Therese har testet positivt på et forbudt stoff». Er det så enkelt som dette, at Sundby er et offer for et uklart regelverk som rammer astmasyke utøvere, der skiforbundet og støtteapparatet ikke hadde noe å lære, og at Johaug og Fredrik S. Bendiksen (som kjøpte salven) er de eneste som har gjort noe galt?
Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 September 2016

Månedens deltaker:Kari

Navn: Brit Lysholm

Alder: 75

Gruppe i Generasjon 100: Moderat intensitet

Interesser: Jeg går en del tur, og så liker jeg å lese. Jeg leser litt av hvert. Også løser jeg kryssord og sudoku.

Hva jobbet du med tidligere: Jeg var sekretær i Det Norske Veritas. Continue reading

Increase in body weight during the holidays is associated with decreased physical activity

fredrikHow much weight do you put on during the winter holidays? Many may think the weight increases by 2-3 kilograms, but if we are to believe a study from the New England Journal of Medicine, it is probably far less. The authors included 195 people with great diversity of ethnicity and age, who were weighed four times between October and March. This allowed the researchers to see the change in weight before, during and after the holidays.

Continue reading

Vektøkning i juleferien er assosiert med mindre fysisk aktivitet

fredrikHvor mye legger du på deg i løpet av juleferien? Mange tror kanskje vekten øker med 2-3 kilo, men skal vi tro en studie fra New England Journal of Medicine er det sannsynligvis langt mindre. Forfatterne inkluderte 195 personer med stort mangfold av etnisitet og alder, deretter ble de veit 4 ganger mellom oktober og mars. Dette gjorde at forskerne kunne se vektendringen i tiden før, under og etter ferien. Continue reading