About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Treningsavhengighet – når for mye ikke er nok

Foto: iStockTrening er sunt, og de aller fleste av oss får ikke trent like mye som det som er ideelt for god helse. Debatter og forskningsfokus har forståelig nok gått i dybden for å se på effekter både hos syke og inaktive. Det har også vært et viktig fokus å finne de mest effektive og tidsbesparende treningsøktene som kan gjøre det lettere å motivere seg og som gir god effekt. I mellomtiden så er det en økende gruppe mennesker som har fått motsatt utfordring å stri med; treningsavhengighet. En dansk dokumentar som nylig gikk på TV, belyste denne økende problematikken med et par eksempel og vi fikk se hvordan trening totalt styrte livet deres.

Continue reading

Exercise Addiction; when too much is never enough

Foto: iStockExercise is healthy, and most of us do not get enough compared to what is ideal for good health. Debates and research focus has understandably gone in depth to look at effects in both sick and inactive. There has also been an important focus to find the most effective and time-saving workouts that can make it easier to motivate yourself to get a good effect. Meanwhile there is a growing group of people who have had the opposite challenge to contend with; exercise addiction. A Danish documentary was recently broadcasted on Norwegian television, showing this growing problem and how exercise totally governed their life.

Continue reading

Slik trener du effektivt i en travel hverdag

Ulrik WisløffSliter du med å komme i gang med treninga? Lurer du på hvordan du kan trene effektivt? Eller ønsker du ny inspirasjon? Sjekk ut våre treningsprogram her!

I flere år har vi hatt et sju-ukers treningsprogram på våre nettsider. Det har nå kommet i en ny versjon hvor vi også har bilder av alle øvelsene. Mange av dere har også lurt på hva dere skal gjøre etter de sju ukene, og nå har vi også laget et oppfølgingsprogram på nye sju uker.

– Programmet består av så mye kondisjonstrening at en som er normalt trent vil få effekt og en som er utrent vil få stor effekt. Du kan forvente å forbedre kondisjonen din betydelig i løpet av de første syv ukene – og ytterligere en god del de neste syv, sier professor og leder av CERG, Ulrik Wisløff til Aftenposten i en sak om treningsprogrammene. Saken er også publisert i Bergens Tidende, Adresseavisen, Aftenbladet, Sunnmørsposten og Fædrelandsvennen.

Continue reading

Trening mot kreft

Trening med deltakere i forskningsprosjektet Generasjon 100. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNUForskere har lenge vært opptatt av sammenhengen mellom fysisk form og hjertehelse, men effektene ser ut til å gå langt utover dette.  En nylig publisert studie viser at middelaldrene menn som er i god form har mye lavere risiko for å få enkelte typer kreft enn de som er i dårlig form. Studien som er publisert i Jama Oncology viser at de mennene med høyest kondisjon hadde 55 prosent lavere risiko for å få lungekreft og 44 prosent lavere risiko for å få colorectal kreft (tykktarms og endetarmskreft) sammenlignet med de menn med lav kondisjon.

Continue reading

Fra hjertesyk til ironman

Heart transplant Iron ManI forrige uke disputerte vår utmerkede stipendiat Jose Bianco Moreira med sin doktorgrad i molekylær medisin. I den forbindelse arrangerte vi et seminar hvor Biancos opponenter (eksterne forskere som har vurdert doktorgraden) fortalte om sin forskning.

En av forskerne som foreleste var Professor Mark Haykowsky fra Universitetet i Alberta, Canada. Haykowsky presenterte oppsiktsvekkende resultater fra pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon, som viste at enkelte til og med kan bli så friske at de kan delta på maraton og Iron Man.

Continue reading

Hvorfor mister nesten ikke bjørner muskelstyrke i løpet av et halvår i hi?

10788798274_8388f6b353_zVåren er endelig her, og naturen kommer tilbake til liv etter vinteren med snø og lite sollys. Selv om mennesker er aktive og leve normale liv om vinteren, sover noen dyr vinteren unna – i dvalemodus. Disse dyrene reduserer kjernetemperaturen og går inn i “vinterdvale” for å redusere energiforbruket (metabolisme) når matforsyningen i naturen er sparsom. Ett dyr som bruker dvalestrategi er bjørnen om høsten bygger den opp kroppsfettet slik at den kan ligge i dvale i omtrent seks måneder uten å spise og drikke.

Continue reading

How can bears hibernate for 6 months and still have minimum loss in muscle strength?

Spring is finally here and nature is coming back to life after wintertime with snow and little sunlight. Although humans are active and live normal lives during wintertime, some animals sleep the winter away – in hibernation. The hibernation strategy is based on reducing core temperature and go into “winter sleep” in order to reduce energy consumption (metabolism) when food supply in nature is sparse. One animal that uses the hibernation strategy is the bear – in fall it builds up body fat stores so it can hibernate for approximately 6 months without eating and drinking.

In a study where scientists captured bears in Alaska and transferred them to artificial dens, it was shown that during hibernation heart rate dropped from 55 to 9 beats per minute and the metabolism was reduced by 75 percent with only a 4°C reduction of core temperature (from 37-33°C).  This is in great contrast to hibernating rodents that reduce their core temperature to only a few degrees above 0°C. The bears remained mainly inactive during hibernation but got up twice a day to rearrange bedding. So for those who have had a tempting thought to visit a bear during hibernation – you never know when it is rearranging the bedding…

Continue reading