Fikk beste poster under forskningsrådskonferanse

Forsker Linda Ernststen ved CERG fikk prisen for beste poster under forskningsrådskonferanseCERG-forsker Linda Ernstsen mottok tirsdag 2.februar prisen for beste poster under Norges Forskningsråds konferanse i Psykisk helse og rusmiddelforskning i Oslo. I posteren med tittelen «Effect of change in mental distress and physical activity level on risk of all-cause mortality in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT)” viste resultatene at hjertefriske kvinner og menn som både i HUNT1(1984-86) og HUNT2(1995-97) rapporterte høyt mentalt stress og fysisk aktivitet under dagens anbefalinger hadde betydelig økt risiko for tidlig død inntil 15 år etter deltakelsen i HUNT2.

“Dette var en utrolig fin pris å motta” sier den glade prisvinneren. Hun ønsker samtidig å rette en takk til ExtraStiftelsen for helse- og rehabilitering og Nasjonalforeningen for folkehelsen som gjennom tildelingen av postdoc midlene har gjort det mulig å gjennomføre denne forskingen.

Gratulerer så mye fra alle kolleger ved CERG!

Månedsbrev Generasjon 100 Januar 2016

Hei alle deltakere i Generasjon 100,

flere av dere har etterspurt mer informasjon om prosjektet, og det vil vi gjerne prøve å gi dere. Derfor har vi bestemt oss for å lage et månedsbrevet som blir liggende på nett. Vi lager dette i starten av hver måned og linker til det på nettsidene og på Facebooksiden. Da kan de som ønsker det gå inn og finne det der.

Kom gjerne med tilbakemelding om hvilken type informasjon dere ønsker i dette månedsbrevet.

Skriver hovedoppgave om Generasjon 100:

Lasse og Jarl er to medisinstudenter som skal skrive sin hovedoppgave på Generasjon 100. I sin oppgave skal de se på om treningsresponsen er den samme for de som går på kolesterolsenkende medisiner mot de som ikke går på disse medisinene. De blir med oss fra februar frem til sommeren.

Lasse og Jarl

Generasjon 100 i media:

Interessen for Generasjon 100 er stor, og i løpet av januar har prosjektet vært i media flere ganger.

I januar var det en veldig fin tre siders reportasje fra prosjektet i Allers:

Bilde av to sider i Allers. reportasje om Generasjon 100

Dagbladet intervjuet både Dorthe Stensvold og stipendiat Erlend Hassel om Generasjon 100 i en stor sak om trening i alderdommen i Dagbladet. Denne saken var også hovedoppslag på forsida.

Generasjon 100 i Dagbladet

NRK Viten filmet fra Generasjon 100 i høst. Film fra denne dagen er brukt i en sak på Schrödingers katt om forskning på en treningspille hvor vår forsker Anja Bye som jobber med gener er intervjuet. Se innslaget på NRK her:

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt#t=50s

Kommunikasjonsansvarlig Andrea Tiltnes har vært med på både treninger og tatt bilder og filmet fra testing. De er desverre ikke sortert enda, så vi legger inn noen eldre bilder i dette innlegget, så kommer det flere i neste månedsbrev.

Noen av dere har nok også møtt Thea fra Berre AS som har filmet litt. Hun ønsker å lage en dokumentar om prosjektet, og er i gang med å lage en pilot som hun skal bruke for å søke penger til å forhåpentligvis kunne lage en dokumentarfilm.

Tusen takk for at dere henger med oss. Det setter vi enormt stor pris på! Innsatsen til alle sammen, både dere som trener og dere som er i kontrollgruppa, er enormt viktig. Uten dere hadde det ikke vært noe Generasjon 100, og dere bidrar til viktig forskning som kan endre bruk av trening både i forebygging og som medisin.

Varme hilsner i en kald vintermåned fra Dorthe Stensvold og alle oss andre i Generasjon 100!

Kan kondisjonstrening sammen med styrketrening hemme framgang i styrke og muskelstørrelse?

Testing Cross Fit BondiDe siste årene har det vært store inntog på treningssentre og det norske folk trener som aldri før. Det har vært et skifte hvor flere og flere bryr seg om ikke bare helseaspektet, men også prestasjon. Mange vil være sterke og ha store muskler, samtidig som de vil ha god kondis. En del bekymrer seg imidlertid for om kondisjonstreningen de gjør kan hindre framgang i styrke og muskelstørrelse. Er det en motsetning mellom å være stor og sterk og å ha god kondis?

En metaanalyse i Journal of Strength and Conditioning Research [1] tok for seg dette spørsmålet i 2012. En slik analyse samler sammen all forskning av høy kvalitet gjort på området og analyserer det sammen. På den måte får de en mengde data som lar de se sammenhenger de individuelle studiene kanskje ikke kunne gjøre, som om effekten av forskjellige typer kondisjonstrening har noe å si.

Continue reading

Does combined endurance and strength training limit adaptations in muscle strength and size?

Testing Cross Fit BondiThe last years more and more people are going to the gym to get fit and the Norwegian people are training like they never have before. At the same time there has been a shift in focus where more and more people care not only about the health, but also the performance aspect of training. Many want strong and big muscles, while simultaneously having a good cardiorespiratory fitness. This leads to some worry and questions about whether endurance training alongside strength training can limit the adaptations in muscular strength and size.

A meta-analysis in the Journal of Strength and Conditioning Research has looked into this question. This kind of analysis gathers all the previous research of a high quality and analyzes it together. This gives them a lot of data that makes them able to draw some conclusions the individual studies might not have been able to, such as if the effect of different endurance training modalities matter.

Continue reading

PAI – de fleste veier fører til Rom

Ulrik Wisløff

PAI – Ikke enda en sensasjonell ultimat treningsform for øket livslengde. Her fører de fleste veier fører til Rom!

At fysisk aktivitet er bra for helsa er udiskutabelt. Men hvor mye fysisk aktiv bør du være for å forebygge sykdom og tidlig død?

Vi i CERG har de siste ti årene prøvd å finne frem til et måltall som sier om en person faktisk har vært nok fysisk aktiv gjennom uka for å ha en god helse så lenge som mulig. Vi har vært opptatt av at fysisk aktivitet bør måles i form av endringer i hjertefrekvens. Dette er fordi det å måle antall skritt eller antall kilometer tilbakelagt ofte er unyansert (eksempelvis er det mye lettere å gå 10 000 skritt på flatt underlag sammenliknet med å gå oppover), og flere studier viser nå at det er ikke nødvendigvis er likhetstegn mellom å være fysisk aktiv eksempelvis 30 minutter per dag og det å oppnå en god helse. Hjertefrekvensmålinger er spesielt egnet til å si noe om fysisk aktivitetsnivå fordi uansett type aktivitet så vil hjertefrekvensen endres ut fra intensitet på arbeidet som gjennomføres (uavhengig om det er svømming, roing, skigåing, dansing, hagearbeid osv.).

Continue reading

Physical activity intelligence (PAI): All roads lead to Rome

Ulrik WisløffIt is now a well-established fact that physical activity is good for health. But how much physical activity should you do to prevent disease and delay early death?

We at CERG have recently devised physical activity intelligence (PAI), a single number used to meaningfully quantify your physical activity using the heart rate patters of your body. PAI is for everyone, young and old, fit and unfit. You amount PAI by doing any physical activity. The type of activity you chose to do depends on your own personal preference and could include anything from walking to work, cleaning, climbing stairs, dancing, exercising at high or moderate intensity, to playing with your children or grandchildren.

PAI is NOT an exercise prescription. It does NOT tell you how to exercise in a specific way, but measures the physical activity that you already do and adds it up over a course of a week. As long as you keep your weekly PAI score above 100, you are doing enough to protect yourself from disease and early death. While doing more than 100 PAI may burn additional calories, research shows us that it does not confer better protection from disease and early death.

Phd candidate Nina Zisko

Stipendiat ved CERG Nina Zisko

PAI is a tool which will tell you if you have done enough physical activity this week to keep healthy longer. It is also a reminder for those who struggle with inactivity to keep physically active. So what’s your PAI?

See how PAI works in this video made by The Wall Street Journal here!

Head of CERG, Ulrik Wisløff and PhD student Nina Zisko

The Physically Active Less Prone to Post-Heart Attack Depression

Linda ErnstsenDepression is common and estimates suggest that in a family of four, one of the family members will likely suffer from mental health problems. Depression is even 3 times more common in patients after a heart attack than in the general population. Depression after a heart attack is bad not only because of the accompanying emotional distress, it also increases the risk of having another heart attack or premature death.

Studies of patients with coronary heart disease with elevated depressive symptoms support that exercise is just as effective as antidepressant drugs, and that the reduction in depressive symptoms among those participating in cardiac rehabilitation is related to improvements in fitness. All together the existing literature gives support for a positive effect of aerobic exercise on depressive symptoms in patients with established heart disease.

Continue reading