Is it healthy to start the day with an egg?

PåskeeggFor many Norwegians Easter is all about long skiing trips in the mountains and spending the nights in the cabin in front of a crackling fireplace. However, it is estimated that only 3-5% of Norwegians actually spend Easter in a mountain cabin, while 85% spend Easter at home. Regardless of where Easter is spent, very many Norwegians start each Easter morning with an Easter egg. I’m not talking about the chocolate-filled eggs left by the Easter Bunny, but the white and yellow ones you would eat for breakfast. The amount of eggs consumed in Norway is doubled during Easter, which gives a consumption equivalent to one egg per person per day during the Easter. Is it healthy to eat that many eggs?

Continue reading

Er det bra å starte dagen med egg?

PåskeeggMange forbinder påska med lange skiturer i fjellheimen og knitrende peiskos på kveldene, men anslagsvis er det kun 3-5 % av nordmenn som faktisk tilbringer påska i en hytte på fjellet. Hele 85 % av oss tilbringer påska hjemme. Uavhengig av hvor man velger å tilbringe påska, velger svært mange nordmenn å starte dagen med et påskeegg. Da snakker jeg ikke om de sjokoladefylte eggene som påskeharen etterlater seg, men den typen med solgul plomme som man gjerne spiser til frokost. Salget av egg i Norge dobles i påskeuka, noe som gir et forbruk som tilsvarer ett egg per person hver dag i påska. Men er det egentlig sunt å spise så mye egg?

Continue reading

Trening er bra for helsa – men kva med dei som ikkje kan trene?

Trene korte eller lange intervaller?Me veit i dag at det å vere fysisk aktiv er ein av dei avgjerande livsstilsendringane ein kan gjere for å styrke hjertet og bedra den generelle helsa. Den einaste og kanskje verkeleg store utfordringa er å gjere det. Dørstokkmila er vel ikkje heilt ukjent for mange, og fleire føler seg nok fanga av tidsklemma i ein hektisk kvardag. Tidlegare rapportar frå vår forskningsgruppe har vist at berre eit intervalldrag på 4 minutt tre gonger i veka gir betydelig betring i uthald eg redusert blodtrykk. Å få til ei slik økt nokre dagar i veka er noko ein skulle tru at dei aller fleste får tid til. Likevel, sjølv om det høyrest enkelt ut så er det nok dessverre ein kjennsgjerning at sjølv vanlige friske folk ikkje får til dette.

For omtrent ein månad sidan publiserte CERG ein blog som stilte spørsmålet: ” Er me klare for treningspillen?

Continue reading

Should we pay people to work out?

Winner of Advent calender December 3rdNon-adherence to exercise programmes and guidelines continues to be a massive public health challenge. As few as 5% of American adults achieve the current recommendation of 30 minutes a day of physical activity. The reasons for such widespread low activity levels are complex, but the prospects of a longer life expectancy and higher quality of life don’t seem to be enough to get a lot of people exercising.

Money makes the world go around, so the saying goes… but can it also get the scales to go down as well? The costs associated with obesity related illness are mind-boggling. A recent report by McKinsey Global Institute estimated the global economic burden of obesity to be around US$2 trillion a year, equivalent to 2.8% of global GDP, and nearly as costly as smoking, or armed violence, war and terrorism. If the costs of paying people to be active is less than the costs of an inactive lifestyle, then such a program would pay for itself.

Continue reading

Hvorfor er det viktig å formidle forskning?

Professor Ulrik Wisløff speaking under Bondi Fitness Festival. Rowers in front. Audience in the backgroundKommunikasjon og formidling er en viktig del av forskning. Dessverre, nedprioriterer forskere altfor ofte kommunikasjon med allmennheten, eller snakker forskerspråk som gjør det vanskelig å forstå betydningen av vitenskapelige resultater.

I CERG jobber vi bevisst med dette, og prøver å nå ut til allmennheten gjennom flere sosiale mediekanaler, brukervennlige verktøy for helse og fysisk aktivitet, kontakt med media, besøk vår lab, og deltakelse på både vitenskapelig og allmennrettede arrangementer. At mange følger arbeidet vårt inspirerer oss, og vi håper at måten vi kommuniserer på kan være med å hjelpe så mange som mulig.

Andrea Hegdahl TiltnesI vår beste måned i fjor, hadde vi 650,000 treff våre nettsider, og de er blant de mest besøkte nettstedene ved NTNU. Bloggen vår har 10.000 treff i måneden, og vi får stadig flere følgere i sosiale medier. Før jul lanserte vi en internasjonal Facebook-side etter forespørsler fra utenlandske følgere. Vårt “croudsoursing-prosjekt”, The World Fitness Study, har 3 millioner treff, og vi har samlet 250.000 skjema til vår forskningsdatabase. Vi mener at formidling av vitenskap er viktig, at vi har valgt å ansette en kommunikasjonsrådgiver i forskningsgruppa, Andrea Hegdahl Tiltnes. Hun har bakgrunn som journalist, og er nøkkelpersonen i vårt komminukasjonsarbeid. Hun har de ferdighetene vi mangler i kommunikasjon med publikum, og gir råd om hvordan vi kan snakke med deg på en måte som er forståelig.

Når vi diskuterer betydningen av formidling med andre forskere innen medisin og helse, får vi ofte høre at det er lett å kommunisere trening og helse siden dette er noe alle er interessert i. Ettersom bare 20-30 prosent av folk i de fleste vestlige land innfrir dagens anbefaling for fysisk aktivitet, mener vi at dette ikke er et godt argument. Vår hovedutfordring er å kommunisere godt med de 70-80 prosent med lite interesse for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livslang god helse. De fleste av oss har venner og familie med kreft, hjertesykdom, hjerneslag og andre alvorlige sykdommer, derfor tror vi alle forskere innen medisin og helse har et bredt publikum om de kommunisere på en forståelig måte. Og, målet med forskningen vår er å forbedre alle felt av medisinsk behandling, og å skape en sunnere verden gjennom økt kunnskap for alle.

Forsker ved CERG Trine Karlsen

Forsker ved CERG Trine Karlsen

Forrige uke var vi så heldige å få være en del av Bondi Fitness Festival i Sydney Australia. Dette har gitt oss muligheten til å møte og diskutere vår forskning med nye mennesker med andre perspektiver på helse og trening, og de har utfordret oss utenfor vår normale komfortsone i forskersamfunnet. Takk til Crossfit Bondi og Adam Lindsay for invitasjonen, og muligheten til å se mosjon og folkehelse på en ny måte.

Trine Karlsen, forsker ved CERG

Communication of scientific data – The CERG approach

Professor Ulrik Wisløff speaking under Bondi Fitness Festival. Rowers in front. Audience in the backgroundCommunication and dissemination is an important part of the research chain. Unfortunately, scientists too often overlook communication with the general public, or tend to speak our ”tribal” language, making it hard to understand the implications of scientific results.

Within the CERG group we work hard with this aspect, and try to reach out to the general public through several social media channels, user-friendly health and physical activity tools, media contributions, welcoming visitors to our lab, and attendance at both scientific and public events. Having many followers of our work humbles us, and we hope our effort in communicating the implications of our research is helping as many people as possible.

Continue reading

CitySmart in Brisbane

Bike road in Brisbane

Would you take your bike or your feet to work on this road? This picture is from the beautiful bike and walkway in Brisbane, Australia. Spending time here made us very happy. On the pathway numerous walkers and runners passed us, and a great deal of people bike to work. The beautiful pathways along the Brisbane river is a part of the CitySmart project. The aim of the project was to turn Brisbane into the most sustainable city in Austrailia, and last year they made it!

To make it easy and beautiful to use active transportation not only saves energy, but gives a lot of people better health and quality of life. Earlier this month we attended the first workshop aiming to make our own city, Trondheim a Smart City. Visiting Brisbane has given us a lot of inspiration and ideas to bringe home.

Read also: Trondheim as a smart, healthy and active city

Andrea Hegdahl Tiltnes, Communications Advisor and Trine Karlsen, Researcher