Fra hjertesyk til ironman

Heart transplant Iron ManI forrige uke disputerte vår utmerkede stipendiat Jose Bianco Moreira med sin doktorgrad i molekylær medisin. I den forbindelse arrangerte vi et seminar hvor Biancos opponenter (eksterne forskere som har vurdert doktorgraden) fortalte om sin forskning.

En av forskerne som foreleste var Professor Mark Haykowsky fra Universitetet i Alberta, Canada. Haykowsky presenterte oppsiktsvekkende resultater fra pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon, som viste at enkelte til og med kan bli så friske at de kan delta på maraton og Iron Man.

Continue reading

Hvorfor mister nesten ikke bjørner muskelstyrke i løpet av et halvår i hi?

10788798274_8388f6b353_zVåren er endelig her, og naturen kommer tilbake til liv etter vinteren med snø og lite sollys. Selv om mennesker er aktive og leve normale liv om vinteren, sover noen dyr vinteren unna – i dvalemodus. Disse dyrene reduserer kjernetemperaturen og går inn i “vinterdvale” for å redusere energiforbruket (metabolisme) når matforsyningen i naturen er sparsom. Ett dyr som bruker dvalestrategi er bjørnen om høsten bygger den opp kroppsfettet slik at den kan ligge i dvale i omtrent seks måneder uten å spise og drikke.

Continue reading

How can bears hibernate for 6 months and still have minimum loss in muscle strength?

Spring is finally here and nature is coming back to life after wintertime with snow and little sunlight. Although humans are active and live normal lives during wintertime, some animals sleep the winter away – in hibernation. The hibernation strategy is based on reducing core temperature and go into “winter sleep” in order to reduce energy consumption (metabolism) when food supply in nature is sparse. One animal that uses the hibernation strategy is the bear – in fall it builds up body fat stores so it can hibernate for approximately 6 months without eating and drinking.

In a study where scientists captured bears in Alaska and transferred them to artificial dens, it was shown that during hibernation heart rate dropped from 55 to 9 beats per minute and the metabolism was reduced by 75 percent with only a 4°C reduction of core temperature (from 37-33°C).  This is in great contrast to hibernating rodents that reduce their core temperature to only a few degrees above 0°C. The bears remained mainly inactive during hibernation but got up twice a day to rearrange bedding. So for those who have had a tempting thought to visit a bear during hibernation – you never know when it is rearranging the bedding…

Continue reading

Besøk fra Nasjonalforeningen

I hadde vi hyggelig besøk av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. De støtter flere av våre forskningsprosjekter, blant annet doktorgradsprosjektet til Jose Bianco Moreira som disputerer i dag. Han er allerede i gang med sitt postdoktorprosjekt som også er støttet av Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Bianco jobber med å finne mekanismene for hvorfor trening er god medisin. Kanskje kan hans forskning en gang bidra til å lage medisiner som kan etterligne effekten av trening for pasienter som er sengeliggende, eller sitter i rullestol?

Les også: The exercise pill, are we ready for it?

Gjestene våre fra Nasjonalforeingen fikk en oppdatering av forskningsaltiviteten vår og en omvisning i våre laboratorier. Vi takker for et hyggelig og givende besøk!

Hva har denne ulven å gjøre med helsa di?

Image credit: Flickr user Dennis MathesonGjesteblogger: Martin Bonnevie-Svendsen, kiropraktor og legestudent ved UiO. Driver bloggen Trening og Medisin.

På slutten av 1990-tallet skjedde en spektakulær endring i geografien i Yellowstone nasjonalpark – parkens elveleier endret seg dramatisk.

I 70 år hadde ulven vært borte fra nasjonalparken og i dens fravær hadde hjortestammen vokst seg stor og gresset ned mye av vegetasjonen. I 1995 ble en ny ulvestamme satt ut i parken. Dette skulle vise seg å få uante konsekvenser. Som ventet tok ulven livet av noe hjort. Av større betydning var derimot at hjorten endret atferd i respons på ulvens nærvær. Hjortestammene trakk vekk fra de åpne områdene i dalbunnen der de var lette bytter. Dermed blomstret vegetasjonen opp. Enkelte trær femdoblet høyden sin i løpet av 6 år, og nakne dalsider ble plutselig til skog.

Continue reading

Is it healthy to start the day with an egg?

PåskeeggFor many Norwegians Easter is all about long skiing trips in the mountains and spending the nights in the cabin in front of a crackling fireplace. However, it is estimated that only 3-5% of Norwegians actually spend Easter in a mountain cabin, while 85% spend Easter at home. Regardless of where Easter is spent, very many Norwegians start each Easter morning with an Easter egg. I’m not talking about the chocolate-filled eggs left by the Easter Bunny, but the white and yellow ones you would eat for breakfast. The amount of eggs consumed in Norway is doubled during Easter, which gives a consumption equivalent to one egg per person per day during the Easter. Is it healthy to eat that many eggs?

Continue reading

Er det bra å starte dagen med egg?

PåskeeggMange forbinder påska med lange skiturer i fjellheimen og knitrende peiskos på kveldene, men anslagsvis er det kun 3-5 % av nordmenn som faktisk tilbringer påska i en hytte på fjellet. Hele 85 % av oss tilbringer påska hjemme. Uavhengig av hvor man velger å tilbringe påska, velger svært mange nordmenn å starte dagen med et påskeegg. Da snakker jeg ikke om de sjokoladefylte eggene som påskeharen etterlater seg, men den typen med solgul plomme som man gjerne spiser til frokost. Salget av egg i Norge dobles i påskeuka, noe som gir et forbruk som tilsvarer ett egg per person hver dag i påska. Men er det egentlig sunt å spise så mye egg?

Continue reading