Kan man sitte med god samvittighet?

 

img_5512Inaktivitet er av mange utropt som den nye folkesykdommen, og tiltak for å få folk til å bevege seg mer og sitte mindre er mer aktuell enn noen gang. Det har de siste årene kommet mange initiativer som skal få oss til å bevege oss mer, blant annet smartklokker som forteller oss når vi har sittet for lenge, og automatisk lysslukking som skal få folk opp av stolen og slå på lyset igjen. De negative helseeffektene av for mye sittetid er etter hvert godt dokumentert og innebærer økt risiko for overvekt, hjerte og karsykdommer og tidlig død. En stor prospektiv studie fra Australia viste tydelig at lang sittetid økte risikoen for tidlig død, uavhengig av kjønn, alder, og kroppssammensetning. Det interessante var at lang sittetid og lavt aktivitetsnivå så ut til å økt risiko for tidlig død uavhengig av hverandre. Altså kunne man ikke kompensere for lang sittetid med bare være mer fysisk aktiv.

Continue reading

Bruk av beta-2 agonister (astmamedisin) – hva handler Sundby saken egentlig om?

Vegard Malmo. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNU

Dopingsakene til Johaug og Sundby har blitt belyst fra de fleste vinkler. Siste nytt er en uttalelse fra landslagssjef Løfshus om at utøvere ikke har gjennomgått anti-doping opplæring. I samme intervju uttaler han at sakene er veldig forskjellige. «For Martins del handlet det om en lovlig og nødvendig medisin som han har brukt i mange år. Therese har testet positivt på et forbudt stoff». Er det så enkelt som dette, at Sundby er et offer for et uklart regelverk som rammer astmasyke utøvere, der skiforbundet og støtteapparatet ikke hadde noe å lære, og at Johaug og Fredrik S. Bendiksen (som kjøpte salven) er de eneste som har gjort noe galt?
Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 September 2016

Månedens deltaker:Kari

Navn: Brit Lysholm

Alder: 75

Gruppe i Generasjon 100: Moderat intensitet

Interesser: Jeg går en del tur, og så liker jeg å lese. Jeg leser litt av hvert. Også løser jeg kryssord og sudoku.

Hva jobbet du med tidligere: Jeg var sekretær i Det Norske Veritas. Continue reading

Increase in body weight during the holidays is associated with decreased physical activity

fredrikHow much weight do you put on during the winter holidays? Many may think the weight increases by 2-3 kilograms, but if we are to believe a study from the New England Journal of Medicine, it is probably far less. The authors included 195 people with great diversity of ethnicity and age, who were weighed four times between October and March. This allowed the researchers to see the change in weight before, during and after the holidays.

Continue reading

Vektøkning i juleferien er assosiert med mindre fysisk aktivitet

fredrikHvor mye legger du på deg i løpet av juleferien? Mange tror kanskje vekten øker med 2-3 kilo, men skal vi tro en studie fra New England Journal of Medicine er det sannsynligvis langt mindre. Forfatterne inkluderte 195 personer med stort mangfold av etnisitet og alder, deretter ble de veit 4 ganger mellom oktober og mars. Dette gjorde at forskerne kunne se vektendringen i tiden før, under og etter ferien. Continue reading

Pris til forsker Jose Bianco Moreira

Jose Bianco Moreira won best poster in his session during 14th Annual CHFR SymposiumGratulerer så mye til vår forsker Jose Bianco Moreira som fikk tildelt prisen for beste poster i sin seksjon under den konferansen for forskning på hjertesvikt, “14th Annual CHFR Symposium” i Oslo i forrige uke. Konferansen arrangeres av Center for Heart Failure Research.

Moreira stilte i seksjonen “Cardiac function during heart failure and exercise training” med posteren “Exercise reveals potential therapeutic targets in heart failure”.

Prisen ble begrunnet med at Moreira presenterte sine data på en klar måte og svarte godt på spørsmålene som ble stilt.

Doktorgradsstipendiat Silvana Bucher Sandbakk hadde også posterpresentasjon på samme sesjon som Moreira, og leverte også en god presentasjon. Hun stilte med posteren “High age-specific cardiorespiratory fitness attenuates the adverse effect of sedentary time on cardiovascular risk factor clustering in older adults: the generation 100 study”.

Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

Best poster to Jose Bianco Moreira

Jose Bianco Moreira won best poster in his session during 14th Annual CHFR SymposiumCongratulations to our researcher Jose Bianco Moreira!

Dr. Moreira was awarded the best poster prize for his poster Exercise reveals potential therapeutic targets in heart failure in the section entitled Cardiac function during heart failure and exercise training of the 14th Annual CHFR Symposium on Heart Failure in Oslo last week. The conference is organized by the Center for Heart Failure Research.

PhD candidate, Silvana Bucher Sandbakk, also presented at the same session as Moreira, and also delivered a good presentation. Her poster was named High age-specific cardiorespiratory fitness attenuates the adverse effect of sedentary time on cardiovascular risk factor clustering in older adults: the generation 100 study.

Andrea Hegdahl Tiltnes, Communication Adviser at CERG