Kan trening redusere sykdom i hjertets blodårer?

Elisabeth Vesterbekkmo. Foto: BERRE ASTrange årer og innsnevringer er behandlet. Brystsmertene er borte, men sykdommen et faktum. Du har blitt en pasient. Hva nå?

Overgangen er for mange stor og medisinlisten ofte større. En håndfull tabletter skal svelges daglig, ofte på ubestemt tid og for mange livet ut. Alternativer etterspørres. Finnes de?

Sykdom i hjertets kransårer utgjør den største sykdomsgruppen innen det hjertemedisinske fagfeltet.  Bedre forebygging og behandling har redusert dødeligheten, men tilstanden representerer fortsatt en av de vanligste dødsårsaker både her i Norge og globalt.

Continue reading

Kurser leger i trening og testing av hjertepasienter

Man running on treadmill wih mask on, three persons are preforming a VO2 max test.10. og 11. september arragerer Kompetansesenteret Trening som medisin og NORHEART kurs i trening og testing av hjertepasienter. Kurset var en stor suksess for noen år tilbake, og har nå blitt børstet støv av og oppstått i nytt format.

– Vi holdt kurset på nytt igjen for første gang i 2014 med svært gode tilbakemeldinger, forteller lege ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og stipendiat ved CERG, Elisabeth Vesterbekkmo.

Kurset er primært rettet mot leger både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og er godkjent kurs av DNLF. Fra og med i år er det også godkjent som tellende kurs for ph.d-kandidater.

På grunn av noen få ledige plasser er påmeldingsfristen utvidet. Påmelding til inger.lise.aamot@stolav.no.

Les mer om kurset og finn programmet her!

Two CERG scientists presenting at ESC in London

Red Apple with heartTomorrow the ESC Congress 2015 starts in London. It is the larges cardiology conference in Europe, and arranged by The European Society of Cardiology.

A lot of people from our research group will be attending and our PhD students Anne Marie Ormbostad Berre and Erik Madssen will present their work at the conference.

Berre will present «Circulating microRNAs in an experimental model of heart failure with preserved ejection fraction: effects of high-intensity exercise training» at Tuseday September 1st at 16:48 in Holland Park – The hub.

Read her blogpost about the EU-project OptimEx here!

Madssen is presenting his rapid fire abstract «Clinical predictors of exercise-induced regression of coronary atherosclerosis: a serial intravascular ultrasonography study»  Monday 31st of August at 09:30 in The Hub in Victoria Park. The study investigated which clinical factors that may predict favorable changes in coronary artery plaques after physical exercise.

Gir aktivitet oss lengre liv og bedre helse i alderdommen?

web-Molle3Det prøver vi å finne ut av i vår store studie Generasjon 100. I løpet av studieåret 2015/2016 skal vi ha omtrent 1200 eldre i Trondheim inn til omfattende tester for tredje gang. Noen av dem trener jevnlig med moderat intensitet, andre med høy intensitet og noen er oppfordret til å følge helsemyndighetenes råd for fysisk aktivitet. Studien er den største i verden av sitt slag, og vil gi oss verdifull informasjon om betydningen av fysisk aktivitet i alderdommen.

Les mer om Generasjon 100 og forskning knyttet til fysisk aktivitet og alderdom på vår blogg her!

Les også: Mange eldre føler seg utmattet uten grunn – hvordan henger det sammen med fysisk aktivitet?

Les om leder av Generasjon 100, forsker Dorthe Stensvold her!

I dag starter vi med testene som vil pågå fire dager i uka gjennom hele studieåret, men på mandag testet vi om logistikken fungerte, og her er noen bilder av hvordan det er inne hos oss under testing:

Do physical activity give us longer lives and better health in old age?

web-Molle3That’s what we are trying to find out in our large study Generation 100. During the next year about 1,200 seniors will come to our labs for extensive tests for the third time. Some of them exercise regularly with moderate intensity, other with high intensity and others are encouraged to follow the health authorities’ guidelines for physical activity. The study is the largest in the world of its kind, and will give us valuable information about the importance of physical activity in old age.

Read more about Generation 100 and research related to physical activity and aging on our blog here!

Also read: Are people who feel tired all the time less active?

Today we started with the tests which will run four days a week throughout the next year, and on Monday we tested the logistics, and here are some pictures from that day:

Training can reduce arrhythmias in individuals with diabetes and myocardial infarction

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Type 2 diabetes is increasing world-wide due to obesity caused by physical inactivity and generally poor lifestyle. Patients with diabetes have more than 2-fold increased risk of developing terminal heart disease (heart failure) and heart failure patients with diabetes have a greater risk dying of arrhythmias than heart failure patients without diabetes. We all know that exercise training is good and that regular exercise prevents the risk of diabetes and heart disease. But what happens if you already have diabetes and have suffered a myocardial infarction?

Continue reading

Mange eldre føler seg utmattet uten grunn – hvordan henger det sammen med fysisk aktivitet?

Thorlene EgertonTretthet, eller utmattelse, er ett av de hyppigst rapporterte symptomer i primærhelsetjenesten. Det finnes mange forskjellige typer av utmattelse. For eksempel kan folk oppleve utmattelse hvis de ikke sover godt, eller hvis de trener hardt. Men mange eldre mennesker føler seg slitne hele dagen hver dag uten noen åpenbar grunn. Dette kan være belastende og kan redusere livskvaliteten deres. Vi vet ikke så mye om dette problemet i dag. For eksempel vet vi ikke hvordan daglig fysisk aktivitet er knyttet til opplevelsen av utmattelse. På den ene siden kan folk som er mer aktive sannsynligvis føle seg sliten. Men på den annen side kan de som opplever ubønnhørlig tretthet bli tvunget til å være mindre aktive. Jeg er en postdoktor som arbeider i en forskningsgruppe som jobber med geriatri, bevegelse og hjerneslag (GEMS) ved NTNU, og gjennom samarbeid med CERG og studien Generasjon 100, var jeg i stand til å prøve og finne ut litt mer om utmattelse.

Continue reading