Velkommen til nye bacelorstudenter

Bioingeniørstudentene May Iren Buland, Julianne Winge, Cecilie Norevik, Karoline Eide Larsen og Bård Erik Fiskum Kjølstad

Bioingeniørstudentene May Iren Buland, Julianne Winge, Cecilie Norevik, Karoline Eide Larsen og Bård Erik Fiskum Kjølstad

I dag ønsket vi fem bachelorstudenter fra bioingeniørutdanningen på NTNU velkommen til oss på CERG. De skal være sammen med oss frem til slutten av mai, og skrive sine baceloroppgaver på prosjekter i vår gruppe.

Cecilie Norevik og Julianne Winge skal jobbe sammen med stipendiat Atefe Tari og ingeniørene Nathan Scrimgeour og Ragnhild Røsbjørgen med metodeetablering på Tari sitt doktorgradsprosjekt om Alzheimer og trening. Alzheimer er den vansligste formen for demens og etterspørselen etter forebygging og nye terapier er stor.

Karoline Eide Larsen og May Iren Buland skal jobbe sammen med ingeniørene Karin Solvang-Garten og Ragnhild Røsbjørgen og forsker Tomas Stølen. De skal også jobbe med metodeetablering i et prosjekt på mus med diabetes.

Bård Erik Fiskum Kjølstad skal jobbe sammen med forsker Natale Rolim og stipendiat Anne Marie Ormbostad Berre med oppgaver på den store EU-studien OptimEx som vi leder. OptimEx har som mål å finneut om trening er god medisin for pasienter med diastolisk hjertesvikt. Fiskum Kjølstad skal jobbe med den eksprimentelle delen av studien.

Vi ser frem til å ha studentene sammen med oss utover våren.

This entry was posted in Exercise by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s