Essensen av hvordan man øker fysisk aktivitet i befolkingen

Forsker ved CERG, Øivind RognmoFysisk inaktivitet er en av de store helseutfordringene i vår tid. Helsemyndighetene anbefaler oss å være fysisk aktive fordi det finnes overbevisende dokumentasjon om de helsemessige fordelene fysisk aktivitet gir . Likevel oppfyller bare om lag 30% av oss disse anbefalingene, og dette skyldes en kombinasjon av at økende mekanisering, digitalisering, motorisering og urbanisering fortsetter å ubønnhørlig presse fysisk aktivitet ut av vårt daglige liv.

Det er derfor et globalt mål for alle land til å redusere fysisk inaktivitet. Basert på Toronto-charteret for fysisk aktivitet har man god dokumentasjon på hvordan man kan øke andelen fysisk aktive . I denne sammenhengen har Skotske forskere tilpasset innholdet i Toronto-charteret i en infografisk figur for å synliggjøre innholdet i dette viktige dokumentet.

Dette er laget i en form som enkelt kan deles som et bilde på mye brukte sosiale medier som facebook, twitter, etc. Tanken er at figuren skal kommunisere de viktigste budskapene i løpet av sekunder, og fungere som en veiviser til Toronto-charteret. Så får vi håpe at figuren går sin gang i sosiale medier.

Øivind Rognmo, forsker ved CERG

 

This entry was posted in Exercise, På norsk and tagged by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s