Trening for bedre ionebalanse i hjertet

Hvis noen sier at kalsium er viktig for kroppen tenker man gjerne først på knokler og tenner. Vi har jo alle hørt at det er viktig at både unge og gamle får i seg nok kalsium, f.eks. ved å drikke melk – så barnas kropp vokser som den skal, og eldre unngår benskjørhet. Men visste du at kalsium også er avgjørende i hjertet? I hjerteceller er kalsiumhåndteringen veldig viktig, og fungerer den ikke som den skal kan det oppstå dødelige hjerterytmeforstyrrelser.

Hjertet pumper blod til kroppen ved at hjertemuskelcellene trekker seg sammen i takt. Hver sammentrekning er resultatet av et utslipp av kalsiumioner i cellene, og mellom hvert slag fjernes ionene mens hjertet lader opp til det neste slaget. Enkelt sagt vil et stort kalsiumutslipp føre til en kraftig sammentrekning, mens et lite kalsiumutslipp fører til en svak sammentrekning. Likeledes vil rask fjerning av kalsium føre til hurtig avslapning og treig fjerning av kalsium føre til sakte avslapning.

En forstyrret kalsiumhåndtering – f.eks. utslipp av kalsium mellom hjerteslagene når hjertet burde slappe av – kan både føre til dårlig pumpefunksjon og dødelige hjerterytmeforstyrrelser. Slike arrytmier er ansvarlig for omtrent 50 % av dødsfallene hos hjertesyke. Hjertesvikt er endepunktet for hjertesykdommer, og det er estimert at omtrent 10 millioner mennesker har hjertesvikt i Europa.

Hovedproblemene ved hjertesvikt er nettopp unormal kalsiumhåndtering; et lavt kalsiumutslipp så hjertet bare klarer å pumpe en liten del av blodet det har tatt inn, og utslipp av kalsium til feil tid så det oppstår arrytmier. Man kan bruke medisiner til å korrigere så hjertet slipper ut flere kalsiumioner og hjertet pumper kraftigere. Men dette har dette vist seg å ha alvorlige bivirkninger som nettopp arrytmier hvis utslippet skjer på feil tidspunkt. Det er her trening kan være nyttig, av flere årsaker.

Flere studier har vist at trente friske hjerter har stort kalsiumutslipp og dermed kraftigere kontraksjon, men i motsetning til de tidligere nevnte medisinene ser det ikke ut til at trening fører til kalsiumutslipp på feil tidspunkt. Tvert i mot har CERG pluss noen andre forskningsgrupper vist at trening av hjertesyke kan redusere kalsiumutslipp på feil tidspunkt, og dette kan være en viktig årsak til at hjertesyke som trener har færre arrytmier.

I tillegg har også hjertesyke den samme treningseffekten som friske – kalsiumutslippene blir større når hjertet skal trekke seg sammen, og trening forbedrer dermed hjertefunksjonen. Derfor ville en medisin som etterligner effektene av trening på ionebalansen være svært gunstig for pasienter med hjertesykdom enten i tillegg til, eller istedenfor trening.

Dessverre ser det ut til at en slik medisin er et stykke unna. Men det forskes intensivt med å finne nye og bedre medisiner/behandlinger av hjertesvikt – og i påvente av en “treningspille” er det bare å finne fram joggeskoene eller sykkelskoene og trene!

Skrevet av Tomas Stølen, postdoktor ved CERG.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider.

This entry was posted in Cardiovascular disease, Exercise, På norsk, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s